2013

 

1/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć nowych członków zwyczajnych wg załączonej listy z dn. 02.01.2013.

2/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członka wspierającego Sportowy Klub Taneczny Pasja Kraków.

3/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członka wspierającego Studio Tańca Stardance Kraków.

4/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia reaktywować w prawach członka zwyczajnego osoby wg załączonej listy z dn. 02.01.2013.

5/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić XXVI OTTT „Złote Pantofelki”  w Kętach 02.02.2013 w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja: Do7H, 8-9G, 10-11H, 10-11G, 12-13G, 12-13F, 14-15F Sport: 8-9E, 12-13E, 14-15E, 14-15D, pow 15D, C,B Senior: I D Open oraz skład komisji sędziowskiej w osobach : M.Nowak, A.Gąsiorowski, A.Dominiak, A.Berkowicz, R.Piasta, E.Witos, J.Dziedziczak,  D.Wiewiórka(rez), M.Kowalik, M.Wolak

6/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić IV Ogólnopolski TTT o Puchar Burmistrza Tuchowa w Tuchowie 17.02.2013 w kategoriach i klasach tanecznych: Sport: 10-11E,D; 12-13E, D,C; 14-15D,C,B;  pow 15 C,B,A oraz skład komisji sędziowskiej w osobach : D.Dragan, A.Wantuch, A.Gąsiorowska, R.Piasta, W.Ciok, W.Jabczyński, M.Trzemżalski, M.Igielska(rez), G.Gargula(rez), A.Drąg, M.Wolak 

7/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić IV TTT o Puchar Profesora M. Wieczystego w kategoriach Hobby i Senior w Nowym Targu 16.02.2013 w kategoriach i klasach tanecznych: Hobby Start E i D, Dorośli II E,D,C,B,A,S, Senior I,II,III oraz skład komisji sędziowskiej w osobach : A.Golonka, A.Jelińska, G.Kałmuczak, K.Michlik, M.Nowak, M.Szymańska, G.Gargula, F.Witos, P.Łyczko, A.Drąg 

8/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia wymienić pieczątki prezesa i sekretarza.

9/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przeznaczyć kwotę do 1800zł na organizację szkolenia dla par reprezentujących okręg małopolski PTT na Mistrzostwach Polski PTT i FTS 2013.

10/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić OTTT o Puchar Starosty  Powiatu  Myślenickiego  i  Burmistrza  Gminy  Sułkowice  w Sułkowicach 03.02.2013 w kategoriach i klasach tanecznych:
12-13 E, D, C, 14-15 E, pow. 15 E, D, C oraz skład komisji sędziowskiej w
osobach  :  A. Gąsiorowska (główny), R. Wota, P. Szczęśniak, R. Mikoś,
J. Gruszczak, M. Kowalik, M. Wolak.

11/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć nowych członków zwyczajnych wg załączonej listy z dn. 06.02.2013.

12/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić TT „O Puchar Prezesa KS TK w Krakowie 06.04.2013 w kategoriach i klasach tanecznych: Grupy Wstępne, Sport: 10-11E, 12-13ED, pow 15E,D,C, oraz skład komisji sędziowskiej w osobach : M.Nowak, T. Krupiński, J. Dragan, M. Igielska, D.Wiewiórka, (rez) D. Dragan, M. Szyda, K. Mazurek, A. Mikoś (skr) P. Łyczko, A. Smoroń

13/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić XXVOTTT o Smoka Wawelskiego w Krakowie 16-17.03.2013 w kategoriach i klasach tanecznych: Sport: 10-11E, 12-13FED, 14-15EDCB, pow 15E,D,C,B,A OPEN LA, GPPS Dorośli II, GPPS Senior I,II,III, GPS D-open dorośli II, GPS D-Open Senior I,II,III, Start-Senior I,II,III  oraz skład komisji sędziowskiej w osobach : M.Nowak, A. Mierzwa, W. Wójtowicz, R. Piasta, G. Gargula, A. Łukomski, J. Biały, D. Dragan, A. Orszulak, (rez) P. Szczęśniak  (skr) M.Kowalik,  M.Wolak

14/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić XXIV Turniej O Krakowską Czapeczkę w Krakowie 16-17.03.2013 w kategoriach i klasach tanecznych: Rekreacja: do 7 HG, 8-9 HG, 10-11 HG, wg przepisów OM, oraz skład komisji sędziowskiej w osobach : M.Nowak, T. Krupiński, M, Szyda, P. Szczęśniak, M. Igielska, J. Dragan (skr) M.Kowalik,  M.Wolak

15/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać prawo organizacji turnieju XX OTTT o Puchar Dyrektora MCK SOKÓŁ Małopolskiemu Centrum Kultury SOKÓŁ w N Sączu 23.03.2013r. Tym samy rezerwując w/w termin.

