2011

1/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 05.01.2011.

2/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy OTTT o Puchar Burmistrza Mista i Gminy Myślenice 19.02.2011 w kategoriach i klasach tanecznych 10-11 E, 12-13 E, D, 14-15 E, D, C, B pow 15 E, D, C, B oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach K. Gronuś, D. Dragan, M. Nowak, A. Dominiak, E. Witos, A. Łukomski, D. Wiewiórka, P. Łyczko, A. Drąg.

3/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XXIV OTTT „Złote pantofelki” 05.02.2011 w kategoriach i klasach tanecznych do 7 H, 10-11 G, 12-13 G, 14-15 E, D pow 15 E, D, C, B A oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach M. Nowak, E. Witos, G. Rybicki, A. Bieniek, K. Majewski, S. Grzybek, D. Dragan, M. Kowalik, M. Wolak.

4/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować XXXVII Turnieju Tańca Towarzyskiego „ o Puchar prof. Mariana Wieczystego”  w kwocie do 3000 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów związanych z wynajęciem sal na przeprowadzenie rund eliminacyjnych, jak również części kosztów związanych z pracą komisji skrutacyjnej i wynajęciem hoteli dla sędziów oraz 1000 zł z przeznaczeniem na zapłacenie faktury za wynajem przepierzeń oddzielających szatnie.

5/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 16.02.2011.

6/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia reaktywować w prawach  członka zwyczajnego Sułowski Konrad i Wąsik Tomasz wg. załączonej listy z dn. 16.02.2011.

7/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XVIII OTTT o Puchar Dyrektora MCK Sokół Nowy Sącz 02.04.2011 w kategoriach i klasach tanecznych 12-13 E, D, 14-15 E, C pow 15 E, D, C, B oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach J. Biały, J. Dziedziczak, S. Haczek, D. Kurzeja, D. Dragan, R. Piasta, M. Pletty-Zyznar, M. Wolak, A. Drąg.

8/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Międzyklubowy TTT w Krakowie organizowany przez SKT T.K. 19.03.2011 w kategoriach i klasach tanecznych 12-13 E, 14-15 E pow 15 E, D oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach T. Krupiński, M. Igielska, T. Rachwalski, J. Dragan, M. Belczyk, P. Łyczko, A. Smoroń.

9/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Puchar Okręgu Małopolskiego PTT I FTS 2011 w Pleśnej organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne Klasa Tarnów 16-17.04.2011 w kategoriach i klasach tanecznych: do7 E, do 9 E, 10-11 E, D, C, 12-13 E, D, C, B, 14-15 E, D, C, B, A pow 15 E, D, C, B, A oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach: W. Ciok, G. Smirnow, G. Rybicki, J. Dąbrowska, A. Bieniek, M. Szymańska,  R. Pawelec, rez. M. Turno-Pawelec, B. Lewandowski, M. Kowalski, A. Drąg.

10/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XXIII OTTT o Smoka Wawelskiego XXI MTTT o Krakowską Czapeczkę Grand Prix Seniorów organizowany przez KTT Fantazja 16-17.04.2011 w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 F, 10-11 F, E, 12-13 E, D 14-15 E, C pow 15 E, D, C, B, A(ST), A+S(LA) oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach: M. Nowak, A. Mierzwa, J. Ziomek, R. Piasta, D. Dragan, A. Orszulak, M. Szyda, P. Szczęśniak, A. Berkowicz, M. Kowalik, M. Wolak.

11/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować Puchar Okręgu Małopolskiego PTT 2011 w Pleśnej 16-17.04.2011 w wysokości do 2500,00 PLN z przeznaczeniem na dyplomy, puchary upominki.

12/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze dn. 09.03.2011 – Kraków, ul. Komandosów 21.

Termin I-szy godz. 12.30, II-gi 12.45.

 Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania,

2. Wybór Prezydium Zebrania,

3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej,

4. Zatwierdzenie porządku Zebrania,

5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową,

6. Sprawozdanie Zarządu,

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,

9. Sprawozdanie finansowe,

10.Dyskusja nad sprawozdaniami,

11.Podjęcie uchwały programowej,

12.Wolne wnioski,

13.Zakończenie Zebrania.

13/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zaktualizować uchwałę nr 9/2011 z dn. 16.02.2011 w punkcie sędziowie następuje zmiana z:  J. Hawkins, B. Koprowska –Grzejszczak na A. Bieniek, M. Szymańska.

14/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 02.03.2011.

15/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza korekty do PRZEPISÓW WSPÓŁZAWODNICTWA TURNIEJOWEGO OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO PTT GRUPY WSTĘPNE i przyjmuje ich tekst jednolity. Załącznik nr 1 do uchwały (.pdf).

16/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zamówić trzy podziękowania dla sponsorów: H. Porębski, Firma Reklamowa Mak-Art. s. c., Leroy Merlin  XXXVII Pucharu prof. Wieczystego 2011 w sumarycznej kwocie do 200 zł.

17/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować IX Igrzyska Dzieci i Młodzieży 19.03.2011 w kwocie do 1500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynajmu sali.

18/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia kontynuować umowę wynajmu biura okręgu Małopolskiego PTT na kolejny rok w kwocie do 5500 zł za rok.

19/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać ryczałtowy zwrot kosztów podróży dla delegatów na Walny Zjazd Sprawozdawczy i Nadzwyczajny Walny Zjazd  27.03.2011 w Warszawie w wysokości do 250 zł.

20/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 06.04.2011.

21/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zaliczyć opłatę z roku 2010 za turniej punktowy Wiosna 2010 na poczet opłaty za turniej punktowy Wiosna 2011 14.05.2011.

22/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy OTTT Wiosna 2011 15.05.2011 w kategoriach i klasach tanecznych 10-11 F, 12-13 E, D, 14-15 E, D, pow 15 E, D, C, B oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach D. Dragan, M. Nowak, D. Kurzeja, A. Berkowicz, J. Trzemżalska, J. Jelinek, W. Dudek, P.Łyczko, A. Drąg.

23/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać bony szkoleniowe za wyniki na Mistrzostwach Polski PTT i FTS 2011 następującym parom:

  • Andrzej Suchocki, Natalia Piecewicz - 1000 zł na parę (Dorośli - III miejsce, LA,
  • Michał Majda - Aleksandra Wypasek, Szymon Sabatowicz -Natalia Krzysztoń, Wojciech Szołtysik - Magdalena Zyznar - 500 zł na parę (Młodzież - 1/2 F, LA)
  • Michał Majda - Aleksandra Wypasek, Wojciech Szołtysik - Magdalena Zyznar - 500 zł na parę (Młodzież - 1/2 F,10T)
  • Łukasz Mróz - Magdalena Jakus - 400 zł na parę (Juniorzy I, LA),

oraz przyznać promocyjne dodatki dla tych z powyższych par, które wzięły udział w Mistrzostwa Okręgu (+20%) oraz Mistrzostwach Polski Południowej PTT i FTS (+20%)

24/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 04.05.2011.

25/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Wiosenny Turniej Tańca Elita 2011 28.05.2011 w kategoriach i klasach tanecznych 12-13 E, D, C, 14-15 E, C, pow. 15 E, D, 8-9 F, 10-11 F, 12-13 F oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach T. Krupiński, S. Smoroń, T. Rachwalski, A. Dominiak, A. Jabczyńska, P. Łyczko, A. Smoroń.

26/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XIII OTTT Trzebinia 2011 05.06.2011 w kategoriach i klasach tanecznych 10-11 E, 12-13 E, D, 14-15 E, D, C, B, pow. 15 E, D, C, B, A oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach A. Gąsiorowski, D. Wiewiórka, A. Orszulak, M. Szyda, M. Trzemżalski, S.Grzybek, A. Dominiak, M.Wolak, M. Kowalik.

