2015

Uchwały z dnia 07.01.2015r.

01/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć nowych członków wg załączonej listy.

02/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić XXVIII OTTT „Złote Pantofelki”  w dniu 07.02.2015r. w Kętach organizowany przez KTT RAGTIME i Dom Kultury w Kętach w kategoriach i klasach tanecznych: do 7 HG, do 9 GF, 10-11 GFED, 12-13 FED, 14-15 EC, pow 15 EDCB Senior II D OPEN oraz skład komisji sędziowskiej w osobach: M. Nowak, A. Wantuch, J. Ziomek, J. Trzemżalska, R. Piasta, A. Bieniek, K. Majewski, D. Wiewiórka (rezerwa) M. Kowalik (skr), M. Wolak (skr)

03/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić Międzyklubowy TTT „KARNAWAŁOWY MINI PLĄS” w dniu 31.01.2015r. w Krakowie organizowany przez Centrum Tańca M.I. oraz KTiTS PLĄS w kategoriach i klasach tanecznych: do 7 HG, do 9 HGF, 10-11 HGF, 12-13 HGF, oraz skład komisji sędziowskiej w osobach: D. Dragan, J. Kowalska, P. Szczęśniak, J. Dragan, W. Górnikiewicz (rezerwa) A. Sujecka (skr)

Uchwały z dnia 13.01.2015r.

04/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy V OTTT o Puchar Burmistrza Tuchowa w dniu 15.02.2015r. Tuchowie organizowany przez Classic Tuchów w kategoriach i klasach tanecznych:
10-11F,10-11E, 12-13F, 12-13E, 12-13D ,14-15D, 10-1lD, 12-l3C,14-15B Pow. 15 C, Pow. 15 B, Pow. 15 A oraz skład komisji sędziowskiej w osobach: R.  Piasta, D. Dragan, Zagranica, A. Wantuch, A. Berkowicz, P. Szajda, P. Włodarczyk, D. Ćwik, M. Kowalski, A. Drąg.

Uchwały z dnia 08.02.2015r.


05/2015

Zarząd   Okręgu   Małopolskiego  PTT  postanawia  dofinansować  Puchar Wieczystego 2015 w dniach 10-11.01.2015 w wysokości 2000,00 zł.

06/2015

Zarząd    Okręgu    Małopolskiego   PTT   postanawia  zatwierdzić jako punktowy XXVII OTTT o Wawelskiego Smoka i XXVI o Krakowską Czapeczkę i GPP  Seniorów  organizowany  przez  Fantazja  Kraków  w  kategoriach i klasach tanecznych: do 7 H, G, 8-9 H, G, F, 10-11 H, G, F, E, 12-13 G,F,  E, D, C, 14-15 C, pow 15 D, C, B, open, Senorzy: start I+II, E, GP D-open  dorośli II, senior I, II, III, GPPS open dorośli II, senior I, II, III  oraz  zatwierdzić  skład  komisji  sędziowskiej w osobach M. Nowak,  A. Gąsiorowski,  I.  Golczak, P. Szczęśniak, D. Wiewiórka, D.Dragan,  R. Piasta, A. Orszulak, M. Igielska, J. Dragan, P. Nawara, G. Gargula, M. Kowalik, M. Wolak, P. Łyczko.

07/2015

Zarząd     Okręgu     Małopolskiego    PTT    postanawia   zatwierdzić następujące terminy: 23.05.2015 XXIII OTTT o Puchar dyrektora MCK Sokół w Nowym Sączu, 06.06.2015 IV OTTT o Puchar Burmistrza MiastaChrzanowa.

08/2015

Zarząd    Okręgu    Małopolskiego   PTT   postanawia  zatwierdzić jako punktowy  V  OTTT  Stardance  2015  w Tarnowie w kategoriach i klasach tanecznych:  do  7 H, 8-9 H, G, F, E, 10-11 H, G, F, E, D, 12-13 G, F, E,  D,  C, 14-15 E, D, C, B, pow. 15 E, D, C, B, A, senior II E+D oraz zatwierdzić  skład  komisji  sędziowskiej w osobach A. Gąsiorowski, R. Pawelec,  D.  Dragan,  W.  Sakowski,  P.  de Pourbaix, W. Wielgosz, M. Igielska,   G.   Skiba,  A.  Dominiak,  D.  Kurzeja,  I.  Golczak,  W. Jabczyński, A. Gąsiorowska, A. Jabczyńska, P. Łyczko, A. Drąg.