16/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać prawo organizacji turnieju III OTTT o Puchar Burmistrza Miasta Chrzanowa Szkole Tańca WIR Mysłowice 02.06.2013r.  Tym samy rezerwując w/w termin.

17/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać dofinansowanie IV TTT o Puchar Prof. Wieczystego dla Grup Senior i Hobby w Nowym Targu 16.02.2013r. w kwocie 1000zł. z przeznaczeniem na puchary i medale.

18/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zapewnić finansowanie dwóch kolejnych szkoleń organizowanych przez Okręg Małopolski w kwocie do 4000zł

19/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać nagrodę dla pary Andrzej Suchocki, Natalia  Piecewicz za wynik na Mistrzostwach Polski 2012 w tańcach  Latynoamerykańskich w wysokości 1000zł

20/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia uczynić Panią Annę Biały odpowiedzialną z ramienia Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT za kontakt z szeroko pojętymi mediami.

 

21/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić VII Turniej
Tańca Towarzyskiego „PLEŚNA 2013” w Pleśnej  20.04.2013 w
kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 F, E, D , open, 12-13 F, E, D,
14-15  D, C, pow 15 E,D,C, B oraz skład komisji sędziowskiej w osobach
:  D.  Dragan,  T. Piątkowski, D. Kurzeja, A. Berkowicz, J. Dragan, A.
Bocian, S. Kobyłkin, M. Kowalski, A. Drąg.

22/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić XX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar Dyrektora MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu  23.03.2013 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E,12-13 E, D,
14-15  D, pow 15 E,D,C, B oraz skład komisji sędziowskiej w osobach:  A. Bieniek, W. Ciok, S. Haczek, W. Dudek, D. Dragan, D. Kurzeja, P.
Szczęśniak, M. Wolak, A. Drąg.

23/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć nowych członków zwyczajnych wg załączonej listy z dn. 06.03.2013.

24/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić OTTT ”STARDANCE 2013” w Krakowie 14.04.2013 w kategoriach i klasach tanecznych: do 7 lat H, 8-9 HG, 10-11GF, 12-13F, Sport: 10-11E, 12-13E, 14-15 E, 10-11 D, 12-13 D, 14-15 D, 12-13 C, 14-15 C, pow. 15E,D,C, oraz skład komisji sędziowskiej w osobach : K. Gronuś, D. Dragan, M. Szyda, T. Piątkowski, S. Haczek  (skr.) M. Wolak, A. Drąg

25/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać kwotę 2000 zł Formacji Tanecznej „ELITA-OCK” z Oświęcimia za osiągnięty wynik na Mistrzostwach Polski Formacji Tanecznych w 2012 roku.

26/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia reaktywować członków zwyczajnych PTT wg załączonej listy z dn. 06.03.2013.

27/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia Zwołać Zebranie Walne Sprawozdawcze Okręgu Małopolskiego PTT w dniu 08.05.2013r godz. 12.45 - pierwszy termin; godz. 13.15 - drugi termin w Krakowie ul. Komandosów 21

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania,

2. Wybór Prezydium Zebrania,

3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej,

4. Zatwierdzenie porządku Zebrania,

5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową,

6. Sprawozdanie Zarządu,

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,

9. Sprawozdanie finansowe,

10.Dyskusja nad sprawozdaniami,

11.Podjęcie uchwały programowej,

12.Wolne wnioski,

13.Zakończenie Zebrania.

28/2013

Zarząd okręgu małopolskiego PTT postanawia przyznać kwotę do 1500zł jako dofinansowanie XI Dziecięcych Igrzysk Tańca Sportowego 06.04.2013r  w Krakowie

29/2013

Zarząd okręgu małopolskiego PTT postanawia partycypować w kosztach Pilotażowych Szkoleń Ruchu Dziecięcego w okresie do 30 czerwca 2013 w wysokości do 1500zł na podstawie przedłożonego rozliczenia.