27/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy OTTT O Puchar dyrektora KTK Dom Kultury Kolejarza 11-12.06.2011 w kategoriach i klasach tanecznych 8-9 E, 10-11 F, E,  12-13 F, E, D, 14-15 E, C, pow 15 E, D, C oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach M. Nowak, G. Gargula, M. Igielska, T. Krupiński, J. Dragan, T. Rachwalski, A. Berkowicz, J. Trzemżalska, J. Dziedziczak, M. Kowalik, M. Wolak.

28/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy OTTT O Puchar Burmistrza Miasta Chrzanowa 04.06.2011 w kategoriach i klasach tanecznych 10-11 D, 12-13 E, D, C, 14-15 E, D, C, B pow. 15 E, D, C, B, A oraz zatwierdzić proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach E. Witos, A. Dominiak, S. Smoroń, K. Gronuś, K. Betleja-Kosubek, S. Grzybek, J. Homoncik, M. Kowalik, A. Drąg.

29/2011

Zarząd   Okręgu   Małopolskiego   PTT   postanawia  zatwierdzić  jako   punktowy  Festiwal  Emika  2011 w Tarnowie  18.06.2011  w kategoriach  i klasach  tanecznych 10-11 C, 12-13 E, D, C, B, 14-15 E, D, C, B, pow. 15 E, D,  C, B latin , A standart , Hobby 35-44 Open oraz zatwierdzić proponowany  skład komisji sędziowskiej w osobach  W.  Wójtowicz,  A. Wantuch, D. Wiewiórka, A. Orszulak, D. Kurzeja, A.  Bieniek, G. Gargula, M. Kowalski, M. Wolak.

30/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zmienić treść uchwały 26/2011 w punkcie kategorie i klasy taneczne z 12-13 C na pow. 15 C.

31/2011

Zarząd   Okręgu   Małopolskiego   PTT   postanawia  zatwierdzić  jako   punktowy  Wiosna 2011 w Krakowie 19.06.2011  organizowany przez KTT Takt Kraków w kategoriach  i klasach  tanecznych 10-11 F, 12-13 E, D,    14-15 E, D, pow. 15 E, D,  C, B oraz zatwierdzić proponowany  skład komisji sędziowskiej w osobach  A. Gąsiorowski, M. Nowak, A. Łukomski, H. Kosubek, A. Orszulak, J. Trzemżalska, W. Dudek, M. Kowalik, M. Wolak.

32/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 01.06.2011.

33/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć jednolity tekst przepisów grup wstępnych.

34/2011

 

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy OTTT   o   Puchar  Przewodniczącego  Rady  Miasta  i  Gminy  Myślenice organizowany przez Sokół Myślenice 24.09.2011 w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 E, 10-11 E, 12-13 E, D,  14-15  E, D, C, pow. 15 E, D, C, B, A oraz zatwierdzić proponowany skład   komisji  sędziowskiej  w  osobach  M.  Nowak,  K.  Gronuś,  J. Jakubowska,  A.  Jakubowski,  A. Dominiak, D. Kurzeja, A. Łukomski, P. Łyczko, A. Drąg.

 

 

35/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zaświadcza, że tancerze Charalambos Charalambopoulos i Magdalena Molęda nie mają żadnych zobowiązań wobec Okręgu Małopolskiego PTT i postanawiamy skreślić wyżej wymienionych  z listy członków Okręgu Małopolskiego PTT na prośbę zainteresowanych.

36/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza III Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar prof. M. Wieczystego w kategoriach Hobby i Senior 21.01.2012 w Nowym Targu oraz skład komisji sędziowskiej w osobach G. Gargula, A. Czyżyk, A. Golonka, K. Kurzak, K. Michlik, A. Mierzwa, M. Nowak, F. Witos, P. Łyczko, A. Drąg.

