2012

1/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 04.01.2012.

2/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy TTT Złote Pantofelki 18.02.2012 w Kętach w klasach i kategoriach tanecznych: 12-13 F, 14-15 F,  12-13 E, 14-15 D pow. 15 E, D, C, B, A oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach D. Wiewiórka, M. Szymańska, A. Gąsiorowska, M. Dziedziczak, A. Dominiak, A. Berkowicz, D. Dragan, W. Jabczyński, M. Kowalik, M. Wolak.

3/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować XXXVIII Turnieju Tańca Towarzyskiego „ o Puchar prof. Mariana Wieczystego”  w kwocie do 2500 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów związanych z wynajęciem sal na przeprowadzenie rund eliminacyjnych, jak również części kosztów związanych z pracą komisji skrutacyjnej i wynajęciem hoteli dla sędziów.

4/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy TTT Mini Pląs 2012 28.01.2012 w Krakowie w klasach i kategoriach tanecznych: 8-9 F, 10-11 F, 12-13 F, 14-15 F, 10-11 E pow 15 E, D oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach T. Krupiński, M. Nowak, M. Szyda, J. Gruszczak, T. Rachwalski, A. Drąg, M. Kowalik.

5/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia reaktywować w prawach członka wspierającego Taneczne Ognisko TKKF ul. Strąkowa 3a.

6/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 01.02.2012.

7/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy VI TTT Pleśna 2012 21.04.2012 w Pleśnej w klasach i kategoriach tanecznych: 8-9 F, 10-11 F, E, D, 12-13 F, E, D, 14-15 E, D, C, pow. 15 E, D, C, B oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach A. Berkowicz, D. Dragan, A. Jankowski, R. Pawelec, S. Moroń, S. Horwath, sędzia z Ukrainy, M. Kowalski, A. Drąg.

8/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze dn. 07.03.2012 – Kraków, ul. Komandosów 21.

Termin I-szy godz. 11.00, II-gi 11.15.

 Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania,

2. Wybór Prezydium Zebrania,

3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej,

4. Zatwierdzenie porządku Zebrania,

5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową,

6. Sprawozdanie Zarządu,

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,

9. Sprawozdanie finansowe,

10.Dyskusja nad sprawozdaniami,

11.Podjęcie uchwały programowej,

12.Wolne wnioski,

13.Zakończenie Zebrania.

9/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia skreślić członków wg. załączonej listy.

10/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XXIII o Krakowską Czapeczkę, GPP Seniorów, XXIV o Smoka Wawelskiego  24-25.03.2012 w Krakowie w klasach i kategoriach tanecznych: 8-9 F, 10-11 F, E, 12-13 F, E, D, 14-15 E, D, C, 16-18 open ST, LA pow. 15 E, D, C, B, open LA oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach M. Nowak, T. Krupiński, M. Szyda, M. Igielska, J. Dragan, P. Szczęśniak, A. Mierzwa, G. Gargula, R. Piasta, W. Wójtowicz, A. Łukomski, A. Orszulak, J. Biały, D. Dragan, M. Kowalik, M. Wolak.

11/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XIX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar Dyrektora MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu 31.03.2012 w klasach i kategoriach tanecznych 10-11 E, 12-13 E, 14-15 C, B, pow. 15 E, D, C, B oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach W. Wójtowicz, A. Łukomski, S. Haczek, D. Kurzeja, R. Piasta, P. Szcęśniak, D. Dragan,  M. Wolak, A. Drąg. 

 

12/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Ogólnopolski Festiwal Tańca Towarzyskiego „eMiKa 2012” w Tarnowie  17.03.2012 w klasach i kategoriach tanecznych 8-9 E, 10-11 E, 12-13 E, C, 14-15 E, D, C, B, pow. 15 E, D, C, B oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach D. Wiewiórka, D. Dragan, A. Orszulak, R. Pawelec, M. Turno-Pawelec, I. Golczak, T. Rachwalski, H. Kosubek, P. Łyczko, M. Kowalik.

13/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 07.03.2012.

14/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających Formacja Elita Oświęcim, Oświęcimskie Centrum  Kultury, ul. Śniadeckiego 24, 32-602 Oświęcim.

15/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Dziecięce Święto Tańca, Art. Dance 2012 w klasach i kategoriach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, D, pow. 15 E oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach M. Nowak, D. Dragan, D. Wiewiórka, P. Szczęśniak, S. Haczek, P. Łyczko, A. Drąg.

16/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy X Ogólnopolskie zawody taneczne o puchar Prezesa KSTK dn. 14.04.2012 w Krakowie  w klasach i kategoriach tanecznych: 8-9 F, E, 10-11 F, 12-13 F, D, 14-15 C, pow. 15 E i D oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach T. Krupiński, M. Nowak, D. Dragan, M. Pletty-Zyznar, M. Igielska, A. Drąg, A. Smoroń.