30/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić OTTT o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice 27.04.2013 w kategoriach i klasach  tanecznych: 8-9 F, 10-11 F, E, 12-13 F, E,14-15 E, D, C,pow. 15 E, D, C, B, A oraz skład komisji sędziowskiej w osobach :
D.  Dragan,  M. Nowak, A. Dominiak, A. Łukomski, E. Witos, R. Pawelec,
P. Kuszpit-Bachar, P. Łyczko, A. Drąg.

31/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć nowych członków zwyczajnych wg załączonej listy z dn. 03.04.2013.

32/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić rezerwację terminu 8-9.06.2013r  z przeznaczeniem na organizację OTTT o Puchar Dyrektora MDK DH organizowanego przez KTT Poleczka w Krakowie.

33/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członka wspierającego.

Studio Tańca ArtDance 31-133 Kraków ul. Karmelicka 17/4 reprezentowanego przez Dariusza Kasztulskiego

34/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać nagrody za reprezentowanie Okręgu Małopolskiego PTT i FTS oraz osiągnięty wynik sportowy na Mistrzostwach Polski PTT i FTS 2012 dla par w wysokości:

1.     A. Suchocki (Amatorzy  latin) – 750 zł

2.     N. Piecewicz (Amatorzy latin) – 750 zł

3.     T. Górny – S. Foryś (Junior II standard) – 400 zł

4.     J. Bednarz – A. Szpałek (Junior I latin) – 300 zł

5.     T. Budzik – A. Bartoszek (Junior I latin) – 300 zł

6.     T. Budzik – A. Bartoszek (Junior I standard) – 300 zł

7.     J. Bednarz – A. Szpałek (Junior I standard) – 300 zł

8.     K. Kuroczko – A. Siwek (amatorzy ST + LA) – 700 zł

9.     Ł. Mróz – M. Jakus (Junior II  ST + LA) – 400 zł

10.                 T. Budzik – A. Bartoszek (Junior I ST + LA) – 300 zł

11.                 Z. Daniel – A. Daniel (Senior II latin) – 300 zł

12.                 Z. Daniel – A. Daniel (Senior II ST + LA) – 300 zł

13.                 M. Ćwiek – A. Ćwiek (Senior I LA) – 300 zł

14.                M. Ćwiek – A. Ćwiek (Senior I ST) – 300 zł

35/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić OTTT o Puchar
Dyrektora MDK Dom Harcerza w Krakowie 8-9.06.2013 w kategoriach i klasach tanecznych: do  7  lat  H, 8-9 H, G, F, 10-11 H, G, F, E, D, 12-13 G, F, E, D, C 14-15 E,  D,  C,  B,  pow.  15  E, D, C, B oraz skład komisji sędziowskiej w osobach  :  M.  Nowak,  T.  Krupiński,  M. Szyda, M. Pletty-Zyznar, M. Igielska,  D. Kurzeja, Z. Gardyańczyk. A. Orszulak, J. Trzemżalska, D. Dragan,  J.  Dziedziczak,  P.  Szczęśniak,  A. Berkowicz, M. Kowalik,
M. Wolak.

36/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić VII OTTT ”Elita 2013” w Libertowie 01.06.2013 w  kategoriach i klasach tanecznych: do 7 lat H, 8-9 H, G, F, 10-11 H, G, F, D 12-13 F, E, D, 14-15 C, B pow. 15 E,D,C,B oraz skład komisji sędziowskiej w osobach : A.  Golonka,  S.  Smoroń, A. Jakubowski, A. Dominiak, D. Wiewiórka, T. Rachwalski, S. Haczek, P. Łyczko, A. Smoroń.

37/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego  PTT  postanawia  zatwierdzić II OTTT o
Puchar Burmistrza Miasta Chrzanów w Chrzanowie 02.06.2013
w  kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, D, 14-15 E, D, C, B
pow. 15 E,D,C,B, A  pow. 54 E+D oraz skład komisji sędziowskiej w osobach :
E.  Witos,  A.  Wantuch,  D. Wiewiórka, A. Dominiak, T. Piątkowski, S.
Grzybek, J. Homoncik, D. Engler Dudek, P. Łyczko.