37/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy XXII Turniej Tańca Towarzyskiego Klas Leliwa 2011 2 dn. 08.10.2011 w Tarnowie w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 F, 10-11 F, E, D, 12-13 F, E, D, 14-15 D, C, pow. 15 E, D, C, B oraz proponowany skład komisji sędziowskiej w osobach W. Wójtowicz, K. Kulig, D. Dragan, A. Bieniek, K. Majewski, R. Pawelec, D. Wiewiórka, M. Kowalski, A. Drąg.

38/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego o Pierścień Świętej Kingi 02.10.2011 w Bochni w klasach i kategoriach tanecznych: 8-9 F, E, 10-11F, E, D, pow 15 E, D, C oraz skład komisji sędziowskiej w osobach T. Krupiński, K. Kurzak, A. Golonka, S. Smoroń, K. Majewski, P. Łyczko, A. Smoroń.

39/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 01.06.2011.

40/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy TTT Professional Dance 2011 26.11.2011 w Skawinie w klasach i kategoriach tanecznych: 10-11 E, D, 12-13 F, E, D, C, 14-15 E, D, pow. 15 E, D, C, B oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach A. Jakubowski, K. Trętowski, B. Koprowska-Grzejszczak, T. Krupiński, M. Turno-Pawelec, K. Kulig, W. Przemieniecki,A. Orszulak, F.Witos, I. Golczak, M. Wolak, A. Drąg.

41/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XX OTTT Pląs 2011 15-16.10.2011 w Hali KS Korona Kraków w klasach i kategoriach tanecznych: 8-9 F, 10-11 F, E, D, 12-13 F, E, D, 14-15 F, E, D, C pow. 15 E, D, C, B oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach W. Ziomek, M. Nowak, A. Orszulak, G. Smirnowa, R. Butko, K. Gronuś, M. Zamorska, K. Kulig, P. Zamorski, A. Drąg, M. Kowalik.

42/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić termin Mistrzostw Okręgu Małopolskiego PTT i FTS 2011 na 27.11.2011 w Skawinie, skład komisji sędziowskiej w osobach F. Witos, W. Jabczyński, L. Lewandowski, A. Jabczyńska,  A. Dominiak, A. Łukomski, A. Orszulak, A. Drąg, M. Wolak oraz powołać przedstawiciela Zarządu Okręgu w osobie p. A. Gąsiorowskiej.

43/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć Grawitacja Oświęcim w poczet członków wspierających Okręgu Małopolskiego PTT

44/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić zmiany w składzie komisji sędziowskiej III TTT o Puchar prof. M. Wieczystego w kategoriach Hobby i Senior z A. Mierzwa i A. Czyżyk na G. Kałmuczk i W. Ziomek.

45/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy turniej o Puchar Burmistrza Miasta Mszana Dolna 19-20.11.2011 w Mszanie Dolnej w klasach i kategoriach tanecznych: 8-9 E, 10-11 E, D, C, 12-13 E, D, C, 14-15 E, D, C, B, pow. 15 E, D, C, B, A oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach J. Biały, M. Nowak, J. Dziedziczak, K. Gronuś, A. Pawlak, D. Kurzeja, M. Dziedziczak, P. Szczęśniak, M. Wolak, M. Kowalik.

46/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy turniej o Puchar Rektora AGH 12.11.2011 w Krakowie w klasach i kategoriach tanecznych: 10-11 E, D, 12-13 E, D, C, 14-15 D, B, pow. 15 E, D, C, B, A oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach S. Smoroń, T. Krupiński, Z. Zasada, J. Oleszczyński, R. Pawelec, M. Zientowska, A. Orszulak, G. Rybicki, D. Dragan, Z. Gardyańczyk, A. Smoroń, T. Filip.

47/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia wyznaczyć ostateczny termin odebrania dotychczas przyznanych nagród finansowych do 31.12.2011.

