Aktualności

Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Małopolski współpracuje z:

 

 

 


Nadzwyczajne Walne Zebranie PTT Okręg Małopolski

2021-08-23

ZPTT OM postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie PTT OM w dn. 13.09.2021, godz. 20.30 I termin, 21.00 II gi termin na ZOOM-ie.
Proponowany porządek Zebrania:
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Wlanego Zebrania PTT OM,
  2. Wybór Przewodniczącego Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
  3. Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
  4. Wybór Komisji Mandatowej Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
  6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
  7. Stwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
  8. Wybór członka OKR PTT OM.
  9. Wybór członka OSK PTT OM.
  10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
     

 więcej >

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze PTT Okręg Małopolski

2021-05-27

Zarząd PTT Okręg Małopolski postanawia zwołać WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO PTT W DNIU 17.06.2021.Miejsce odbywania : Centrum Tańca MI ul. Grzegórzecka 47.
1 termin rozpoczęcia - godz. 21.30, 2 termin rozpoczęcia - 22.00.
Porządek zebrania:
1. otwarcie zebrania
2. wybór prezydium
3. wybór komisji skrutacyjnej, mandatowej i wnioskowej
4. zatwierdzenie porządku zebrania
5. stwierdzenie prawomocności zebrania przez komisję mandatową
6. podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe
7. podjęcie uchwały zatwierdzającej preliminarz Okręgu Małopolskiego na rok 2021
8. sprawozdanie Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT
9.sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
11. dyskusja nad sprawozdaniami
12. podjecie uchwały o udzielenie absolutorium członkom władz
13. wybór Prezesa Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT
14. wybór członków Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT
15. wybór członków Komisji Rewizyjnej
16. wybór członków Sadu Koleżeńskiego
17. wybór delegatów na Walny Zjazd PTT
18. wolne wnioski
19. zakończenie zebrania
Materriały sprawozdawcze dostępne będą dla zalogowanych członków w Centralnej Bazie Danych  zakladka informacje/materiały sprawozdawcze.

 więcej >

Procedura uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zebraniu PTT Okręg Małopolski

2021-04-05

Aby móc uczestniczyć w Walnym Zebraniu na platformie ZOOM należy:

1. do dn. 06.04.2021 WTOREK do godz. 22.00 przesłać mailem na adres: walnezebraniemalopolska@gmail.com imię i nazwisko, w celu weryfikacji uprawnień i utworzenia listy obecności. Link z zaproszeniem do uczestnictwa w Zebraniu zostanie wysłany na podany adres mailowy.

2. po otrzymaniu maila z zaproszeniem do spotkania należy "kliknąć" w załączony po słowach "Join Zoom Meeting" link . Alternatywny sposób to ręczne wpisanie załączonego Meeting ID oraz Password,

3. w meetingu można uczestniczyć korzystając z: smartfona, tabletu, laptopa lub komputera (pod warunkiem posiadania mikrofonu i kamery) z dostępem do internetu,

4. każdy uczestnik Walnego Zebrania obowiązkowo musi mieć włączoną kamerę oraz połączyć się zezwalając na korzystanie z dźwięku urządzenia, poprzez które się łączy (aktywny mikrofon).więcej >

Nadzwyczajne Walne Zebranie PTT Okręg Małopolski 07.04.2021

2021-03-17

Uchwała Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT nr 024/2021
z dn. 17.03.2021r.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie PTT Okręg Małopolski w dniu 7 kwietnia 2021 r.:
I – termin: 15:00, II – termin: 15:30
Zebranie odbędzie się w formie online poprzez platformę ZOOM.
Proponowany porządek obrad:
1. Rozpoczęcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
2. Wybór Przewodniczącego Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
3. Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
4. Wybór Komisji Mandatowej Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
7. Stwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
8. Wybór członka Zarządu PTT OM.
9. Wybór członka okręgowej Komisji Rewizyjnej PTT OM,
10. Zatwierdzenie prawomocności uchwał podjętych przez PTT ZOM oraz okręgową Komisję Rewizyjną od 2015r do chwili podjęcia uchwały.
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.


więcej >

Procedura uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zebraniu PTT Okręg Małopolski

2021-03-07

Aby móc uczestniczyć w Walnym Zebraniu na platformie ZOOM należy:

1. do dn. 14.03.2021 NIEDZIELA do godz. 20.00 przesłać mailem na adres: walnezebraniemalopolska@gmail.com imię i nazwisko, w celu weryfikacji uprawnień i utworzenia listy obecności. Link z zaproszeniem do uczestnictwa w Zebraniu zostanie wysłany na podany adres mailowy.

