2007

28 marca 2007
1/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia przyjąć w poczt członków wspierających: KTT Step Dance z Andrychowa.
2/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić jako punktowy Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Złote Pantofelki 2007" w dn. 10.02.2007 organizowany przez KTT Ragtime Kęty w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 10-11 D, 12-13 E, 12-13 C, 12-13 B, 14-15 D, 14-15 B, amatorzy C, B i A. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: R.Piasta, A.Łukomski, K.Gronuś, A.Gąsiorowska, K.Betleja-Kosubek, D.Wiewiórka, D.Dragan.
3/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia skreślić z listy członków wspierających Okręgu Małopolskiego Klub Tańca Towarzyskiego "Pląs" Kraków.
4/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia przyjąć w poczet członków wspierających Klub Tańca i Tańca Sportowego "Pląs" jako kontynuację KTT "Pląs" Kraków.
5/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić jako punktowy XIX Turniej Tańca Towarzyskiego "O Smoka Wawelskiego" i XVIII Turniej Tańca Towarzyskiego "O Krakowską Czapeczkę" w dn. 24-25.03.2007 organizowany przez KTT Fantazja Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 E, 10-11 E, 10-11 D, 12-13 E, 12-13 C, 14-15 D, amatorzy E, D, C, B, A oraz do 7 H, do 9 G, H, F , 10-11 G, H, F , 12-13 G, F (Krakowska Czapeczka). Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: M.Nowak, A.Mierzwa, L.Lewandowski, W.Ziomek, T.Reindl G.Gargula, A.Orszulak, M.Szyda.
6/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić jako punktowy Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice" w dn. 10.03.2007 organizowany przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Myślenice w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 E, 10-11 E, 12-13 D, 14-15 E, 14-15 C, amatorzy E, D, C i B oraz rekreacja 10-11 H, 12-13 G. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: A.Gąsiorowski, M.Trzemżalski, F.Witos, D.Wiewiórka, R.Piasta, D.Dragan, M.Skalski.
7/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego przyjmuje prośbę p. Prezes M.Nowak o urlop z funkcji od 07.02.2007 do 30.06.2007. Jednocześnie Zarząd powołuje p. G.Gargulę na p.o Prezesa OM PTT na ten okres.
8/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego wyznacza delegata Zarządu na Puchar Okręgu Małopolskiego 2007: p. M.Igielska.
9/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić jako punktowy XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "o Puchar Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury Sokół" w dn. 31.03.2007 organizowany przez KTT Axis Nowy Sącz w kategoriach i klasach tanecznych: 12-13 E, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 E, 14-15 D, amatorzy E, D, C i B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: G.Gargula, M.Nowak, R.Piasta, A.Bieniek, D.Kurzeja, A.Orszulak, J.Dragan.
10/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia dofinansować V Dziecięce Igrzyska Tańca Sportowego woj. Małopolskiego w kwocie do 1500,00 zł.
11/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia dofinansować "Puchar Świata w Rock'n'Rollu 2007" odbywający się w Krakowie w kwocie do 500,00 zł.

