2018

Uchwały z dnia 03.01.2018

001/2018

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 20.12.2017r.

002/2018

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

003/2018

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić "KARNAWAŁOWY mini pląs 2018" w dniu. 27.01.2018r. organizowany przez Centrum Tańca M.I. K.T.i T.S. PLĄS w kategoriach i klasach tanecznych: PARY SPORTOWE: 8-9 lat G, F; 10-11 lat G, F; 12-13 G, F; 14-15 F i REKREACJA MAŁOPOLSKA PTT Kategorie BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO - pary mieszane, pary dziewczynek, soliści w grupach wiekowych do 7 lat; 8-9 lat; 10-11 lat; 12-15 lat oraz komisję sędziowską w składzie: D.Dragan (SG), P.Nawara, B.Smarzyńska, M.Pletty-Zyznar, D. Migacz, M.Kowalik (skr), M. Wolak (skr)

004/2018

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia nagrodzić za wyniki w roku 2017 następujące pary: 
Serafin Maksymilian Wiewiórka Julia ST – 5 m-ce LA – 5m-ce 10 - tańców 5 m-ce otrzymują 3000zł na parę 
Świędrych Krzysztof Wiśniowska Katarzyna ST – 7 m-ce otrzymują 1000zł na parę 
Budzik Tomasz Gil Wiktoria ST – 5 m-ce otrzymują 1000 na parę 
Mróz Łukasz Jakus Magdalena 10 tańców – 8 m-ce otrzymują 700zł na parę 
Furman Jakub Guzik Magdalena 10 tańców 2 m-ce ST 12 m-ce otrzymują 1700zł na parę
Baran Kamil Częczek Julia ST – 11 m-ce otrzymują 700 zł na parę
Borecki Jan Szydłowska Anita 10 tańców 3 m-ce otrzymują 1000zł na parę
Majda Michał Krzysztoń Natalia LA 8-10 m-ce otrzymują 700zł na parę
Koniarz Tomasz Ciślak Agata ST - 2 m-ce otrzymują 200zł na parę
Daniel Zbigniew Daniel Anna LA - 4 m-ce otrzymują 200zł na parę

005/2018

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia na podstawie Regulaminu Rankingu Okręgu Małopolskiego PTT punkt 8 dofinansować zwycięskie pary w każdej kategorii w wysokości 100zł na parę.

Uchwały z dnia 06.01.2018

006/2018

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia na podstawie Umowy o Dzieło nr 01/2017 wypłacić Panu Dariuszowi Draganowi wynagrodzenie w kwocie 3.281,40

007/2018

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia na podstawie Umowy o Dzieło nr 01/2017 wypłacić Panu Jarosławowi Całka wynagrodzenie w kwocie 820,80

Uchwały z dnia 09.01.2018

008/2018

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyznać nagrodę w wysokości 700zł parze Jakub Gędłek Maria Jaworek za zajęcie 13 miejsca w Mistrzostwach Polski w 10 tańcach w roku 2017.

Uchwały z dnia 30.01.2018

009/2018

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić STARS FINAL 2018 w dniu. 04.03.2018r. organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne STARDANCE w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 H, 8-9 G, 10-11 G, 12,13- H, 12-13 F, 14-15 F, 14-15 E, 14-15 D, 10-11 H, 10-11 F, 12-13 G, 12-13 D, 16+ D, 16+ C, 16 +B, 16 +A, 12-13 OPEN, 16-18 OPEN, 10-11 E, 16+ F+E oraz komisję sędziowską w składzie: J. Biały (SG), P. Łowicki, M. Sakowska, M. Pawelec, A. Dominiak, W. Sakowski, W. Wolinowski, P. Łyczko (skr), M. Kowalik (skr)

010/2018

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XXX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Złote Pantofelki” w dniu. 24.02.2018r. organizowany przez Klub Tańca Towarzyskiego RAGTIME i Dom Kultury w Kętach w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja: Do 7 Brąz, 8-9 Brąz, 10-11 Brąz, 12-15 Brąz do 7 Srebro, 8-9 Srebro, 10-11 Srebro, 12-15 Srebro do 7 Złoto, 8-9 Złoto, 10-11 Złoto, 12-15 Złoto Sport: 8 - 9 G, 8 - 9 F, 10 - 11 G, 12 - 13 G, 10 - 11 F, 12 - 13 F, 14 - 15 F oraz komisję sędziowską w składzie: D. Wiewiórka (SG), M. Igielska, P. Nawara, M. Heinze, W. Wolinowski, M. Stasica, M. Kowalik (skr), M. Wolak (skr)