2. po otrzymaniu maila z zaproszeniem do spotkania należy "kliknąć" w załączony po słowach "Join Zoom Meeting" link . Alternatywny sposób to ręczne wpisanie załączonego Meeting ID oraz Password,

3. w meetingu można uczestniczyć korzystając z: smartfona, tabletu, laptopa lub komputera (pod warunkiem posiadania mikrofonu i kamery) z dostępem do internetu,

4. każdy uczestnik Walnego Zebrania obowiązkowo musi mieć włączoną kamerę oraz połączyć się zezwalając na korzystanie z dźwięku urządzenia, poprzez które się łączy (aktywny mikrofon).więcej >

Nadzwyczajne Walne Zebranie PTT Okręg Małopolski

2021-02-23

Uchwała Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT nr 015/2021
z dn. 23.02.2021r.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie PTT Okręg Małopolski w dniu 17 marca 2021 r.:I – termin: 15:00, II – termin: 15:30
Zebranie odbędzie się w formie online poprzez platformę ZOOM.
Proponowany porządek obrad:
1. Rozpoczęcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
2. Wybór Przewodniczącego Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
3. Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
4. Wybór Komisji Mandatowej Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
7. Stwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
8. Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.
9. Wybór Prezesa PTT OM.
10. Zatwierdzenie prawomocności uchwał podjętych przez PTT ZOM od 2015r do nadal.
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTT OM.


więcej >

Walne Zebranie Sprawozdawcze PTT Okręg Małopolski

2020-06-21

Dzień dobry.

Szanowni Państwo!

Na dzień 26.06.2020 Zarząd PTT Okręg Małopolski zwołał Walne Zebranie Sprawozdawcze. Niestety sytuacja epidemiologiczna związana z COVID 19 nie nastraja optymistycznie i Zarząd Okręgu nie chcąc podnosić ryzyka z tym faktem związanego podjął uchwałę natępującej treści:

Uchwała Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT nr 027/2020 z dn. 19.06.2020r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia, że w związku z epidemią COVID 19 oraz zanotowanym wzrostem zachorowań spowodowanych koronawirusem, Walne Zebranie PTT Okręg Małopolski w dn. 26.06.2020 odbędzie się w formule on-line z wykorzystaniem platformy ZOOM. Godziny rozpoczęcia oraz proponowany porządek Zebrania pozostają bez zmian, tj. I-szy termin 10.00, II-gi termin godz. 10.30.

Aby móc uczestniczyć w Walnym Zebraniu na platformie ZOOM należy:

1. do dn. 25.06.2020 CZWARTEK do godz. 20.00 przesłać mailem na adres: walnezebraniemalopolska@gmail.com imię i nazwisko, w celu weryfikacji uprawnień i utworzenia listy obecności. Link z zaproszeniem do uczestnictwa w Zebraniu zostanie wysłany na podany adres mailowy.

2. po otrzymaniu maila z zaproszeniem do spotkania należy "kliknąć" w załączony po słowach "Join Zoom Meeting" link . Alternatywny sposób to ręczne wpisanie załączonego Meeting ID oraz Password,

3. w meetingu można uczestniczyć korzystając z: smartfona, tabletu, laptopa lub komputera (pod warunkiem posiadania mikrofonu i kamery) z dostępem do internetu,

4. każdy uczestnik Walnego Zebrania obowiązkowo musi mieć włączoną kamerę oraz połączyć się zezwalając na korzystanie z dźwięku urządzenia, poprzez które się łączy (aktywny mikrofon).

Przypominam proponowany porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania,
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskowej,
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskową,
5. Zatwierdzenie porządku Zebrania,
6. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego,
7. Zakończenie Zebrania.

