2004

11 lutego 2004
1/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego �Emika 2004� organizowany w dn. 14.03.2004 w Tarnowie w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 D, 10-11 C, 12-13 D, 12-13 C, 12-13 B, 14-15 D, 14-15 C, pow. 15 D, C, B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: M.Nowak, R.Piasta, D.Wiewiórka, D.Dragan, A.Łukomski, A.Orszulak, J.Oleszczyński.
2/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego �Andrychów 2004� organizowany dn. 22.02.2004 w Andrychowie w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 D, 12-13 D, 14-15 C, pow. 15 D, C, B, A. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: T.Krupiński, O.Hilla, K.Michlik, M.Trzemżalski, A.Berkowicz, S.Smoroń, D.Kurzeja.
3/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy VI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego � o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice� organizowany dn. 21.02.2004 w Myślenicach w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 D, 12-13 D, 12-13 C, 12-13 B, 14-15 D, 14-15 C, 14-15 B, pow. 15 D, C, B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: F.Witos, R.Piasta, J.Oleszczyński, I.Wójtowicz, G.Kałmuczak, A.Orszulak, W.Zopoth.
4/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XVII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego �Złote Pantofelki� organizowany dn. 28.02.2004 w Kętach w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 D, 10-11 C, 12-13 D, 14-15 B, 14-15 A, pow. 15 D, C, B, A. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: R.Piasta, M.Nowak, H.Kędziora, M.Pletty-Zyznar, G.Gargula, L.Lewandowski, J.Oleszczyński, D.Wiewiórka.
5/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować XXX Puchar prof. M.Wieczystego w kwocie do 1500,00 zł z przeznaczeniem: pokrycie kosztów związanych z wynajęciem hali w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 w dn. 18.01.2004.

1 marca 2004
6/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić zmiany w składzie komisji sędziowskiej XVI Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego "o Smoka Wawelskiego", na: M.Nowak, G.Gargula, A.Orszulak, I.Wójtowicz, W.Ziomek, D.Dragan, J.Biały, M.Szyda, M.Igielska, A.Berkowicz, P.Szczęśniak.
7/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy XI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego " o Puchar Dyrektora MCK Sokół w Nowym Sączu" organizowany 13.03.2004 w Nowym Sączu w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 D, 12-13 D, 14-15 D, 14-15 C, 14-15 B, pow. 15 D, C, A. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej.
8/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zwołać Walne Zebranie Sprawozdawcze, dn. 17.03.2004 na ul. Komandosów 21. Termin I-szy godz. 21.30, II-gi 21.45.

15 marca 2004
9/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić skład komisji sędziowskiej na Puchar Okręgu Małopolskiego 2004, dn. 17.04.2004 w składzie: W.Wójtowicz, J.Oleszczyński, R.Piasta, A.Bieniek, A.Majewska, W.Ciok, W.Kowalski.
10/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego "Wiosna 2004", dn. 25.04.2004 w Krakowie w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 lat, 10-11 d, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 D, 14-15 C, 14-15 B, pow. 15 D, C, B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: J.Mierzwa, J.Łyczko, A.Berkowicz, W.Zopoth, I.Wójtowicz, H.Łada, K.Betleja-Kosubek.
11/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego SKT AGH, dn. 03.04.2004 w Krakowie w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 D, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 D, 14-15 C, pow. 15 D, C, B, A. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: S.Smoroń, S.Grzybek, H.Kędziora, T.Krupiński, J.Oleszczyński, A.Orszulak, W.Ziomek.