09/2015

Zarząd     Okręgu     Małopolskiego   PTT   postanawia  zrezygnować  z kontynuowania umowy z Dom Kultury Podwawelski na wynajem biura Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dn. 05.03.2015.

10/2015

Zarząd    Okręgu    Małopolskiego   PTT   postanawia  przenieść  biuro Okręgu  Małopolskiego  PTT  do  pomieszczeń Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa  Tanecznego  na ul. Ofiar Dąbia 4, 31-566 Kraków i opłacać biuro Okręgu Małopolskiego w wysokości 3000, 00 zł rocznie.

Uchwały z dnia 14.02.2015r.


11/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego  PTT  postanawia  zwołać  Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze  Okręgu Małopolskiego PTT     01.04.2015r.   ul.   Dobrego Pasterza 100 (Czerwono prądnicki Dom Kultury) I-szy termin 12.00, II-gi termin 12.30.
Proponowany porządek Zebrania:
1.      Otwarcie Zebrania,
2.      Wybór Prezydium Zebrania,
3.      Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Wnioskowej
4.      Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową,
5.      Zatwierdzenie porządku Zebrania,
6.      Sprawozdanie Zarządu,
7.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
8.      Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
9.      Dyskusja nad sprawozdaniami,
10.     Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium,
11.     Odwołanie delegatów,
12.     Wybór delegatów na Walny Ogólnopolski Zjazd PTT,
13.     Podjęcie uchwały programowej,
14.     Wolne wnioski,
15.     Zakończenie Zebrania.

Uchwały z dnia 04.03.2015r.


12/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć nowych członków wg załączonej listy.

13/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić V OTTT „STARDANCE 2015”  w dniu 11-12.04.2015r. w Tarnowie organizowany przez KTT STARDANCE oraz Stowarzyszenie Taneczne STARDANCE w kategoriach i klasach tanecznych SOBOTA: do 7 H, do 9 HGFE, 10-11 HGED, 12-13 GEDC, 14-15 E, pow 15 EDC oraz skład komisji sędziowskiej w osobach: A. Gąsiorowski, R. Pawelec, D. Dragan, W. Sakowski, P. De Poubaix, W. Wielgosz, M. Igielska, G. Skiba, P. Łyczko (skr), A. Drąg (skr) NIEDZIELA: 10-11 FED, 12-13 FD, 14-15 DCB ORAZ GP, pow 15 DCBA, Senior E+D pow 45 lat oraz skład komisji sędziowskiej w osobach: D. Dragan, A. Dominiak, D. Kurzeja, I. Golczak, W. Jabłczyński, A. Gąsiorowska, A. Jabłczyńska, G. Skiba, P. Łyczko (skr), A. Drąg (skr)

14/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić IX OTTT „PLEŚNA 2015”  w dniu 19.04.2015r. w Pleśnej k/Tarnowa organizowany przez Stowarzyszenie Klasa Tarnów w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 FED, 12-13 FD, 14-15 DCB st/la, pow 15 EDCBA oraz skład komisji sędziowskiej w osobach: J. Biały, R. Piasta, R. Pawelec, D. Dragan, P. Szajda, J. Dziedziczak, K. Hoffman-Zwolińska, M. Kowalski (skr),A. Drąg (skr)

15/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić OTTT O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w dniu 25.04.2015r. w Myślenicach organizowany przez T.G. „Sokół” Myślenice w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 FED, 12-13 FED, 14-15 EDC, pow 15 EDCB oraz skład komisji sędziowskiej w osobach: D. Dragan, M. Nowak, D. Wiewiórka, A. Orszulak, A. Dominiak, A. Łukomski, M. Pawelec, P. Łyczko (skr),A. Drąg (skr)

Uchwały z dnia 12.03.2015r.

16/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zapłacić fakturę 20/03/15 na kwotę 1398,25 zł za badania medyczne  zawodników Okręgu Małopolskiego PTT startujących w Mistrzostwach Polski 2015.

Uchwały z dnia 16.03.2015r.

17/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających Szkoła Tańca Karisma, ul. Obozowa 38b/31, 30-383 Kraków,
karisma@onet.pl , tel. 606435058, 504453889.

Uchwały z dnia 17.03.2015r.

18/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zamienić kategorię pow. 15 lat klasa E na 12-13 open na turnieju 19.04.2015 w Pleśnej.

Uchwały z dnia 07.04.2015r.