Uchwały z dnia 02.02.2018

011/2018

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić „I Turniej Tańca Towarzyskiego Royal Cup 2018 Wieliczka” w dniu. 03.03.2018r. organizowany przez Szkoła Tańca JUST DANCE Kamil Mróz w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja: Do 7 Brąz, 8-9 Brąz, 10-11 Brąz, 12-15 Brąz do 7 Srebro, 8-9 Srebro, 10-11 Srebro, 12-15 Srebro do 7 Złoto, 8-9 Złoto, 10-11 Złoto, 12-15 Złoto Pary mieszane, Pary dziewczynek, Solistki i Soliści oraz komisję sędziowską w składzie: M. Igielska (SG), D. Migacz, G. Skiba, D. Poślednik, D. Thomas, A. Drąg (skr), P. Łyczko (skr)

Uchwały z dnia 05.02.2018

012/2018

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia podczas „I Turniej Tańca Towarzyskiego Royal Cup 2018 Wieliczka” w dniu. 03.03.2018r. zatwierdzić zmianę sędziego Gabriel Skiba na Piotr Nawara.

Uchwały z dnia 07.02.2018

013/2018

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 03.01.2018r.

014/2018

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.

015/2018

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zwołać Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 11.04.2018,
I- szy termin godz. 9.00, II-gi termin godz. 9.30 Miejsce Zebrania to: Biuro Zarządu Okręgu, ul. Ofiar Dąbia 4, 
Porządek Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania 
2. Wybór Prezydium Zebrania 
3. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Wnioskowej 
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową 
5. Zatwierdzenie porządku Zebrania 
6. Sprawozdanie Finansowe6. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego
7. Sprawozdanie Zarządu okręgu Małopolskiego
8. Sprawozdanie okręgowego Sądu Koleżeńskiego
9. Sprawozdanie okręgowej Komisji Rewizyjnej
10. Dyskusja nad sprawozdaniem 
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium dla władz okręgu
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu preliminarza Okręgu Małopolskiego PTT na 2018
13. Wolne wnioski 
14. Zakończenie Zebrania.

Uchwały z dnia 16.02.2018

016/2018

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zatwierdzić XIII Ogólnopolski Turnieju Tańca Towarzyskiego PLEŚNA 2018 organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne Klasa Tarnów w dniu 08.04.2018r. w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 H; 10-11 HGF, 12-13 HGFED, 14-15 GFEDC, pow. 15 F+EDCBA oraz zatwierdzić komisję sędziowską w składzie: D. Dragan (SG), A. Orszulak, M. Igielska, K. Buczma, P. Włodarczyk, M. Włodarczyk, P. Kordaszewski, A. Drąg (skr), M. Kowalski (skr)

Najbliższe turnieje

2018-02-24 Kęty - XXX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Złote Pantofelki” - RAGTIME - Kęty

2018-03-03 Wieliczka - I Turniej Tańca Towarzyskiego ROYAL CUP Wieliczka 2018 - Rekreacja Małopolska - JUST DANCE Wieliczka

2018-03-04 Tarnów - Stars Final 2018 - STARDANCE - Kraków

2018-03-17 Krakow - XXIX O KRAKOWSKA CZAPECZKĘ - FANTAZJA - Kraków

2018-03-24  - Thomas Dance 2018 - THOMAS DANCE - Kraków

2018-04-08 Pleśna k/ Tarnowa - XIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Pleśna 2018 - KLASA - Tarnów

2018-04-21 Żabno - LATINO CUP 2018 - LATINO - Żabno

2018-04-22 Żabno - Latino Cup 2018 - LATINO - Żabno

2018-05-13 Chrzanów - Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „ CHRZANÓW 2018” o Puchar Burmistrza Miasta Chrzanowa - WIR - Mysłowice

2018-05-19 N. Sącz - MDT CUP - Nowy Sącz Rekreacja Małopolska - ADEEM Nowy SączTurniej o Puchar Wieczystego Kraków 2015
Turniej o Puchar Wieczystego Kraków 2015
zobacz galerię

XXVII OTTT o Smoka Wawelskiego i XXVI o Krakowską Czapeczkę
XXVII OTTT o Smoka Wawelskiego i XXVI o Krakowską Czapeczkę
zobacz galerię

Mistrzostwa Polski PTT Par Akademickich w tańcu towarzyskim Kraków 2014-11-11
Mistrzostwa Polski PTT Par Akademickich w tańcu towarzyskim Kraków 2014-11-11
zobacz galerię

Grand Prix Senior Liszki 2015
Grand Prix Senior Liszki 2015
zobacz galerię

Professional Dance Show 2015
Professional Dance Show 2015
zobacz galerię

Puchar klas C,B,A
Puchar klas C,B,A
zobacz galerię


Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków


e-mail: biuro@ppt.krakow.pl


Nr konta okręgu: 04 1240 4588 1111 0010 6736 6717