38/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego  PTT  postanawia  przyjąć w poczet
członków  wspierających  Skalski  Dance School, ul. Syrokomli 11a/8,
30-102 Kraków, skalski@skalskidance.pl

 39/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić TTT „Taneczna Bochnia 2013” w Bochni 18.05.2013 w kategoriach i klasach tanecznych: do 7  H, 8-9 H, G, F, 10-11 H, G, F, E, 12-13G, F, E, pow. 15 E, D oraz skład komisji sędziowskiej w osobach  : T.  Krupiński,  A. Mikoś, M. Igielska, D. Wiewiórka, J. Dragan, M. Szyda (rez), G, Skiba (rez) A. Smoroń (skr) T. Filip (skr)

40/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przeznaczyć kwotę do 1500zł dla Komisji do Spraw Dzieci i Młodzików z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń w roku 2013.

41/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić Regulamin Kadry Młodych talentów Okręgu Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego oraz Regulamin Komisji ds. Dzieci i Młodzików Okręgu Małopolskiego PTT

42/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić skład Komisji do Spraw Dzieci i Młodzików Okręgu małopolskiego PTT w składzie:

Tadeusz Krupiński – Przewodniczący

Joanna Kowalska – Wice Przewodniczący

Justyna Dragan – Sekretarz

Małgorzata Szyda – Członek

Małgorzata Igielska – Członek

Aneta Mikoś – Członek

Katarzyna Mazurek – Członek

43/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia wystąpić do ZG PTT z wnioskiem o podjęcie stanowczych kroków w celu uregulowania systemu GPP ze szczególnym uwzględnieniem rankingu w CBD oraz publikacji na stronie www.taniec.pl,  ponieważ istniejący stan stanowi rażące naruszenie regulaminu.

44/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić OTTT „Klasa Leliwa 2013” w Tarnowie 05.10.2013 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 F,E,D,C, 12-13 E,D,C, 14-15, D,C,B,  pow. 15 D,C,B,A(Latin) oraz skład komisji sędziowskiej w osobach  : W. Wójtowicz, A. Bieniek,  J. Dziedziczak, W. Jabczyński, D. Wiewiórka, D. Dragan, Wołodymir Kozak (Ukraina) M. Kowalski (skr) D. Drąg (skr)

45/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego postanawia przyjąć zmiany w PRZEPISACH WSPÓŁZAWODNICTWA TURNIEJOWEGO OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO PTT - GRUPY WSTĘPNE

46/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić skład Komisji Sędziowskiej na Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego i Puchar Okręgu Małopolskiego 26/27 10.2013 w Krakowie

47/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia rozegrać w roku 2013 Puchar Okręgu Małopolskiego w klasach E,D,C oraz wszystkich kategoriach wiekowych.

48/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia dofinansować kwotą 4500zł Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego i Puchar Okręgu Małopolskiego w 2013r.

49/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia Zwołać Nadzwyczajne Walne
Zebranie  Wyborcze  Okręgu  Małopolskiego PTT w dniu 05.09.2013r godz.
14.00 - pierwszy termin; godz. 14.30 - drugi termin
Porządek Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania, 
2. Wybór Prezydium Zebrania, 
3. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej,
4. Zatwierdzenie porządku Zebrania, 
5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową, 
6. Wybory uzupełniające delegata Okręgu Małopolskiego PTT
7.Wolne wnioski,
8.Zakończenie Zebrania.

50/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego  PTT  postanawia  zatwierdzić  II OTTT
Stardance 2013 o Puchar Burmistrza gminy Skrzyszów w Skrzyszowie 29.09.2013 w kategoriach  i  klasach  tanecznych: do 7  H, 8-9 H, G, 10-11 G, F, E,12-13 F, E, 14-15 E, D, C, pow. 15 D, C, B oraz skład komisji  sędziowskiej  w  osobach  : A. Gąsiorowski, A. Jabczyńska, T. Piątkowski,  W. Jabczyński, M. Parasiewicz, M. Mierzwa, S. Haczek, A.Smoroń, T. Filip.

51/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków zwyczajnych według załączonej listy z dnia 05.09.2013r.

52/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić  X Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Rektora AGH w Krakowie 03.11.2013 w kategoriach  i  klasach  tanecznych: 10-11 E,D, 12-13 E,D,C, 14-15 E, D, C, pow. 15E, D, C, B oraz skład komisji  sędziowskiej  w  osobach  : S. Smoroń, I. Golczak, A. Jelińska, T. Krupiński, J. Oleszczyński, A. Orszulak, B. Pisarska Gubernat, P. de Pourbaix, Z. Gardyańczyk (skr), E. Gardyańczyk-Wojnowska (skr), T. Filip (skr)

53/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić  XV OTTT "Trzebinia  2013”  w  Trzebini  19.10.2013  w  kategoriach  i  klasach tanecznych:  10-11  E,  12-13 E,D,14-15 E,D,C,B, pow. 15 E, D,C,B oraz
skład  komisji sędziowskiej w osobach  : A. Gąsiorowski, D. Dragan, K.
Betleja-Kosubek, J. Trzemżalska, D. Wiewiórka, A. Dominiak, R. Piasta,
M. Wolak, M. Kowalik.