48/2011

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy

turniej  Gwiazdkowy  o  Pluszowego  Misia  organizowany przez Fantazja

Kraków 10-11.12.2011 w Krakowie w klasach i kategoriach tanecznych: 8-9 E, 10-11 E, D, 12-13 E, D, C, 14-15 D, C, pow. 15 E, D, C oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej  w  osobach  M.  Nowak,  T.  Krupiński,  D. Wiewiórka, M. Igielska, J. Dragan, J. Trzemżalska, P. Szczęśniak.

49/2011

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zmienić treść uchwały nr 44/2011 z dn. 05.10.2011 z: "turniej o Puchar Burmistrza Miasta Mszana Dolna 19-20.11.2011 w Mszanie Dolnej w klasach i kategoriach tanecznych: 8-9 E, 10-11 E, D, C, 12-13 E, D, C, 14-15 E, D, C, B, pow. 15 E, D, C, B, A " na "turniej o Puchar Burmistrza Miasta Mszana Dolna 19.11.2011 w Mszanie Dolnej w klasach i kategoriach tanecznych: 10-11 E, D, 12-13 E, D, C, 14-15  E,  D,  C,  B,  pow.  15 D, C, B" oraz usunąć ze składu komisji sędziowskiej sędziego P. Szczęśniak.

50/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia objąć patronatem honorowym IX Małopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Przechodni Środowiskowych Domów Samopomocyw dniu 29 listopada 2011 oraz ufundować 2 puchary dla zwycięskich par w kwocie do 100zł.

51/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków OM PTT następujące osoby( lista w załączeniu).

52/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających OM PTT Szkołę Tańca SEMPRE, z siedziba w Krakowie przy ulicy Berka Joselewicza 36.

53/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać parom, które uplasują się na pierwszych trzech miejscach, bony szkoleniowe w następującej wartości odpowiednio dla miejsca pierwszego, drugiego i trzeciego:

   w kategorii par dorosłych 600zł, 400zł, 250zł na parę za styl

   w kategorii 16-18 lat     500zł, 300zł, 200zł na parę za styl

   w kategorii 14-15 lat     400zł, 200zł, 150zł na parę za styl

54/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT typuje na kapitana druzyny OMPTT na Mistrzostwa Polski Południowej 2011 Konrada Mazurka, a na sędziego Agnieszka Gasiorowską.

55/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia sfinansować wpisowe na Mistrzostwa Polski Południowej wszystkim parom, które wezmą udział w turnieju.

56/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia ustalić skład drużyny na MPP według następującego kryterium: nominację uzyskuje 5 pierwszych par z Mistrzostw Okręgu

w każdej kategorii i stylu tanecznym. W przypadku rezygnacji nominowanej pary do składu zostanie wg wyników Mistrzostw OMPTT dołączona kolejna para.  W przypadku wyczerpania się ilości par Zarząd zastrzega sobie prawo powołania do składu drużyny innych par.

57/2011

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków

wspierających Klub Tańca Towarzyskiego W Rytmie Tarnów.

58/2011

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków

wspierających Dom Kultury Tuchów.

59/2011

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy

Ogólnopolski  Turniej Tańca Towarzyskiego Zima 2011 o puchar Dyrektora

Pałacu  Młodzieży  17.12.2011  w  Tarnowie  w  kategoriach  i  klasach

tanecznych: 10-11 C, 12-13 D, C, open, 14-15 E, D, B, pow. 15 E, D, C,

open,  hobby  pow.  34  open (8 tańców) oraz zatwierdzić skład komisji

sędziowskiej w osobach: Z. Zasada, M. Nowak, W. Wójtowicz, G. Rybicki,

D. Kurzeja, A. Łukomski, A. Bieniek, P. Łyczko, M. Kowalik.

60/2011

Zarząd  Okręgu  Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy

III  Ogólnopolski   Turniej  Tańca  Towarzyskiego  o Puchar Burmistrza

Tuchowa 08.01.2012  w  Tuchowie  w  kategoriach  i  klasach

tanecznych: 10-11 F, E, 12-13 F, E, 14-15 E, D, C, pow. 15 E, C, B, A oraz zatwierdzić skład komisji sędziowskiej  w  osobach: J. Biały, R. Pawelec, A. Wantuch, W. Ziomek,

M.  Nowak,  J.  Ziomek, A. Łukomski, M. Wolak, P. Łyczko, M. Szyda, G. Gargula.

61/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członków wg. załączonej listy z dn. 07.12.2011.