17/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować X Igrzyska Dzieci i Młodzieży 14.04.2012 w kwocie do 1500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynajmu hali.

18/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 18.04.2012.

19/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Chrzanowa dn. 02.06.2012 w Chrzanowie w klasach i kategoriach tanecznych: 10-11 E, D, 12-13E, D, C, 14-15 D, C, pow. 15 E ,D, C, B i pow. 34 Hobby Start oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach D. Wiewiórka, A. Wantuch, D. Dragan, E. Witos, L. Lewandowski, T. Piątkowski, J. Homoncik, D. Engler-Dudek, P. Łyczko.

20/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać ryczałtowy zwrot kosztów podróży dla delegatów na Walny Zjazd Sprawozdawczy 20.04.2012 w Warszawie w wysokości do 250 zł.

21/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających Szkoła Tańca Boogie, ul. Ojcowska 145, 32-089 Bębło, tel. 608552862.

22/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy VI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Elita 2012 dn. 02.06.2012 w Skawinie w klasach i kategoriach tanecznych: 8-9 F, E, D, 10-11 F, D, 12-13F, E, D, 14-15 E, D, C, B pow. 15 D, C  oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach T. Krupiński, J. Oleszczyński, A. Golonka, G. Rybicki, S. Grzybek, S. Smoroń, L. Lewandowski, A. Smoroń, T. Filip.

23/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 09.05.2012.

24/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy TTT z okazji Dnia Dziecka i o Puchar Prezesa KTK Fantazja w klasach i kategoriach tanecznych: 8-9 E, 10-11 E, 12-13 E, D, C, 14-15 E, D, C, pow. 15 D, C oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach M. Nowak, T. Krupiński, M. Pletty-Zyznar, P.Szczęśniak, M. Igielska, J. Dragan, M.Kowalik, M. Wolak.

25/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 13.06.2012.

26/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dodać do turnieju 17.06.2012 organizowanego przez KTT Fantazja kategorie 8-9 lat klasa F i 10-11 lat klasa F.

27/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać nagrody za reprezentowanie Okręgu Małopolskiego PTT i FTS na Mistrzostwach Polski PTT i FTS 2012 w kategorii senior pow. 34 lat i pow. 45 lat dla par:

1.     Ćwiek Agnieszka i Maciej

2.     Daniel Anna i Zbigniew

w  wysokości 300 zł na parę za każde miejsce medalowe.

28/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać nagrody za reprezentowanie Okręgu Małopolskiego PTT i FTS zgodnie z zasadami fair play oraz osiągnięty wynik sportowy na Mistrzostwach Polski PTT i FTS 2012 dla par w wysokości:

1.     T.Jakubek- I.Marszałek (16-18 lat standart) – 500 zł,

2.     T. Budzik – A. Bartoszek (12-13 lat standard) – 300 zł,

3.     M. Majda – A. Wypasek (16-18 lat latin) – 800 zł,

4.     M. Woda – N. Krzysztoń (16-18lat latin) – 500 zł,

5.     K. Kuroczko – A. Siwek (amatorzy ST+LA) – 700 zł,

6.     P. Woźniak – E. Jurecka (14-15 lat ST+LA) – 400 zł,

7.     T. Budzik – A. Bartoszek (12-13 lat ST+LA) – 300 zł.

29/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić termin 20.10.2012 na XXIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Klasa 2012 z udziałem par zagranicznych. 

30/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić skład komisji sędziowskiej na Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego PTT i FTS 2012 i Puchar Okręgu Małopolskiego PTT i FTS 2012 w osobach W. Sakowski, P. de Pourbaix, A. Król, W. Ciok, M. Trzemżalski, K. Majewski, M. Zamorska, rezerwa: P. Zamorski, B. Lewandowski.

31/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić sędziego na Mistrzostwa Polski Południowej w osobie T. Krupiński oraz kapitana drużyny Okręgu Małopolskiego w osobie M. Szyda.

32/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego postanawia przyjąć zmiany w PRZEPISACH WSPÓŁZAWODNICTWA TURNIEJOWEGO OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO PTT - GRUPY WSTĘPNE

33/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 05.09.2012.

34/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić Mistrzostwa i Puchar Okręgu Małopolskiego PTT i FTS 2012 oraz skład komisji sędziowskiej w osobach: P. Zamorski, W. Ciok, M. Zamorska, M. Trzemżalski, D. Markiewicz-Trylska, A. Król, E. Witos, A. Drąg, M. Kowalik. Regulamin turnieju w załączeniu.