Dokumenty sprawozdawcze są dostępne dla zalogowanych w Centralnej Bazie Danych PTT zakładka informacje/dodatkowe materiały/materiały sprawozdawcze z okręgu małopolskiego.więcej >

Zmarł wieloletni działacz ruchu tanecznego Sławomir Kurzak

2020-06-08

https://faktyoswiecim.pl/fakty/odszedl-slawomir-kurzak/więcej >

Walne Zebranie Sprawozdawcze PTT Okręg Małopolski

2020-05-29

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zwołać Walne Zebranie Sprawozdawcze PTT Okręg Małopolski
w dn. 26.06.2020, I-szy termin godz. 10.00, II-gi termin 10.30.

a. W przypadku gdy ustawodawca zezwoli na spotkania osobiste, miejsce Zebrania: Kraków, ul. Grzegórzecka 47 Centrum Tańca M.I..
Porządek Zebrania:


1. Otwarcie Zebrania,
2. Wybór Prezydium Zebrania,
3. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Wnioskowej,
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową,
5. Zatwierdzenie porządku Zebrania,
6. Sprawozdanie Zarządu PTT Okręg Małopolski,
7. Sprawozdanie okręgowego Sądu Koleżeńskiego,
8. Sprawozdanie okręgowej Komisji Rewizyjnej,
9. Dyskusja nad sprawozdaniami,
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium dla władz okręgu,
11. Sprawozdanie Finansowe. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego,
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu preliminarza PTT Okręg Małopolski na 2020,
13. Wolne wnioski ,
14. Zakończenie Zebrania.

b. w przypadku gdy ustawodawca nie zezwoli na spotkania osobiste Zebranie odbędzie się w formie on-line na platformie konferencyjnej ZOOM.

Porządek Zebrania:


1. Otwarcie Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania,
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskowej,
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskową,
5. Zatwierdzenie porządku Zebrania,
6. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego,
7. Zakończenie Zebrania.

Szczegóły Zebrania w formie on-line zostaną przekazane na 7 dni przed terminem odbycia Zebrania.

Dokumenty sprawozdawcze będą dostępne dla zalogowanych na 14 dni przed Zebraniem w Centralnej Bazie Danych PTT zakładka informacje/dodatkowe materiały/materiały sprawozdawcze z okręgu małopolskiego.więcej >

Regulamin Kadry PTT Okręg Małopolski

2019-09-16

Regulamin Kadry PTT Okręg Małopolskiwięcej >

Aktualizacja przepisów rekreacji Małopolskiej

2019-09-15

Dzień dobry.

W zakładce dokumenty udostępnione są zaktualizowane przepisy Rekreacji Małopolskiej oraz zaktualizowany repertuar. Bardzo proszę o zapoznanie się ze zmianami oraz zastosowanie.więcej >

UWAGA zmiana miejsca odbywania się Walnego Zebrania 09.04.2019

2019-04-07

Szanowni Państwo.

Informuję iż, Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się 09.04.2019 na ul. Dobrego Pasterza 100 w Czerwonoprądnickim Domu Kultury. Porządek Zebrania pozostaje bez zmian. I-szy termin godz. 9.30, II-gi termin 10.00.więcej >

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

2019-03-19

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zwołać Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w terminie 09.04.2019 - wtorek o godz. 9.30 I termin, 10.00 II termin. Miejsce Zebranie biuro Zarządu Okręgu Małopolskiego, ul. Ofiar Dąbia 4, Kraków.więcej >

XLV Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar prof. Mariana Wieczystego

2018-11-12więcej >

Szkolenie z Tańców Latynoamerykańskich dla par Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski

2018-08-16

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski zaprasza aktywne pary Naszego Okręgu na kolejne szkolenie, tym razem tańce Latynoamerykańskie.więcej >

Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze PTT Okręg Małopolski

2018-05-14

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski informuje:więcej >

Karnawałowy Mini Pląs IV Edycja Rekreacji Małopolskiej PTT

2018-01-28

Dziękuję wszystkim Trenerom za aktywny i liczny udział w Międzyklubowym Turnieju Tańca Towarzyskiego "Karnawałowy mini pląs 2018"więcej >

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy że odszedł Jerzy Łyczko

2018-01-23

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 stycznia  2018  roku zmarł  w wieku 83 lat 

                                              JERZY ŁYCZKO    

Uroczystości pogrzebowe rozpocznie Msza Święta w Kościele p.w. Św. Pio  przy Cmentarzu  Nowym w Radomsku, w piątek 26 stycznia 2018 roku o godz. 12.30.