5 marca 2008
12/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić jako punktowy Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Wiosna 2007" w dn. 29.04.2007 organizowany przez KTT Takt Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 E, 10-11 E, 12-13 E, 12-13 C, amatorzy E, B i A. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: A.Berkowicz, M.Zdun, A.Wantuch, A.Łukomski, D.Kurzeja, K.Michlik, D.Wiewiórka.
13/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić jako punktowy Festiwal Tańca Towarzyskiego "Emika 2007" w dn. 28.04.2007 organizowany przez ST Emika Tarnów w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 B, amatorzy E, D, C i B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: W.Wójtowicz, M.Nowak, R.Piasta, M.Szyda, A.Dominiak, J.Oleszczyński, A.Łukomski.
14/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić jako punktowy VII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Prestiże 2007" w dn. 12.05.2007 organizowany przez ST Prestiże Myślenice w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 10-11 D, 12-13 E, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 E, 14-15 D, 14-15 C, amatorzy E, D, C i B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: T.Krupiński, M.Nowak, E.Witos, A.Gąsiorowski, D.Dragan, M.Szyda, D.Kurzeja.
15/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić jako punktowy Międzyklubowy Turniej Tańca Towarzyskiego "o Puchar Prezesa KTK" w dn. 03.06.2007 organizowany przez KTT Fantazja Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 10-11 D, 12-13 E, 12-13 D, 14-15 E, amatorzy E, D, C .Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: M.Nowak, W.Zopoth, H.Kosubek, P.Szczęśniak, M.Pletty-Zyznar, G.Gargula.
16/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego w dn. 23.06.2007 organizowany przez AZS Politechniki Krakowskiej w kategoriach i klasach tanecznych: amatorzy E. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: K.Gronuś, J.Dragan, M.Igielska, M.Skalski, D.Dragan.
17/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić jako punktowy III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Wena 2007" w dn. 27.05.2007 organizowany przez ST Wena Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 10-11 D, 12-13 E, 14-15 E, 14-15 D, amatorzy E, D, C . Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: A.Golonka, M.Nowak, E.Witos, W.Zopoth, D.Dragan.
18/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia dofinansować "Puchar Okręgu Małopolskiego 2007" w kwocie do 1500,00 zł. z przeznaczeniem na medale i puchary.
19/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego w 10-ciu Tańcach w dn. 13-14.10.2007 organizowany przez KT AZS PK Bawinek Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 lat, 12-13 lat, 14-15 lat, 16-18 lat, pow. 15 amatorzy oraz jako turniej punktowy "o Srebrny Puchar Bawinka" w kategoriach i klasach tanecznych: amatorzy E, D, C, B i A . Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: J.Oleszczyński, M.Chojnacki, M.Zdun, W.Ciok, K.Kulig, Ch.Hawkins, J.Kozińska-Hawkins, F.Witos, A.Łukomski.
20/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego podejmuje uchwałę o współorganizacji Szkolenia dla Trenerów i Instruktorów w dn. 16.06.07 w Krakowie i udziela dofinansowania w wysokości do 4000,00 zł. w/g rzeczywistego rozliczenia pozycji z preliminarza: 1.- bez prof. J.Żołądź, 2, 3, 4, 5.
21/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić Turniej Tańca Towarzyskiego "O Pantofelek Kopciuszka" dn. 16.06.07 w Krakowie organizowany przez Ośrodek Kultury C.K. Norwida w kategoriach i klasach rekreacyjnych.
22/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić jako punktowy VI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Nowy Sącz 2007" w dn. 29.09.2007 organizowany przez KTT Axis Nowy Sącz w kategoriach i klasach tanecznych: 12-13 E, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 E, 14-15 D, amatorzy E, D, C, B i A . Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: R.Piasta, M.Nowak, J.Dziedziczak, M.Trzemżalski, W.Przemieniecki, J.Dragan, A.Orszulak, D.Dragan.
23/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia przyjąć "Przepisy Współzawodnictwa Turniejowego Okręgu Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego Grup Rekreacyjnych" z dniem wejścia w życie 01.09.2007.
24/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego podejmuje uchwałę: w przypadku konieczności powołania dodatkowych sędziów na "Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego 2007" dofinansowujemy w wysokości do 2000,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu.
25/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze dn. 19.09.2007 - Kraków, ul. Komandosów 21.
Termin I-szy godz. 11.00, II-gi 11.15.
Porządek Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania,
2. Wybór Prezydium Zebrania,
3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej,
4. Zatwierdzenie porządku Zebrania,
5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową,
6. Sprawozdanie Zarządu,
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
9. Sprawozdanie finansowe,
10.Dyskusja nad sprawozdaniami,
11.Podjęcie uchwały programowej,
12.Wolne wnioski,
13.Zakończenie Zebrania.
26/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia przyjąć w poczt członków wspierających: Nowotarski Klub Tańca Towarzyskiego "Akces" Nowy Targ, ul. Kolejowa 86, 34-400 Nowy Targ.
27/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia przyjąć w poczt członków wspierających: Szkoła Tańca "Carmen" Karolina Zadęcka, 31-270 Kraków, ul. Lniana 11.
28/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia, że członkowie Okręgu Małopolskiego PTT, którzy nie uregulują składki członkowskiej za rok 2006 i wcześniejsze do dn. 30.11.2007 zostają skreśleni z listy członków Okręgu Małopolskiego PTT.
29/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia, że pary z Mistrzostw Polski: Jelenia Góra 2006, Gliwice 2006 i Warszawa 2006 od ćwierć finału wzwyż otrzymają ryczałtowy zwrot kosztów podróży w wysokości: Gliwice i Warszawa 100 zł na osobę i Jelenia Góra 150 zł na osobę.
30/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia dofinansować Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego w 10-ciu tańcach 2007 odbywające się w Krakowie 13-14 .10.2007 w kwocie do 1500,00 zł. Powołujemy przedstawiciela p. M.Szyda.
31/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić skład komisji sędziowskiej na Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego 17-18.11.2007 i powołuje przedstawiciela p. D.Dragan.