19/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zapłacić  fakturę 26/03/15 w wysokości 59,50 zł za badania lekarskie zawodników Okręgu Małopolskiego PTT.

20/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zapłacić  fakturę 16/CZ.D.K w wysokości 196,80 za wynajem sali na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w dn. 01.04.2015.

21/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia usunąć p. Grzegorza Gargulę z funkcji administratora CBD PTT w Okręgu Małopolskim.

22/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić turniej w kategoriach rekreacyjnych w dn. 18.04.2015, w kategoriach i klasach tanecznych: do 7 H, soliści, 8-9 H, G, F, soliści, 10-11  H, G, F, soliści,  12-13  H,  G,  F,  soliści oraz skład komisji sędziowskiej w osobach: M. Nowak, M. Kotlarczyk-Wiewiórka, J. Dragan, M. Putz, G. Skiba.

Uchwały z dnia 15.04.2015r.

23/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XXII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar Dyrektora MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu  w dniu 23.05.2015r. w Nowym Sączu organizowany  przez Axis Nowy Sącz w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, D, 14-15 E, C, B,pow 15 E, D, C, B, A oraz skład komisji sędziowskiej w osobach: D. Dragan, A. Wantuch,  M. Igielska, A. Bieniek, A. Orszulak, J. Dziedziczak, W. Wójtowicz, M. Wolak, A. Drąg.

Uchwały z dnia 21.04.2015r.

24/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić turniej OTTT o Uśmiech Dziecka w  Nowym Sączu organizowany przez Adeem w kategoriach rekreacyjnych dn. 16.05.2015,w kategoriach i klasach tanecznych:  7-9 H, G, F, soliści, 10-11  H, G, F, soliści,  12-13  H,  G,  F,  14-15 G oraz skład komisji sędziowskiej wosobach:   D. Dragan, J. Dragan, A. Filipczak, J. Kowalska, D. Migacz, A. Drąg.

Uchwały z dnia 06.05.2015r.

25/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia PTT o nadanie Członkostwa Honorowego dla Państwa Anny Smoroń i Stanisława Smoroń.

26/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyznać ryczałtowy zwrot kosztów podróży na Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze w Warszawie dnia 26.04.2015r. w kwocie 150 zł (J. Biały, J. Całka, D. Dragan, M. Igielska. P. Juras, A. Smoroń, S. Smoroń, M. Smoroń) 200 zł Pan D.Wiewiórka

27/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia powołać Pana Jarosława Całkę na stanowisko administratora Centralnej Bazy Danych PTT

28/2015

 Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić M.T.T.T. „WTAJCIE  WAKACJE - FINAŁ 2015” w dniu 13.06.2015r w Krakowie w grupach rekreacyjnych organizowany przez CENTRUM TAŃCA M.I. K.T.T. i FANTAZJA w kategoriach: do 7 lat klasa H pary mieszane, pary dziewczynek, solistki/soliści8-9 lat klasa H,G pary mieszane, pary dziewczynek, solistki/soliści8-9lat klasa F 10-11 lat klasa H,G pary mieszane, pary dziewczynek, solistki/soliści 10-11 lat klasa F 12-15 lat klasa G pary  mieszane, pary dziewczynek, solistki/soliści 12-13 lat klasa F oraz komisję sędziowską: M. Nowak, D. Dragan, J. Dragan, P. Szczęśniak, G.Skiba, M. Igielska, P. Szczęśniak, A. Sujecka (skr), P. Łyczko (skr)

29/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić Turniej Tańca w grupach rekreacyjnych „Dzień Dziecka ze Smokiem Szczerbatkiem” w dniu 31.05.2015r. w Krakowie organizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Tańca As-Sport w kategoriach: do 7 I,H 8-9 I,H,G,F 10-11 I,H,G,F 12-13 G,F oraz skład komisji sędziowskiej w osobach: A. Gąsiorowska, S. Haczek, K. Mazurek, W. Górnikiewicz, B. Myśliwiec, P. Łyczko (skr)

30/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia włączyć się w koprodukcję filmu o Profesorze Marianie Wieczystym. Z ramienia Zarządu okręgu Małopolskiego PTT odpowiedzialny jest Pan Andrzej Gąsiorowski.

Uchwały z dnia 12.05.2015r.