54/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia sfinansować w kwocie do 1000 zł opinię prawną.

55/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyznać ryczałtowy zwrot kosztów podróży dla delegatów OM PTT na walny zjazd ZG PTT w Teresinie w kwocie do 250 zł wg załączonego rozliczenia.

56/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyznać Prezesowi Okręgu Małopolskiego PTT zwrot kosztów podróży za udział w zebraniach ZG PTT w terminach 06.04.2013 oraz 05.09.2013

57/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić na MPP dnia 08.12.2013r jako sędziego Pana T Krupińskiego oraz kapitana K. Mazurka

58/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia na wniosek organizatora dopuścić dodatkową kategorię pow 15 lat Open ST/LA podczas X OTTT o Puchar Rektora AGH

59/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić  Otwarty Turniej Tańca Towarzyskiego o Pluszowego Misia w Krakowie 14-15.12.2013 w kategoriach  i  klasach  tanecznych: 10-11 E,D, 12-13 E,D,C, 14-15 E, D, pow. 15 E, D, oraz skład komisji  sędziowskiej  w  osobach: M. Nowak, T. Krupiński, M. Szyda, D. Wiewiórka, P. Szczęśniak, M. Igielska, D. Dragan, J. Dragan, M. Pletty-Zyznar, M. Kowalik (skr), M. Wolak (skr)

60/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić Turniej Tańca Sportowego „O Pierścień Św. Kingi” w Bochni 23.11.2013r. w kategoriach  i  klasach  tanecznych: dzieci młodsze H,G,F,E, dzieci starsze H,G,F,E,D, Youth i Amator E,D,C oraz skład komisji  sędziowskiej  w  osobach: T. Krupiński, A. Golonka, S, Smoroń, A. Berkowicz, K. Gronuś, K. Mazurek (rez) D. Dragan (rez) A. Smoroń (skr), P. Łyczko (skr)

61/2013

Zarząd Okręgu Małopolskiego przyjmuje zaktualizowaną wersję Regulaminu
Reprezentacji Okręgu Małopolskiego. Regulamin w załączeniu.

62/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego  PTT  postanawia  zatwierdzić  Festiwal Tańca
OTT „ZIMA 2013” o Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży Ogólnopolski Festiwal Tańca ”EMIKA 2013” w Tarnowie 30.11-01.12.2013 w kategoriach  i  klasach  tanecznych: 8-9E,  10-11 E, D, 12-13 D, C, B, 14-15 E, C, B, A, open, pow 15 E, D, c, B,  A  oraz  skład komisji  sędziowskiej  w  osobach  : D. Kurzeja, J. Biały,  M.  Trzemżalski, M. Nowak, R. Pawelec, D. Dragan, A. Łukomski, I. Golczak, A. Wantuch, A. Orszulak, M. Szyda, P. Łyczko, A. Drąg.

63/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego  PTT  postanawia  zatwierdzić 11.10.2014
na turniej XXV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
„KLASA-LELIWA 2014” z udziałem par zagranicznych.

64/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego  PTT  postanawia  zatwierdzić  terminy
następujących turniejów:
1. 25.01.2014 Nowy Targ,
2. 02.02.2014 Tuchów,
3. 22.03.2014 Nowy Sącz,
4. 11.10.2014 Klasa Tarnów.

65/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić  VIII OTTT O Puchar Burmistrza Miasta Mszana Dolna 08.12.2013 w kategoriach  i  klasach  tanecznych: 10-11 E,12-13 E,D,C, 14-15  E, D, C, pow. 15 E, D, C, B oraz skład komisji  sędziowskiej  w osobach  :  M.  Nowak,  Ł.  Pawlak,  M. Pletty-Zyznar, M. Mierzwa, P. Szajda, D. Dragan, P. Szczęśniak, M. Wolak, M. Kowalik.