32/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego 2007 w dn.17-18.11.2007 w wysokości do 2500 zł. z przeznaczeniem na zakup pucharów i medali.
33/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego powołuje pełnomocnika ds. Olimpiady z ramienia Okręgu Małopolskiego PTT p. T.Krupiński.
34/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić Turniej Tańca Towarzyskiego "Salt Cup" w dn. 28.10.2007 organizowany przez Małopolskie Centrum Tańca w Wieliczce w kategoriach i klasach tanecznych: 12-13 open, amatorzy open. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: A.Czyżyk, R.Wota, A.Pavlovic, Z.Chlopcik, I.Danilov, L.Savatina z wyłączniem W.Przemieniecki. Uzupełnić skład komisji sędziowskiej o sędziego z I kategorią i przedstawić do zatwierdzenia do: 14 dni przed imprezą.
35/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić Turniej Tańca Towarzyskiego "Stars Cup" w dn. 27.10.2007 organizowany przez Małopolskie Centrum Tańca w Skawinie w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 open, 10-11 open, 14-15 open, 16-18 open oraz jako punktowy pow. 15 E, D i 14-15 B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: A.Czyżyk, R.Wota, A.Pavlovic, Z.Chlopcik, I.Danilov, L.Savatina z wyłączniem W.Przemieniecki. Uzupełnić skład komisji sędziowskiej o sędziego z I kategorią i przedstawić do zatwierdzenia do: 14 dni przed imprezą.
36/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić Turniej Tańca Towarzyskiego "O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mszana Dolna" w dn. 20-12.10.2007 organizowany przez Prestige MOK Mszana Dolna w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 E, 10-11 E, 10-11 D, 12-13 E, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 E, D, C, B, pow. 15 E, D, C, B, A. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: M.Nowak, S.Kobylkin, E.Witos, J.Dziedziczak, M.Czarnecka, D.Kurzeja, D.Wiewiórka.
37/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić skład komisji sędziowskiej na Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego w 10-ciu tańcach w dn. 13-14.10.2007 :J.Oleszczyński, W.Ciok, M.Chojnacki, C.Hawkins, J.Hawkins-Kozińska, K.Kulig, A.Łukomski, F.Witos, M.Zdun.
38/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić Turniej Tańca Towarzyskiego "O Puchar Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Myślenice" w dn. 20-12.10.2007 organizowany przez Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Myślenice w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 E, 12-13 E, D, C, 14-15 E, C, pow. 15 E, D, C, B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: A.Berkowicz, M.Nowak, M.Trzemżalski, J.Oleszczyński, Z.Gardyańczyk, J.Dragan, M.Skalski.
39/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić Turniej Tańca Towarzyskiego "O Puchar Burmistrza Brzeska" w dn. 30.09.2007 organizowany przez SKT AGH Kraków w Jadownikach k. Brzeska w kategoriach i klasach tanecznych: 12-13 D, 12-13 C, 14-15 D, C, pow. 15 E, D, C, B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: S.SMoroń, F.Witos, Z.Zasada, A.Orszulak, G.Rybicki, W.Wójtowicz, W.Wielgosz.
40/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić Turniej Tańca Towarzyskiego "O Pluszowego Misia" w dn. 1-2.12.2007 organizowany przez KTT Fantazja Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 10-11 D, 12-13 E, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 E, C pow. 15 E, D, C. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: M.Nowak, G.Gargula, P.Szczęśniak, M.Igielska, M.Pletty-Zyznar, M.Szyda, J.Dragan.
41/2007
Odczytanie i zatwierdzenie regulaminu Grand Prix Okręgu Małopolskiego PTT na rok 2008.
42/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować XXXIV Puchar prof. M.Wieczystego w kwocie do 5000,00 zł z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów związanych z wynajęciem dodatkowej hali i części kosztów związanych z pracami komisji skrutacyjnej.
43/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić Turniej Tańca Towarzyskiego "O Puchar J.M. Rektora AGH" w dn. 08.12.2007 organizowany przez SKT AGH Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, D, 12-13 E, D, C, 14-15 D, C, pow. 15 E, D, C, B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: S.SMoroń, B.Pisarska-Gubernat, A.Orszulak, G.Smirnowa, G.Rybicki, A.Wantuch, M.Trzemżalski.
44/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia przyąć członka zwyczajnego Okręgu Małopolskiego PTT Rafał Lebiest.
45/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić Turniej Tańca Towarzyskiego "AS 2007" w dn. 25-26.11.2007 organizowany przez ST As Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: 8-9 E, 10-11 E, D, C, 12-13 E, D, C, B, 14-15 E, D, C, B, pow. 15 E, D, C, B, A. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: J.Oleszczyński, J.Przekop, T.Krupiński, G.Smirnowa, A.Dominiak, W.Ziomek, J.Ziomek, P.Szczęśniak, E.Witos, M.Trzemżalski, A.Orszulak, Z.Gardyańczyk, I.Wójtowicz.
46/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia dokonać zmiany uchwały 32/2007 w brzmieniu: "Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego 2007 w dn.17-18.11.2007 w wysokości do 2500 zł. z przeznaczeniem na zakup pucharów i medali." na następujące: Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego 2007 w dn.17-18.11.2007 w wysokości do 2600 zł. z przeznaczeniem na zakup pucharów i medali.
47/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić X Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Trzebinia 2007" w dn. 16.12.2007 organizowany przez KTT Bumerang w Trzebini w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, D, 14-15 E, D, C, B, pow. 15 E, D, C, B, A. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: A.Gąsiorowski, A.Orszulak, E.Witos, D.Wiewiórka, S.Grzybek, M.Szyda, G.Rybicki.
48/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia przyjąć członka wspierającego Professional Dance, 32-444 Głogoczów 772.
49/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia przyjąć wzorcowy Regulamin Mistrzostw Okręgu Małopolskiego PTT.
50/2007
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zatwierdzić XXI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Złote Pantofelki " w dn. 16.02.2008 organizowany przez KTT Ragtime Kęty w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, 14-15 E, D, C, B, pow. 15 E, D, C, B, A. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: A.Bieniek, A.Berkowicz, A.Łukomski, M.Nowak, M.Szymańska, W.Ziomek, D.Wiewiórka.