31/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić V Ogólnopolski  Turniej  Tańca  Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Chrzanowa w dniu 06.06.2015r. w Chrzanowie organizowany przez Szkołę Tańca Wir w kategoriach i klasach tanecznych 10-11 E, 12-13 E,D,C 14-15 E,D,C, pow 15 E,D,C,B,A, Hobby pow. 45E+D, Hobby pow 54 E+D  oraz skład komisji sędziowskiej w osobach: A. Dominiak, M. Szymańska, A. Wantuch, T. Piątkowski, D. Kurzeja, D. Wiewiórka, J. Homoncik, M. Wolak, M. Kowalik

32/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przeznaczyć kwotę do 1500  zł na nagrody turnieju podsumowującego cykl turniejów rekreacji  Okręgu  Małopolskiego  PTT  w  sezonie  2014/15,  płatne po otrzymaniu faktury.

Uchwały z dnia 03.06.2015r.

33/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyznać ryczałtowy zwrot kosztów podróży na Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze w Warszawie dnia 29.05.2015r. w kwocie 250 zł (D. Dragan, P. Juras, A. Smoroń, P. Szczęśniak)

34/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia postanawia powierzyć kierownictwo Turnieju o Puchar prof. M. Wieczystego 19-20.12.2015 p.Januszowi Biały.

Uchwały z dnia 09.06.2015r.

35/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia postanawia w związku z zatwierdzeniem nowego Statutu Polskiego Towarzystwa Tanecznego zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze w dn. 12.09.2015, na ul.Grzegórzecka 47, Kraków, Centrum Tańca MI. Proponowany porządek zebrania:
1.      Otwarcie Zebrania,
2.      Wybór Prezydium Zebrania,
3.      Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Wnioskowej
4.      Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową,
5.      Zatwierdzenie porządku Zebrania,
6.     Wybór - dokooptowanie delegatów na Walny Ogólnopolski Zjazd PTT,
7.     Wolne wnioski,
8.     Zakończenie Zebrania.

36/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zakupić na potrzeby Okręgu Małopolskiego PTT następujące oświetlenie:
PAR 64 LED 8szt x 200zł =1600zł
Pokrowiec dedykowany 2szt x 100zł = 200zł
Statywy z belką 2szt x 150zł = 300zł
w cenie 2100 zł.

Uchwały z dnia 10.06.2015r.

37/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zapłacić fakturę 1/05/2015 dla Kozień i córka Sp. zo.o. w wysokości 1230 zł, za wykonanie, wdrożenie i konserwację nowej strony internetowej Okręgu Małopolskieo PTT.

Uchwały z dnia 02.07.2015r.

38/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zapłacić fakturę 15/2015 w wysokości 690,00 zł dla Akademia Tańca A+S Sławomir Grzybek za wklejki do statuetek podsumowania rekreacji sezonu 2014/15.

39/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zapłacić fakturę G/1019/2015/R w wysokości 409,00 zł za spotakanie podsumowujące sezon 2014/15 dla  działaczy, trenerów i szkoleniowców Okręgu Małopolskiego PTT.

40/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako PREMIUM turniej organizowany 10.10.2015 w Tarnowie przez Klasa Tarnów w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 F, E, D, 12-13 F, E, D, C, open,  14-15  D, C, B, pow 15 C, B, A oraz zatwierdzić skład komisji sędziowskiej  w osobach D. Dragan, P. Kuszpit-Bachar, A. Berkowicz, M. Włodarczyk, P.Włodarczyk, W. Kozak (Ukraina).

41/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zakupić  na potrzeby Okręgu Małopolskiego PTT następujące oświetlenie:
PAR 64 LED 8szt x 200zł =1600zł
Pokrowiec dedykowany 2szt x 50zł = 100zł
Statywy z belką 2szt x 100zł = 200zł
w cenie 1900 zł.

Uchwały z dnia 02.07.2015r.

42/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza listę członków zwyczajnych skreślonych w trybie tytuł III art. 7 pkt. 1 ppkt.2 statutu PTT. Lista w załączeniu. Termin odwołania do 24.07.2015 do Sekretarza Okręgu Małopolskiego PTT p. Jarosława Całki.

Uchwały z dnia 12.08.2015r.

43/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako PREMIUM turniej organizowany 03.10.2015 w Trzebini przez Bumerang Trzebinia w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, D, 14-15  E, D, C, pow 15 E, D, C, B oraz zatwierdzić skład komisji sędziowskiej w osobach  A. Gąsiorowski, D. Dragan, D. Wiewiórka, K. Betleja-Kosubek, J. Trzemżalska, W. Wolinowski, R. Piasta, M. Wolak, M. Kowalik

Uchwały z dnia 14.08.2015r.