17 maja 2004
12/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia skreślić z listy członków te osoby, którzy nie mają uregulowanych składek członkowskich za rok 2001 i 2002. Lista osób skreślonych w załączeniu.
13/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków nowe osoby, które złożyły deklaracje członkowskie. Lista osób przyjętych w załączeniu.
14/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Prestige 2004" organizowany przez Szkołę Tańca Prestige w Myślenicach dn. 15.05.2004 w kategoriach i klasach tanecznych: pierwszy krok taneczny do 9, pierwszy krok taneczny 10-11, pierwszy krok taneczny 12-13, 10-11 D, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 D, 14-15 C, 14-15 B, pow. 15 D, C, B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: G.Gargula, A.Gąsiorowska, A.Berkowicz, M.Szyda, K.Gronuś, R.Mikoś, D.Wiewiórka.
15/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego "Uśmiech Dziecka 2004" organizowany przez AKTT Encek w Krakowie dn. 30.05.2004 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 D, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 D, 14-15 C, pow. 15 D, C, B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: A.Wantuch, W.Smirnov, K.Cisek, A.Mierzejewski, T.Piątkowski, G.Scholtzova, Muż, J.Schwarz, J.Riedel.
16/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Międzyklubowy Turniej Tańca Towarzyskiego z okazji "Dnia Dziecka" organizowany przez KTT Fantazja Kraków dn. 06.06.2004 w kategoriach i klasach tanecznych: pierwszy krok taneczny do 9, pierwszy krok taneczny 10-11, pierwszy krok taneczny 12-13, do 9 lat D, 10-11 D, 12-13 D, 14-15 D, pow. 15 D, C. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: M.Nowak, M.Pletty-Zyznar, A.Gąsiorowska, H.Kędziora, A.Orszulak.
17/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego organizowany przez SKT AGH dn. 22.05.2004 w Krakowie w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 D, 12-13 D, 14-15 D, 14-15 C, 14-15 B, pow. 15 D, C, B, A oraz jako Puchar Okręgu Małopolskiego PTT 2004 do 9 D i 12-13 B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: S.Smoroń, S.Grzybek, H.Kędziora, T.Krupiński, J.Oleszczyński, A.Orszulak, W.Ziomek, A.Dominiak, D.Kurzeja.
18/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT deleguje jako przedstawiciela Okręgu Małopolskiego PTT na "Puchar Okręgu Małopolskiego PTT 2004" w Skawinie dn. 17.04.2004 p. M.Igielską i p. T.Krupińskiego w dn. 22.05.2004 w AGH Kraków.
19/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako " Puchar Okręgu Małopolskiego PTT 2004" w dn. 22.05.2004 kategorie: do 9 D i 12-13 B organizowany przez SKT AGH w Krakowie.
20/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować zakup pucharów na "Puchar Okręgu Małopolskiego 2004" w Skawinie, dn. 17.04.2004, w kwocie do 2000 zł.
21/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zrefundować ryczałtem 100,00 zł. na osobę koszty podróży pierwszym trzem parom w kolejności zajętych miejsc na Mistrzostwach Polski Amatorów w stylu: Standart, Latin i w kombinacji 10-ciu tańców na rok 2004.
22/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia dofinansować Finał Dziecięcych Igrzysk Tanecznych w kwocie do 1000,00 zł z przeznaczeniem na puchary.
23/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia dokonać ryczałtowego zwrotu kosztów podróży delegatów na Walny Zjazd Sprawozdawczy PTT w Warszawie dn. 04.04.2004 w wysokości 150,00 zł. na osobę.
24/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających: Klub Tańca Towarzyskiego przy Wadowickim Centrum Kultury im. M.Wadowity, ul. Teatralne 1, 34-100 Wadowice.
25/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających: Szkołę Tańca "Dystans" P.Bednarczyk, ul. Kasztanowa 6, 32-600 Oświęcim-Bobice.
26/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, dn. 14.06.2004 - Kraków, ul. Reymonta 15 - Krakus.
Termin I-szy godz. 17:30, II-gi 18:00
Porządek Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania,
2. Wybór Prezydium Zebrania,
3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej,
4. Zatwierdzenie porządku Zebrania,
5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową,
6. Sprawozdanie Zarządu,
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
9. Dyskusja nad sprawozdaniami,
10.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi,
11.Wybory do Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT,
12.Wybory do Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
13.Wybory do Okręgowego Sądu Koleżeńskiego,
14.Wybory delegatów na Walny Ogólnopolski Zjazd PTT,
15.Podjęcie uchwały programowej,
16.Wolne wnioski,
17.Zakończenie Zebrania.