Dla wszystkich, którzy chcieliby wziąć  udział w uroczystości będzie zorganizowany transport z Krakowa. Zainteresowanych prosimy o kontakt  telefoniczny  501417568

  więcej >

Transmisja on-line z XLIV Pucharu prof. Mariana Wieczystego

2017-12-08

https://www.youtube.com/channel/UCxZVyJxtDqtCx3zG3VxAnCQ/livewięcej >

XLIV OTTT o Puchar prof. Mariana Wieczystego 8-9-10.12.2017 www.wieczysty.eu

2017-11-12

Jak co roku, tradycyjnie zapraszamy Państwa na wielkie wydarzenie taneczne jakim jest XLIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "O PUCHAR PROF. MARIANA WIECZYSTEGO" w Krakowie.

www.wieczysty.eu
więcej >

Aktualizacja Rankingu Okręgu Małopolskiego

2017-11-10więcej >

Wyniki Mistrzostw Okręgu Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego 2017

2017-10-31więcej >

Mistrzostwa Polski 2017 Standard

2017-10-19

Już w najbliższy  WEEKEND 21-22.10.2017r. serdecznie zapraszamy Kluby, Trenerów i Pary Okręgu Małopolskiego do udziału w ,,Podkarpacie Open"- turnieju towarzyszącym  Mistrzostwom Polski PTT w tańcach standardowych. Pełne info o programie i konkurencjach na stronie www.taniec.pl w linku  ,,Podkarpacie Open" więcej >

Reprezentacja Okręgu Małopolskiego PTT na Mistrzostwa Regionu Polski Centralno – Wschodniej

2017-09-04

Prosimy członków wspierających o wytypowanie par tanecznych ze swoich klubów do reprezentacji Okręgu Małopolskiego na Mistrzostwa Regionu.więcej >

Zakończenie sezonu

2017-06-21

TANECZNE ZAKOŃCZENIE SEZONU 2016/2017

Zaproszenie kierujemy do wszystkich działaczy Okręgu Małopolskiego PTT, Sędziów, Trenerów oraz oczywiście Tancerzy.więcej >

Turniej Freestyle'a

2017-06-07więcej >

Nadzwyczajne Walne Zebranie

2017-05-10

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski zwołuje Nazwyczajne Walne Zebranie w dn. 31.05.2017 w biurze Zarządu, ul. Ofiar Dąbia 4. I-szy termin godz. 9.00, II-gi termin godz. 9.30.więcej >

Kolejna Aktualizacja Rankingu

2017-05-06

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną aktualizacją Rankinguwięcej >

Aktualizacja Rankingu Okręgu Małopolskiego

2017-04-17

W zakładce Ranking pojawiła się pierwsza aktualizacja rankingu Okręgu Małopolskiego. ZAPRASZAMY do sprawdzenia i udziałuwięcej >Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski postanawia zwołać Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 05.04.2017,

I- szy termin godz. 9.00, II-gi termin godz. 9.30

Miejsce Zebrania to: Czerwonoprądnicki Dom Kultury, ul. Dobrego Pasterza 100,

Porządek Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Prezydium Zebrania
3. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Wnioskowej
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową
5. Zatwierdzenie porządku Zebrania
6. Sprawozdanie Finansowe
7. Dyskusja nad sprawozdaniem
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu preliminarza Okręgu Małopolskiego 2017

9. Wybór 2-ch delegatów na Walne Zjazdy
10. Wolne wnioski
11. Zakończenie Zebrania.

 

 

PRZYPMINAMY O ZMIANIE KONTA OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO PTT !!! 01.09.2016 R.

 

 

Informujemy o zmianie Konta Okręgu Małopolskiego PTT, wszystkie wpłaty kierujemy na podane konto. 

 

WYPEŁNIAMY CZYTELNIE PRZELEWY ! UŻYWAMY OPISU Z CENNIKA !

DO PRZELEWÓW ZBIOROWYCH OBOWIĄZKOWO DOSTARCZAMY LISTĘ NAZWISK TANCERZY KTÓRE WYSYŁAMY DO ADMINISTRATORÓW CBD WASZYCH KLUBÓW !