44/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przeznaczyć zadatek w wysokości 7000 zł na promocję i reklamę projektu - filmu dokumentalnego realizowanego z okazji 60-lecia powstania ruchu tanecznego w Polsce. 

Uchwały z dnia 02.09.2015r.

45/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako PREMIUM  Festiwal Tańca Stardance – Pomoc Dla Sławka – Skrzyszów 2015 organizowany  17-18.10.2015 w Skrzyszowie przez KTT STARDANCE oraz ST STARDANCE w kategoriach i klasach tanecznych: do 7 HG, 8-9 HGF, 10-11HG, 12-13G, 10-11F, 12-13F,  Solistki: 10-11ED 12-13ED, 8-9E, 12-13C, 14-15  E, D, C,B pow 15 E, D, C, B, A oraz zatwierdzić skład komisji sędziowskiej w osobach  A. Gąsiorowski, (Sędzia Główny), W. Sakowski, D. Markiewicz, M. Pawelec, W. Wielgosz, J. Kowalska, S. Haczek, P. Łyczko (skr), A. Drąg (skr)

Uchwały z dnia 15.09.2015r.

46/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić dwie dodatkowe kategorie 16-18 kl. C oraz 16-18 kl. B podczas Festiwalu Tańca Stardance – Pomoc Dla Sławka – Skrzyszów 2015 rozgrywanego 17-18.10.2015 w Skrzyszowie.

Uchwały z dnia 01.10.2015r.

47/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia odwołać Uchwałę nr 44/2015 z dnia 14.08.2015r.

48/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza protokoły z zebrań Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT, które odbyły się w następujących terminach:

02.01.2013; 06.02.2013; 06.03.2013; 03.04.2013; 08.05.2013; 05.06.2013; 04.08.2013; 05.09.2013; 02.10.2013; 06.11.2013; 04.12.2013; 08.01.2014; 05.03.2014; 02.04.2014; 07.05.2014; 04.06.2014; 12.06.2014; 03.09.2014; 01.10.2014; 05.11.2014; 03.12.2014; 07.01.2015; 04.03.2015; 06.05.2015; 06.05.2015; 02.09.2015

Uchwały z dnia 05.10.2015r.

49/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić dodatkową kategorię 8-9 F podczas XXVI OTTT Klasa Leliwa 2015 rozgrywanego 10.10.2015r w Tarnowie.

Uchwały z dnia 07.10.2015r.

50/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 01.10.2015r.

51/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć nowych członków wg załączonej listy.

52/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członka wspierającego  Szkoła Tańca FLASH DUO Bogdan Myśliwiec 30-611 Kraków, ul. Beskidzka 41/39 mail: Bogdan.myśliwiec@me.com, www.flashduo.pl

53/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako Premium XII Puchar Rektora AGH dnia 14.11.2015r. organizowany przez Studencki Klub Taneczny AGH w następujących kategoriach i klasach: 10-11 F,E; 12-13 E,D; 14-15 E,D,C; pow. 15 E,D,C,B,A oraz skład komisji sędziowskiej w osobach:  S. Smoroń (sędzia główny), J. Biały, D. Dragan, A. Jelińska, J. Kowalska, J. Oleszczyński, B. Pisarska-Gubernat, W. Kuszpit (skr), D. Dudek (skr) 

54/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako Premium Mistrzostwa i Puchar Okręgu Małopolskiego PTT dnia 15.11.2015r. organizowany przez Studencki Klub Taneczny AGH w następujących kategoriach i klasach: Mistrzostwa Okręgu: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-18, 16-20, pow. 19 lat; Puchar Okręgu: 8-9E, 10-11E,D, 12-13E,D, 14-15E,D pow. 15 E,D,C oraz skład komisji sędziowskiej w osobach:  S. Smoroń (sędzia główny), A. Bieniek, W. Ciok, P. Kuszpit-Bachar, J. Oleszczyński, A. Orszulak, M. Sakowska, I. Sulewski, A. Drąg (skr), A. Smoroń (skr)  

55/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako Premium Professional Dance Show 2015 dnia 28.11.2015r. organizowany przez Szkoła Tańca Professional Dance  w następujących kategoriach i klasach: 8-9F, 10-11E,D, 12-13FEDC GPP, 14-15 DCB, 16-18 CB Open, pow. 15B, pow. 15 Open, 16-20 GPP,  oraz skład komisji sędziowskiej w osobach:  M. Grzejszczak, D. Leszczyńska, M. Skawiński, M. Swetlik (Czechy), K. Kulig, K. Kajak-Mosejczuk, G. Rybicki, R. Pawelec, R. Itojsan, S. Smoroń, S. Haczek, M. Wolak (skr), A. Drąg (skr) 

56/2015 

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyznać kwotę do 300zł z przeznaczeniem na puchary na XIII Małopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Przechodni Środowiskowych Domów Pomocy Kraków 2015 organizowany przez Szpital Specjalistyczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie. 