35/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić XXIII OTTT Klasa Tarnów z udziałem par zagranicznych 20.10.12 w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 E, 10-11 F, E, D, 12-13 F, D, C, 14-15 D, C, B, pow. 15 E, D, C, B oraz skład komisji sędziowskiej w osobach D. Dragan, A. Wantuch, D. Wiewiórka, J. Dziedziczak, M. Dziedziczak, S. Horwat, W. Kozak, M. Kowalski, A. Drąg.

36/2012

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających Klub Tańca Towarzyskiego działający przy Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Żwirki i Wigury 11.

37/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić XIV OTTT Trzebinia 2012 w Trzebini 27.10.12 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11  E, 12-13 E, D, 14-15 E, D, C, B, pow. 15 E, D, C, B, A oraz skład komisji sędziowskiej w osobach A. Gąsiorowski, D. Wiewiórka, A. Orszulak, A. Wantuch, E. Witos, S. Grzybek, K. Betleja-Kosubek, M. Wolak, M. Kowalik.

38/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 03.10.2012.

39/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy turniej o Pluszowego Misia 8-9.12.2012 w Krakowie w kategoriach i klasach tanecznych: rekreacja do 7 H, G, 8-9 H, G, 10-11 H, G, F, 8-9 E, 10-11 E, 12-13 E, D, C, 14-15 E, D, C, B, pow. 15 D, C oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach M. Nowak, T. Krupiński, P. Szczęśniak, M. Igielska, J. Dragan, G. Gargula, D. Dragan, D. Wiewiórka, M. Pletty-Zyznar, M. Wolak, M. Kowalik.

40/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy turniej VII OTTT O Puchar Burmistrza Mszana Dolna w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, C, 14-15 E, D, C, B, pow. 15. E, D, C, B, A oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach J. Biały, M. Nowak, M. Dziedziczak, J. Dziedziczak, Ł. Pawlak, D. Kurzeja, D. Dragan, M. Wolak, M. Kowalik.

41/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy turniej  OTTT O Pierścień Sw. Kingi w Bochni w kategoriach i klasach tanecznych: rekreacja do 9 H, G, F, 10-11 G, F, 12-13 G, F pow. 15. E, D, C oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach T. Krupiński, A. Golonka, S. Smoroń, E. Witos, W. Wójtowicz, A. Smoroń, P. Łyczko.

42/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia sfinansować wynajęcie ścianki oddzielającej szatnie zawodników na XXXVIII Puchar prof. M. Wieczystego w wysokości do 1000,00 zł..

43/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić procedurę skreślania członków okręgu z tytułu nieopłacenia składek członkowskich. Procedura w załączeniu.

44/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy turniej : IX Turniej Tańca Towarzyskiego O PUCHAR REKTORA AGH w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, D, 12-13 E, D, C, 14-15 E, D, C, pow. 15. E, D, C, B oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej  w  osobach  S.  Smoroń,  I.  Golczak,  T.  Krupiński, J. Oleszczyński,  A.  Orszulak,  B. Pisarska-Gubernat, P. de Pourbaix, G. Rybicki, M. Politowski, T. Filip, A. Smoroń.

45/2012

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zmienić brzmienie uchwały nr 31/2012 z dn. 07.08.2012 w treści "... oraz kapitana drużyny Okręgu Małopolskiego  w  osobie  M.  Szyda  na  … oraz  kapitana drużyny Okręgu Małopolskiego w osobie K. Mazurek."

46/2012

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego  PTT  postanawia  zwołać  Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze  Okręgu  Małopolskiego  PTT  05.12.2012 ul. Komandosów 21 I-szy termin 12.00, II-gi termin 12.15.

Porządek Zebrania:

1.      Otwarcie Zebrania,

2.      Wybór Prezydium Zebrania,

3.      Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej,

4.      Zatwierdzenie porządku Zebrania,

5.      Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową,

6.      Sprawozdanie Zarządu,

7.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

8.      Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,

9.      Dyskusja nad sprawozdaniami,

10.     Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi,

11.     Wybór prezesa Okręgu Małopolskiego PTT,

12.     Wybory do Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT,

13.     Wybory do Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

14.     Wybory do Okręgowego Sądu Koleżeńskiego,

15.     Wybory delegatów na Walny Ogólnopolski Zjazd PTT,

16.     Podjęcie uchwały programowej,

17.     Wolne wnioski,

18.     Zakończenie Zebrania.

47/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy  Festiwal Tańca OTT „ZIMA 2012” o Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży w Tarnowie 1-2.12.2012 w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 E, 10-11 E, D,  12-13 D, C, B(dwa dni), 14-15 E, B, A, open, pow. 15. E, D, C, B (dwa dni), A oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach D. Dragan, P. Szczęśniak, M. Trzemżalski, A. Berkowicz, G. Rybicki, D. Kurzeja, A. Łukomski, D. Wiewiórka, A. Wantuch, B. Pisarska-Gubernat, P. Łyczko, M. Wolak, A. Drąg.