62/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy TTT o Puchar Burmistrza miasta i gminy Myślenice 03.03.2012 w Myślenicach w klasach i kategoriach tanecznych: 10-11 E, D, 12-13 E, D, 14-15 E, D, C, pow. 15 E, D, C, B, A oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej w osobach D. Dragan, M. Nowak, A. Dominiak, A. Łukomski, E. Witos, R. Pawelec, I. Golczak, P. Łyczko, A. Drąg.

63/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać stawkę za obsługę muzyczną i prowadzenie (konferansjerkę) 300 zł brutto za każde na Mistrzostwach Okręgu Małopolskiego PTT i FTS 2011 w Skawinie.

64/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać ryczałtowy zwrot kosztów podróży do Kluczborka dla kapitana drużyny Okręgu Małopolskiego na Mistrzostwa Polski Południowej 2011

65/2011

Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia ustalić kwotę za godzinę wykładu na szkoleniu dla trenerów i instruktorów w wysokości 120 zł brutto.

Najbliższe turnieje

2019-02-23 Kęty - XXXII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Złote Pantofelki" - RAGTIME - Kęty

2019-03-16 Wieliczka - II Turniej Tańca Towarzyskiego ROYAL CUP Wieliczka 2019 - JUST DANCE Wieliczka

2019-03-17 Tarnów - Festiwal Tańca Towarzyskiego – „STARS FINAL 2019” - STARDANCE - Kraków

2019-03-23 Tarnów - Festiwal Tańca Emika 2019 - SzT eMiKa - Tarnów

2019-03-24 Tarnów - Festiwal Tańca Emika 2019 - SzT eMiKa - Tarnów

2019-04-06 Kraków - II Ogólnopolski Turniej Tańca EUFORIA 2019 - Rekreacja Małopolska - EUFORIA Dance Kraków

2019-04-07 Kraków - GPP PTT w stylach, GPP PTT 10-11 lat w kombinacji - ArtDance - Kraków

2019-04-13 Brzesko - IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Thomas Dance - THOMAS DANCE - Kraków

2019-04-27 Dąbrowa Tarnowska - Puchar Klas F, E i D - LATINO - Żabno

2019-05-19 Dąbrowa Tarnowska - Ogólnopolski Festiwal Tańca LATIN DANCE Dąbrowa Tarnowska 2019 o Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego - LATIN DANCE Dąbrowa TarnowskaTurniej o Puchar Wieczystego Kraków 2015
Turniej o Puchar Wieczystego Kraków 2015
zobacz galerię

XXVII OTTT o Smoka Wawelskiego i XXVI o Krakowską Czapeczkę
XXVII OTTT o Smoka Wawelskiego i XXVI o Krakowską Czapeczkę
zobacz galerię

Mistrzostwa Polski PTT Par Akademickich w tańcu towarzyskim Kraków 2014-11-11
Mistrzostwa Polski PTT Par Akademickich w tańcu towarzyskim Kraków 2014-11-11
zobacz galerię

Grand Prix Senior Liszki 2015
Grand Prix Senior Liszki 2015
zobacz galerię

Professional Dance Show 2015
Professional Dance Show 2015
zobacz galerię

Puchar klas C,B,A
Puchar klas C,B,A
zobacz galerię
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków


e-mail: d.dragan@taniec.pl


Nr konta okręgu: 04 1240 4588 1111 0010 6736 6717