Poniżej wzory prawidłowo wypełnionych przelewów

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NOWYM KALENDARZEM TURNIEJÓW TAŃCA DLA NAJMŁODSZCH TANCERZY NASZEGO OKRĘGU W ROKU 2016/2017 W KLASACH "BRĄZ; SREBRO; ZŁOTO" szczegółowy regulamin dostępny w zakładce DOKUMENTY - przepisy - grupy rekreacyjne.

UWAGA! zmiana terminu FINAŁU REKREACJI MAŁOPOLSKIEJ PTT 

 

 

 

 

MISTRZOSTWA POLSKI FORMACJI TANECZNYCH PTT W BIAŁYM STOKU  2016-09-11

WYNIKI OSZAŁAMIAJĄCE!!! Brawo trenerzy, tacerze i rodzice !!!

BINGO - Oświęcim w kat. do 12 lat MISTRZOWIE POLSKI

AKCENT - Oświecim w kat. 13-15 lat debiuty  ZŁOTO

HEPPY - Oswiecim w kat. do 15 lat II Wice Mistrzowie Polski

FLESZ - Oswięcim w kat. pow. 15 lat II Wice Mistrzowie Polski

GRACJA Krosno + EMiKA Tarnów pow. 15 lat MISTRZOWIE POLSKI !!!

BAWINEK Kraków w kat. pow. 15 lat debiuty ZŁOTO

VENTUS - Oświecim IV miejsce


 

 

 

MISTRZOSTWA REGIONÓW POLSKI CENTRALNO - WSCHODNIEJ  25.09.2016

Gratulujemy wszystkim tanerzom, trenerom i niezawodnym rodzicom !!!

 

 

 

OTWARTE MISTRZOSTWA OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO PTT

Ogólnopolski TTT O Puchar Rektora AGH w dniach 15-16.10.2016 r.

ZAPRASZAMY NA WYSTĘP SZCZEGÓLNYCH GOŚCI - MISTRZÓW ŚWIATA !!!

Sergiu RUSU & Dorota MAKAR jak zwykle zaczaruja nas swoim tańcem...

Mistrzów Świata !!!

 

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO PTT W DNIU 29.11.2016

miejsce: Czerwonoprądnicki Dom Kultury ul. Dobrego Pasterza 100

1 termin rozpoczęcia - godz. 9.00   2 termin rozpoczęcia - 9.30

Porządek zebrania:

1. otwarcie zebrania

2. wybór prezydium

3. wybór komisji skrutacyjnej, mandatowej i wnioskowej

4. zatrwierdzenie porządku zebrania

5. stwierdzenie prawomocnosci zebrania przez komisję mandatową

6. sprawozdanie Zarządu Okregu Małopolskiego PTT

7.sprawozdanie Kmisji Rewizyjnej

8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

9. dyskusja nad sprawozdaniami

10. podjecie uchwały o udzielenie absolutorium

11. wybór Prezesa Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT

12. wybór członków Zarządu Okregu Małopolskiego PTT

13. wybór człnków Komisji Rewizyjnej

14. wybór członków Sadu Koleżeńskiego

15. wybór delegatów na Walny Zjazd PTT

16. wolne wnioski

17. zakończenie zebrania

 

 

 

RUSZA NOWY CYKL TURNIEJÓW - REKREACJA MAŁOPOLSKA PTT

Tym razem gospodarzami będą Szkoła Tańca SWING oraz Szkoła Tańca PRESTIGE. Trzymamy mocno kciuki !!!

 

 

Zarząd Okręgu Małopolskiego składa gratulacje parze z Kuźni Tańca MICHAŁ MAJDA & NATALIA KRZYSZTOŃ za zdobycie IV miejsca w tańach latynoamerykańskch pdczas tegoroczych MISTRZOSTW POLSKI PTT 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY, MAMY NADZIEJĘ ŻE MOŻEMY NA WAS LICZYĆ JAK CO ROKU ...

 

 

DUŻO PRACY ... MOŻEMY BYĆ DUMNI ŻE OKRĘG MAŁOPOLSKI NADAŁ TEJ IMPREZIE NIEPOWTARZALNY WYGLĄD ...