57/2015 

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać kwotę do 5000zł na Puchar i Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego PTT 2015 w dniu 15.11.2015r. 

58/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać kwotę do 1000zł z przeznaczeniem na medale i puchary na  Akademickich Mistrzostwach Polski PTT w dniu 11.11.2015r.

59/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia opłacić fakturę w kwocie 100zł za wykonanie baneru reklamowo-informacyjnego przeznaczonego na cykl turniejów "Pomoc dla Sławka"

Uchwały z dnia 22.10.2015r.

60/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako premium turniej Szerzyny 2015 o Puchar Wójta Gminy dn. 21.11.2015 w Szerzynach organizowany przez Stardance Tarnów w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 open, 10-11F, E, open, 12-13 F, E,D, 14-15 E, D, C, open, pow. 15 E, D, C, B, A-ST oraz skład komisji sędziowskiej w osobach: A. Gąsiorowska, D. Dragan, A. Bocian, T. Piątkowski, M. Kordaszewska, P. Kordaszewski, S. Haczek, P. Łyczko, (skr) A. Drąg (skr)

Uchwały z dnia 27.10.2015r.

61/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia dodać do turnieju o Puchar Rektora AGH w dn. 14.11.2015 kategorię pow. 15 Open.

Uchwały z dnia 04.11.2015r

62/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 07.10.2015r.

63/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy.  

64/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dołączyć do składu komisji sędziowskiej na Mistrzostwa i Puchar Okręgu Małopolskiego Pana Adama Berkowicza. 

65/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić przedstawicieli Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT na Mistrzostwa i Puchar Okręgu Małopolskiego w osobach: K. Gronuś, M. Igielska

Uchwały z dnia 06.11.2015r

66/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako Premium Ogólnopolski Festiwal Tańca Towarzyskiego – Pomoc dla Sławka „eMiKa 2015” o Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży organizowany przez KTT „eMiKa” Pałac Młodzieży Tarnów, Pałac Młodzieży w Tarnowie, TTSK „eMiKa”, Sz. T.”eMiKa” w Tarnowie w dniu 06.12.2015r. w kategoriach: 8-9 H, 10-11 H i E oraz OPEN, 12-13 G, H i D, 14-15 C, B i OPEN, pow. 15 E, D, B i A, SENIOR II E i D oraz skład komisji sędziowskiej w osobach: D. Dragan, A. Gąsiorowski, M. Trzemżalski, D. Kurzeja, M. Dziedziczak, J. Kowalska, P. Szczęśniak, Z. Wrzyszcz (skr), A. Czaja (skr)

Uchwały z dnia 09.11.2015r

67/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia dokonać następujących zmian w Turnieju  Professional Dance Show 2015 rozgrywanym dnia 28.11.2015r. organizowanym przez Szkoła Tańca Professional Dance  w następujących kategoriach i klasach: usunąć 10-11E, 10-11D zmienia na 10-11 open, 12-13 C zmienia na 14-15E, 16-18C zmienia na pow 15 C, 16-18B zmienia na pow 15 E oraz składzie  komisji sędziowskiej: R. Pawelec zmienia na M. Pawelec oraz usuwa ze składu komisji sędziowskiej: M. Skawiński, R. Hojsan.

Uchwały z dnia 10.11.2015r

68/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia wytypować jako Sędziego Głównego Pana Dariusza Dragana na Ogólnopolski Festiwal Tańca Towarzyskiego – Pomoc dla Sławka „eMiKa 2015” o Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży w dniu 06.12.2015r. w Tarnowie.

69/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia wytypować jako Sędziego Głównego: M. Grzejszczak na Professional Dance Show 2015 rozgrywany dnia 28.11.2015r.

70/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia wytypować jako Sędziego Panią Małgorzatę Igielską na Mistrzostwa Regionu Polski Południowej PTT rozgrywane 29.11.2015r. w Brzegu Dolnym.