48/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza listę członków zwyczajnych skreślonych w trybie rozdziału IV art. 6 pkt. 4 ppkt.2 statutu PTT. Lista w załączeniu.

 

 

49/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza listę członków zwyczajnych sporządzonej wg. procedury ustalonej przez ZG PTT. Lista w załączeniu.

50/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg załączonej listy z dn. 05.11.2012.

 

 

51/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować XXXIX Turnieju Tańca Towarzyskiego „ o Puchar prof. Mariana Wieczystego”  w kwocie do 5000 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów związanych z wynajęciem hal, jak również części kosztów związanych z pracą komisji skrutacyjnej i wynajęciem hoteli dla sędziów oraz pokrycie kosztów zatrudnienia osób do wykonania dekoracji hal.

52/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać ryczałtowy zwrot kosztów podróży dla kapitana drużyny Okręgu Małopolskiego PTT K. Mazurka na Mistrzostwa Polski Południowej 24.11.2012 w Łańcucie w wysokości do 200,00 zł.

53/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać parom, które uplasują się na pierwszych trzech miejscach Mistrzostw Okręgu Małopolskiego PTT i FTS 2012 , bony szkoleniowe w następującej wartości odpowiednio dla miejsca pierwszego, drugiego i trzeciego:

   w kategorii par dorosłych 600zł, 400zł, 250zł na parę za styl

   w kategorii 16-18 lat     500zł, 300zł, 200zł na parę za styl

   w kategorii 14-15 lat     400zł, 200zł, 150zł na parę za styl

54/2012

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy

 Turniej Tańca Towarzyskiego „Mini Pląs 2013” 05.01.2011 w Krakowie w  kategoriach  i  klasach tanecznych: 8-9 F, 10-11 F, 12-13 F, pow. 15 E, D

oraz zatwierdzić skład komisji sędziowskiej w osobach: T. Krupiński, M. Nowak, J. Dragan, M. Szyda, D. Dragan, M. Kowalik, A. Drąg.

55/2012

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg załączonej listy z dn. 05.11.2012.

Najbliższe turnieje

2019-02-23 Kęty - XXXII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Złote Pantofelki" - RAGTIME - Kęty

2019-03-16 Wieliczka - II Turniej Tańca Towarzyskiego ROYAL CUP Wieliczka 2019 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka - Rekreacja małopolska. - JUST DANCE Wieliczka

2019-03-17 Tarnów - Festiwal Tańca Towarzyskiego – „STARS FINAL 2019” - STARDANCE - Kraków

2019-03-23 Tarnów - Festiwal Tańca Emika 2019 - SzT eMiKa - Tarnów

2019-03-24 Tarnów - Festiwal Tańca Emika 2019 - SzT eMiKa - Tarnów

2019-04-06 Kraków - II Ogólnopolski Turniej Tańca EUFORIA 2019 - Rekreacja Małopolska - EUFORIA Dance Kraków

2019-04-07 Kraków - GPP PTT w stylach, GPP PTT 10-11 lat w kombinacji - ArtDance - Kraków

2019-04-13 Brzesko - IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Thomas Dance - THOMAS DANCE - Kraków

2019-04-27 Dąbrowa Tarnowska - Puchar Klas F, E i D - LATINO - Żabno

2019-05-19 Dąbrowa Tarnowska - Ogólnopolski Festiwal Tańca LATIN DANCE Dąbrowa Tarnowska 2019 o Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego - LATIN DANCE Dąbrowa TarnowskaTurniej o Puchar Wieczystego Kraków 2015
Turniej o Puchar Wieczystego Kraków 2015
zobacz galerię

XXVII OTTT o Smoka Wawelskiego i XXVI o Krakowską Czapeczkę
XXVII OTTT o Smoka Wawelskiego i XXVI o Krakowską Czapeczkę
zobacz galerię

Mistrzostwa Polski PTT Par Akademickich w tańcu towarzyskim Kraków 2014-11-11
Mistrzostwa Polski PTT Par Akademickich w tańcu towarzyskim Kraków 2014-11-11
zobacz galerię

Grand Prix Senior Liszki 2015
Grand Prix Senior Liszki 2015
zobacz galerię

Professional Dance Show 2015
Professional Dance Show 2015
zobacz galerię

Puchar klas C,B,A
Puchar klas C,B,A
zobacz galerię
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków


e-mail: d.dragan@taniec.pl


Nr konta okręgu: 04 1240 4588 1111 0010 6736 6717