NA ZMIANĘ PRZEPLATAŁY SIE HISTORIA TAŃCA I NOWOCZESNOSĆ ... BRAWO DLA NAS WSZYSTKICH

I KAŻDEGO Z OSOBNA KTO PRACOWAŁ PRZY TEJ NIESAMOWITEJ IMPREZIE !!!

 

 

KOLEJNY TURNIEJ TAŃCA DLA REKREACJI MAŁOPOLSKIEJ PTT 17 GRUDNIA 2016 DZIECI POZNAJĄ PLUSZOWEGO ZDROWOLUBKA KTÓRY NIEDAWNO PRZYBYŁ NA PLANETĘ ZIEMIA

 

 

 

 

NOWY ROK 2017 OKREG MAŁOPOLSKI ROZPOCZYNA Z PRZYTUPEM !!! ZAPRASZAMY W STYCZNIU NA DWA TURNIEJE

 

 

ZAPRASZAMY NA KARNAWAŁ DLA REKREACJI MAŁOPOLSKIEJ PTT PODCZAS MINI PLĄSU, ATRAKCJI NIE ZABRAKNIE... CZEKAMY I SZYKUJEMY SIĘ Z NIECIERPLIWOŚCIĄ ...

 

 

PO FERIACH ZIMOWYCH I OBOZACH SZKOLENIOWYCH ZAPRASZAMY DO KĘT! SPRAWDŹCIE SIĘ!

 

 

ZBLIŻA SIĘ KOLEJNA IMPREZA !!! DŁUGA TRADYCJA 30 lat działalności KTT FANTAZJA oraz 25 lat tradycjii Kolejowego Towarzystwa Kultury !!! JEDYNY W POLSCE TURNIEJ PROMUJACY NASZ POLSKI NARODOWY TANIEC - KRAKOWIAK.

 

 

ZAPRASZAMY NA KOLEJNY TURNIEJ REKREACJI MAŁOPOLSKIEJ, TYM RAZEM DO MYŚLENIC.

 

Najbliższe turnieje

2021-12-10 Kraków - Puchar Wieczystego - Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT

2021-12-10 Kraków - Puchar Wieczystego - NOWOCZESNY - Okręg Małopolski PTT

2021-12-10 Kraków, ul. Kolna 2 - Puchar prof. M. Wieczystego w kategoriach Solo Dance - Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT

2021-12-11 Kraków - Puchar Wieczystego - Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT

2021-12-12 Kraków - Puchar Wieczystego - Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT

2021-12-12 Kraków - Puchar prof. M. Wieczystego w kategoriach Senior - Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT

2021-12-18 Łapczyca - o Pierścień Św. Kingi - SKT Regis Bochnia

2022-02-05 Oświęcim - eMotion Dance Festival - EMOTION Dance Academy Oświęcim

2022-02-06 Oświęcim - eMotion Dance Festival - EMOTION Dance Academy Oświęcim

2022-03-12 Wieliczka Folwark Zalesie - CeA Challenge Cup Puchar - Cor et AnimusXLVII Puchar profesora Mariana Wieczystego w kategoriach Senior 2020
XLVII Puchar profesora Mariana Wieczystego w kategoriach Senior 2020
zobacz galerię

Turniej o Puchar Wieczystego Kraków 2015
Turniej o Puchar Wieczystego Kraków 2015
zobacz galerię

XXVII OTTT o Smoka Wawelskiego i XXVI o Krakowską Czapeczkę
XXVII OTTT o Smoka Wawelskiego i XXVI o Krakowską Czapeczkę
zobacz galerię

Mistrzostwa Polski PTT Par Akademickich w tańcu towarzyskim Kraków 2014-11-11
Mistrzostwa Polski PTT Par Akademickich w tańcu towarzyskim Kraków 2014-11-11
zobacz galerię

Grand Prix Senior Liszki 2015
Grand Prix Senior Liszki 2015
zobacz galerię

Professional Dance Show 2015
Professional Dance Show 2015
zobacz galerię

Puchar klas C,B,A
Puchar klas C,B,A
zobacz galerię
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków


e-mail: d.dragan@taniec.pl


Nr konta okręgu: 04 1240 4588 1111 0010 6736 6717