23 września 2004
27/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego " O Puchar Prezydenta Miasta Krakowa" organizowany przez AKTT Encek Kraków dn. 14.11.2004 w kategoriach i klasach tanecznych: pierwszy krok taneczny do 9 lat, pierwszy krok taneczny 10-11 lat, 10-11 D, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 C, 14-15 B oraz amatorzy D, C, B, A, S. Zatwierdzamy proponowany skład komisji Sędziowskiej: A.Wantuch, T.Piątkowski, Detlef Zerbe, Invernizzi Mauro, A.Gladkowska, V.Mangra, M.Paprocki, J.Szwarc, O.Hilla, A.Mishka, O.Mishka, sędzia z Bułgarii.
28/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia wynająć salę na potrzeby Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego w dn. 14.06.2004.
29/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia wydelegować jako przedstawiciela Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT na Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego 2004 w Skawinie p. M. Szydę.
30/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego w dniach 9 i 10.10.2004 organizowany przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Myślenicach w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II Myślenice ul. Pardyaka 26 ( wejście od ul. 3 - go Maja) w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 D; 10 - 11D, 10-11 C ; 12 - 13 D , 12-13C ,12-13 B ; 14 - 15 D , 14-15C ,14-15 B ,14-15A ; pow. 15 D, C , B oraz do 9 lat "Pierwszy Krok", 10-11lat "Pierwszy Krok", 12-13 lat "Pierwszy Krok", 14-15 lat "Pierwszy Krok", pow. 15"Pierwszy Krok". Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: W.Zopoth, F.Witos, J.Oleszczyński, T.Piątkowski, M.Paprocky, J.Kortis, A.Dominiak.
31/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdzić jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego "Rytm 2004" organizowany przez KTT Rytm Kraków w dn. 02.10.2004 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 pierwszy krok taneczny, do 9 D, 10-11 D, 12-13 D, 14-15 D, 14-15 C, amatorzy D, C. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: M. Nowak, A.Orszulak, G.Gargula, M.Szyda, M. Pletty-Zyznar.

14 grudnia 2004
32/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy III Ogólnopolski Podziemny Turniej Tańca Towarzyskiego "o Solny Skarb" organizowany przez Szkołę Tańca Szyk Wieliczka w dn. 13.11.2004 w kategoriach i klasach tanecznych: 12-13 D, 14-15 D. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: M.Nowak, W.Przemieniecki, R.Wota, I.Pavlovic, J.Ziomek, K.Kulig, W.Sakowski, T.Krupiński, A.Berkowicz.
33/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdza zmianę składu komisji sędziowskiej na Turnieju Tańca Towarzyskiego "As 2004" na: W.Ziomek, A.Bieniek, G.Smirnow, M.Nowak, W.Olszak, P.Szczęśniak, H.Kosubek, M.Korzeb, J.Przekop, E.Witos.
34/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdza skład komisji sędziowskiej na III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Nowy Sącz 2004" :M.Nowak, W.Ziomek, W.Przemieniecki, J.Dąbrowska, S.Smoroń, A.Orszulak, M.Trzemżalski.
35/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Tańca Towarzyskiego "O Puchar Dyrektora MDK Dom Harcerza" organizowany przez KTT Poleczka Kraków w dn. 04.12.2004 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 pierwszy krok taneczny, 12-13 pierwszy krok taneczny, do 9 D, 10-11 D, 12-13 D, 12-13 B, 14-15 D, 14-15 B, amatorzy C i B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: M. Nowak, A.Orszulak, G.Gargula, A.Dominiak, W.Wójtowicz, A.Gąsiorowska, D.Dragan.
36/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Międzyklubowy Turniej Tańca Towarzyskiego "O Pluszowego Misia" organizowany przez KTT Fantazja Kraków w dn. 12.12.2004 w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 lat pierwszy krok taneczny, 10-11 pierwszy krok taneczny, 12-13 pierwszy krok taneczny, do 9 D, 10-11 D, 10-11 C, 12-13 D, 14-15 D, 14-15 C, amatorzy D. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: M. Nowak, M.Szyda, D.Wiewiórka, J.Trzemżalska, P.Szczęśniak.
37/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyznać ryczałtowy zwrot kosztów udziału w Mistrzostwach Polski Południowej reprezentantom Okręgu Małopolskiego.
38/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć regulamin "Obowiązki i zakres działania przedstawiciela Zarządu Okręgu Małopolskiego na turnieje tańca towarzyskiego".
39/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Zima 2004" organizowany przez Szkołę Tańca Emika Tarnów w dn. 11.12.2004 w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 lat pierwszy krok taneczny, 10-11 pierwszy krok taneczny, 10-11 D, 10-11 C, 12-13 D, 12-13 C, 12-13 B, 14-15 D, 14-15 B, amatorzy D, C i B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: D.Wiewiórka, M.Trzemżalski, J.Trzemżalska, M.Gronowska, J.Oleszczyński, P.Ozyra, W.Zopoth, M.Pletty-Zyznar.
40/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przeznaczyć kwotę 3500,00 zł na zakup medali na Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego 2004 i Mistrzostwa Polski Południowej w Skawinie w dn. 6 i 7 .11.2004.
41/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przeznaczyć kwotę 1250, 00 zł. na akredytacje na Mistrzostwa Polski Południowej dla reprezentacji Okręgu Małopolskiego w dn. 7.11.2004 w Skawinie.
42/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego SKT AGH organizowany przez SKT AGH Kraków w dn. 17.04.2005 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 D, 12-13 D, 12-13 C, 12-13 B, 14-15 D, 114-15 C, 14-15 B, amatorzy D, C , B i A. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: S.Smoroń, S.Grzybek, T.Krupiński, G.Rybicki, J.Oleszczyński, A.Orszulak, A.Dominiak.
43/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego SKT AGH organizowany przez SKT AGH Kraków w dn. 26.11.2005 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 D, 12-13 D, 12-13 C, 12-13 B, 14-15 D, 114-15 C, 14-15 B, amatorzy D, C , B i A. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: S.Smoroń, S.Grzybek, T.Krupiński, G.Rybicki, J.Oleszczyński, A.Orszulak, A.Dominiak.
44/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Jesień 2004" organizowany przez KTT Korczak Kraków w dn. 28.11.2004 w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 lat pierwszy krok taneczny, 10-11 pierwszy krok taneczny, do 9 lat D, 10-11 D, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 D, 14-15 C, 14-15 B, amatorzy D, C i B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: J.Mierzwa, J.Łyczko, A.Golonka, I.Wójtowicz, A.Berkowicz, W.Zopoth, H.Łada.