71/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zapłacić Fakturę nr 3/11/2015 na kwotę 150 zł. Opłata za przygotowanie nadzwyczajnego zebrania sprawozdawczego Okręg Małopolski PTT.

72/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zapłacić Fakturę Vat FAS/2444/2015 na kwotę 112.20 za wykonanie pieczątek dla Okręgu Małopolskiego PTT (pieczęć główna, Prezes, Sarbnik)

73/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zapłacić Fakturę Vat FS 5218/2015 na kwotę 160 zł. za wykonanie tabliczki grawerowanej z życzeniami od Zarządu O/ Małopolskiego dla Studenckiego Klubu AGH z okazji 60 lecia działalności.

Uchwały z dnia 12.11.2015r

74/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać bony szkoleniowe dla par za osiągnięty wynik na Mistrzostwach Okręgu Małopolskiego PTT
2015 w wysokości do:

pow. 15
I miejsce - 500 zł
II miejsce - 400 zł
III miejsce - 300 zł

16-20 i 16-18
I miejsce - 400 zł
Ii miejsce - 300 zł
III miejsce - 200 zł

14-15
I miejsce - 300 zł
II miejsce - 200 zł
III miejsce - 100 zł

10-11 i 12-13
I miejsce - 250 zł
II miejsce - 150 zł
III miejsce - 100 zł

Seniorzy
I miejsce - 400 zł
II miejsce - 300 zł
III miejsce - 200 zł

75/2015

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyznać nagrody finansowe dla Par za osiągnięty wynik w Mistrzostwach Polski 2015r.:

1. RACZEK - KOWALSKA 600 zł./para

2. WIEWIÓRKA - SERAFIN 400 zł./para

3. BUDZIK - BARTOSZEK 400 zł./para

4. FURMAN - KUCHARSKA 400 zł./para

5. BORECKI - SZYDŁOWSKA 400zł./para

6. NOWOŚWIAT - BUCZEK 200 zł./para

76/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia wytypować jako Kapitana Pana Jarosława Całkę na Mistrzostwa Regionu Polski Południowej PTT rozgrywane 29.11.2015r. w Brzegu Dolnym.

77/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zapłacić Fakturę PRO/22/2015/11 na kwotę 230 zł za zakup dla potrzeb okręgu 2 sztuk statywów oświetleniowych z belką poprzeczną.

Uchwały z dnia 13.11.2015r

78/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić zmianę w składzie komisji sędziowskiej Pani A. Gąsiorowska na Pana A. Gąsiorowskiego podczas turnieju: "Szerzyny 2015" o Puchar Wójta Gminy dn. 21.11.2015 w Szerzynach organizowany przez Stardance.

Uchwały z dnia 16.11.2015r

79/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić zmianę kategorii pow. 15 E na pow. 15 D podczas Professional Dance Show 2015

Uchwały z dnia 17.11.2015r

80/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zmienić Kapitana Pana Jarosława Całkę na Pana Pawła Szczęśniaka podczas Mistrzostw Regionu Polski Południowej PTT rozgrywanych 29.11.2015r. w Brzegu Dolnym.

81/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia powołać jako Sędziego Głównego Pana Andrzeja Gąsiorowskiego podczas turnieju w Tarnowie "Szerzyny 2015" o Puchar Wójta Gminy.

82/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić zmianę Sędziego Pana Grzegorza Rybickiego na Pana Łukasza Pawlaka podczas Professional Dance Show 2015

Uchwały z dnia 21.11.2015r

83/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić nowelizację Przepisów Współzawodnictwa Turniejowego Okręgu Małopolskiego PTT - Grupy Rekreacyjne wraz z wszelkimi zmianami oraz załącznikiem nr 1 (repertuar)

84/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić turniej dla Grup Rekreacyjnych Międzyklubowy T.T.T. "Mikołajkowe Pląsy" organizowany dnia 13.12.2015r w Krakowie przez Centrum Tańca M.I., K.T i T.S. Pląs w kategoriach i klasach: do 7 lat, 8-9 lat, 10-11 lat, 12-13 lat,14-15 lat  BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO, klasa F oraz skład sędziowski w osobach: M. Igielska (s gł), J. Dragan, G. Skiba, D. Thomas, P. Nawara, B. Myśliwiec, P. Łyczko (skr)

Uchwały z dnia 27.11.2015r

85/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić poprawione Przepisy Współzawodnictwa Turniejowego Okręgu Małopolskiego PTT - Grupy Rekreacyjne wraz z załącznikami (repertuar, karta tancerza, wniosek o wydanie książeczki startowej) 

Uchwały z dnia 30.11.2015r

86/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia  przyznać ryczałtowy zwrot kosztów podróży na Mistrzostw Regionu Polski Południowej PTT rozgrywanych 29.11.2015r. w Brzegu Dolnym dla kapitana drużyny Okręgu Małopolskiego PTT Pana Pawła Szczęśniaka w wysokości 400,00 zł.