Najbliższe turnieje

2019-04-27 Żabno - Puchar Klas F, E i D - LATINO - Żabno

2019-04-27 Żabno - Ogólnopolski Festiwal Tańca LATINO CUP ŻABNO 2019 o Puchar Burmistrza Żabna Marty Herduś - LATINO - Żabno

2019-04-28 Żabno - Turniej Tańca Towarzyskiego LATINO CUP Żabno 2019 - Rekreacja Małopolska - LATINO - Żabno

2019-05-05 Kraków, ul. Kolna 2 - Walny - Sprawozdawczy Zjazd PTT -

2019-05-11 Kraków - Majówka w Krakowie - Senior - Cor et Animus

2019-05-12 Kraków - Majówka w Krakowie - OTTT - Cor et Animus

2019-05-19 Dąbrowa Tarnowska - Ogólnopolski Festiwal Tańca LATIN DANCE Dąbrowa Tarnowska 2019 o Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego - LATIN DANCE Dąbrowa Tarnowska

2019-05-26 Chrzanów - Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „ CHRZANÓW 2019” O Puchar Burmistrza Miasta Chrzanowa - WIR - Mysłowice

2019-06-01 Kraków - Międzynarodowy Turniej Tańca O Mistrzostwo Krakowa -

2019-06-02 Kraków - Finał Rekreacji Małopolskiej 2019 -Turniej o Puchar Wieczystego Kraków 2015
Turniej o Puchar Wieczystego Kraków 2015
zobacz galerię

XXVII OTTT o Smoka Wawelskiego i XXVI o Krakowską Czapeczkę
XXVII OTTT o Smoka Wawelskiego i XXVI o Krakowską Czapeczkę
zobacz galerię

Mistrzostwa Polski PTT Par Akademickich w tańcu towarzyskim Kraków 2014-11-11
Mistrzostwa Polski PTT Par Akademickich w tańcu towarzyskim Kraków 2014-11-11
zobacz galerię

Grand Prix Senior Liszki 2015
Grand Prix Senior Liszki 2015
zobacz galerię

Professional Dance Show 2015
Professional Dance Show 2015
zobacz galerię

Puchar klas C,B,A
Puchar klas C,B,A
zobacz galerię
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków


e-mail: d.dragan@taniec.pl


Nr konta okręgu: 04 1240 4588 1111 0010 6736 6717