66/2013

Zarząd    Okręgu    Małopolskiego  PTT  postanawia  objąć patronatem
honorowym  Turniej  Tańca  Towarzyskiego  07.11.2013  z  udziałem
uczestników  Ośrodków  Wsparcia,  Oddziałów  Rehabilitacyjnych  i
Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Małopolski  Krakowskiej
Fundacji Hamlet i ufundować puchary w kwocie do 100 zł.

67/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków zwyczajnych według załączonej listy z dnia 06.11.2013r.

68/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć Budżet na 2014r.

69/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić V TTT O Puchar Profesora Mariana Wieczystego dla grup Hobby i Senior organizowany przez „HART” Nowy Targ dnia 25.01.2014r. w kategoriach i klasach tanecznych: Start, Senior I, II, III w klasach i Open oraz skład komisji  sędziowskiej  w  osobach: G. Gargula, A. Golonka, M. Nowak, K. Michlik, G. Kałmuczak, A. Jelińska, M. Szymańska, P. Łyczko (skr), A. Drąg (skr)

70/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyznać dofinansowanie w kwocie do 1000 zł na V TTT O Puchar Profesora Mariana Wieczystego dla grup Hobby i Senior.

71/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić  terminy
następujących turniejów:
1. 15.02.2014 Kęty Ragtime,
2. 01.03.2014 Pleśna Klasa Tarnów.

72/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zmienić na wniosek SEMPRE Maciej Strumiński nazwę członka wspierającego na SEMPRE Monika Spiżak. Z deklaracji wynika, że przynależność zawodników pozostaje bez zmian.

73/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć zasady typowania sędziów na Mistrzostwa Okręgu i Puchar Okręgu na rok 2014 i kolejne. Regulamin w załączeniu.

74/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia sfinansować ryczałtowy zwrot kosztów podróży 18.11.2013r do Warszawy T. Krupińskiemu i J. Białemu w wysokości do 250zł na osobę.

75/2013

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy V OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO
O  PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11F, 12-13 F, 12-13 D, C, 14-15 D, C, B, pow 15 C, B, A oraz zatwierdzić
skład  komisji  sędziowskiej  w osobach: J. Oleszczyński, J. Biały, R.
Pawelec,  D.  Dragan, A. Orszulak, A. Bocian, Taras Odsaciv (Lwów), A.
Drąg, M. Kowalski.

Najbliższe turnieje

2019-05-26 Chrzanów - Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „ CHRZANÓW 2019” O Puchar Burmistrza Miasta Chrzanowa - WIR - Mysłowice

2019-06-01 Kraków - Międzynarodowy Turniej Tańca O Mistrzostwo Krakowa - Okręg Małopolski PTT

2019-06-02 Kraków - Finał Rekreacji Małopolskiej 2019 - PLĄS - Kraków

2019-06-09 Pleśna - XIV OTTT PLEŚNA 2019 o Puchar Wójta Gminy Pleśna - KLASA - Tarnów

2019-06-22 Kraków - Ogólnopolski Turniej Tańca "EUFORIA 2019" - EUFORIA Dance Kraków

2019-09-28 Myślenice - WDC Mistrzostwa Świata w 10 tańcach -

2019-09-29 Myślenice - Open to the World oraz Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice -

2019-10-05 Tarnów - XXX OTTT KLASA-LELIWA 2019 - KLASA - Tarnów

2019-10-19 N. Sącz - 26 Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar Dyrektora MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu - AXIS - Nowy Sącz

2019-11-09 Kraków - III Ogólnopolski Turniej Tańca EUFORIA 2019 - Rekreacja Małopolska - EUFORIA Dance KrakówTurniej o Puchar Wieczystego Kraków 2015
Turniej o Puchar Wieczystego Kraków 2015
zobacz galerię

XXVII OTTT o Smoka Wawelskiego i XXVI o Krakowską Czapeczkę
XXVII OTTT o Smoka Wawelskiego i XXVI o Krakowską Czapeczkę
zobacz galerię

Mistrzostwa Polski PTT Par Akademickich w tańcu towarzyskim Kraków 2014-11-11
Mistrzostwa Polski PTT Par Akademickich w tańcu towarzyskim Kraków 2014-11-11
zobacz galerię

Grand Prix Senior Liszki 2015
Grand Prix Senior Liszki 2015
zobacz galerię

Professional Dance Show 2015
Professional Dance Show 2015
zobacz galerię

Puchar klas C,B,A
Puchar klas C,B,A
zobacz galerię
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków


e-mail: d.dragan@taniec.pl


Nr konta okręgu: 04 1240 4588 1111 0010 6736 6717