Uchwały z dnia 02.12.2015r

87/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić protokół z zebrania Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT z dnia 04.11.2015r.

88/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków zwyczajnych w/g załączonej listy. 

89/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przeznaczyć kwotę do 5000zł na XLII Puchar Profesora Mariana Wieczystego rozgrywany 19-20.12.2015r. w Krakowie.

90/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić preliminarz XLII Pucharu Wieczystego organizowanego 19-20 grudnia 2015r. w Krakowie

Uchwały z dnia 09.12.2015r

91/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia pokryć koszt akredytacji w wysokości 3150 zł (na podstawie faktury) za pary okręgu Małopolskiego startujące w Mistrzostwach Regionu Polski Południowej PTT rozgrywanych 29.11.2015r. w Brzegu Dolnym.

Uchwały z dnia 31.12.2015r

92/2015

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić Międzyklubowy T.T.T. KARNAWAŁOWY MINI PLĄS organizowany dnia 16 stycznia 2016 r, przez Centrum Tańca M.I.’ K.T.i T.S. PLĄS w kategoriach i klasach tanecznych:Do 7 lat BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO  , 8-9 lat BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO 10-11 lat BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO  12-14 lat BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO Pary mieszane, pary dziewczynek, soliści/solistki oraz skład komisji sędziowskiej w osobach: SG M. Igielska nie punktujący, P. Szczęśniak, M. Kotlarczyk-Wiewiórka, P. Nawara, D. Migacz, M. Putz, A. Drąg (skr)

Najbliższe turnieje

2019-02-23 Kęty - XXXII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Złote Pantofelki" - RAGTIME - Kęty

2019-03-16 Wieliczka - II Turniej Tańca Towarzyskiego ROYAL CUP Wieliczka 2019 - JUST DANCE Wieliczka

2019-03-17 Tarnów - Festiwal Tańca Towarzyskiego – „STARS FINAL 2019” - STARDANCE - Kraków

2019-03-23 Tarnów - Festiwal Tańca Emika 2019 - SzT eMiKa - Tarnów

2019-03-24 Tarnów - Festiwal Tańca Emika 2019 - SzT eMiKa - Tarnów

2019-04-06 Kraków - II Ogólnopolski Turniej Tańca EUFORIA 2019 - Rekreacja Małopolska - EUFORIA Dance Kraków

2019-04-07 Kraków - GPP PTT w stylach, GPP PTT 10-11 lat w kombinacji - ArtDance - Kraków

2019-04-13 Brzesko - IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Thomas Dance - THOMAS DANCE - Kraków

2019-04-27 Dąbrowa Tarnowska - Puchar Klas F, E i D - LATINO - Żabno

2019-05-19 Dąbrowa Tarnowska - Ogólnopolski Festiwal Tańca LATIN DANCE Dąbrowa Tarnowska 2019 o Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego - LATIN DANCE Dąbrowa TarnowskaTurniej o Puchar Wieczystego Kraków 2015
Turniej o Puchar Wieczystego Kraków 2015
zobacz galerię

XXVII OTTT o Smoka Wawelskiego i XXVI o Krakowską Czapeczkę
XXVII OTTT o Smoka Wawelskiego i XXVI o Krakowską Czapeczkę
zobacz galerię

Mistrzostwa Polski PTT Par Akademickich w tańcu towarzyskim Kraków 2014-11-11
Mistrzostwa Polski PTT Par Akademickich w tańcu towarzyskim Kraków 2014-11-11
zobacz galerię

Grand Prix Senior Liszki 2015
Grand Prix Senior Liszki 2015
zobacz galerię

Professional Dance Show 2015
Professional Dance Show 2015
zobacz galerię

Puchar klas C,B,A
Puchar klas C,B,A
zobacz galerię
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków


e-mail: d.dragan@taniec.pl


Nr konta okręgu: 04 1240 4588 1111 0010 6736 6717