29 grudnia 2004
45/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego "Lodowy Sopel" organizowany przez AKTT Encek Kraków dn. 27.02.2005 w kategoriach i klasach tanecznych: pierwszy krok taneczny do 9 lat, pierwszy krok taneczny 10-11 lat, 10-11 D, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 D, 14-15 C oraz amatorzy D, C, B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji Sędziowskiej: A.Wantuch, T.Piątkowski, O.Hilla, P.Cekier, M.Kyusucan, O.Bohm, G.Rybicki, S.Smoroń.
46/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających: Studio Taneczne Szok filia Kraków, os. Teatralne, Kraków.
47/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy IX Zimowy Turniej Tańca Towarzyskiego, dn. 08.01.2005 organizowany przez KTT Styl Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: pierwszy krok taneczny 10-11 lat, pierwszy krok taneczny 12-13 lat, 10-11 D, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 D, 14-15 C, 14-15 B, pow. 15 D, C, B. Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: M.Nowak, M.Szyda, T.Reindl, A.Orszulak, S.Grzybek, D.Dragan, D.Wiewiórka.
48/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zatwierdzić jako punktowy Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w dniu 26.02.2005 organizowany przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Myślenicach w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II Myślenice ul. Pardyaka 26 (wejście od ul.3-go Maja) w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 D, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 D, 14-15 C, 14-15 B, pow. 15 D, C, B oraz do 9 lat "Pierwszy Krok", 10-11 lat "Pierwszy Krok", 12-13 lat "Pierwszy Krok". Zatwierdzamy proponowany skład komisji sędziowskiej: W.Zopoth, F.Witos, O.Bohem, J.Oleszczyński, O.Hilla, P.Cekier, T.Piątkowski.
49/2004
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować XXXI Puchar prof. M.Wieczystego w kwocie do 4500,00 zł z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów związanych z wynajęciem dodatkowej hali i część kosztów związanych z pracami komisji skrutacyjnej.

Najbliższe turnieje

2019-02-23 Kęty - XXXII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Złote Pantofelki" - RAGTIME - Kęty

2019-03-16 Wieliczka - II Turniej Tańca Towarzyskiego ROYAL CUP Wieliczka 2019 - JUST DANCE Wieliczka

2019-03-17 Tarnów - Festiwal Tańca Towarzyskiego – „STARS FINAL 2019” - STARDANCE - Kraków

2019-03-23 Tarnów - Festiwal Tańca Emika 2019 - SzT eMiKa - Tarnów

2019-03-24 Tarnów - Festiwal Tańca Emika 2019 - SzT eMiKa - Tarnów

2019-04-06 Kraków - II Ogólnopolski Turniej Tańca EUFORIA 2019 - Rekreacja Małopolska - EUFORIA Dance Kraków

2019-04-07 Kraków - GPP PTT w stylach, GPP PTT 10-11 lat w kombinacji - ArtDance - Kraków

2019-04-13 Brzesko - IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Thomas Dance - THOMAS DANCE - Kraków

2019-04-27 Dąbrowa Tarnowska - Puchar Klas F, E i D - LATINO - Żabno

2019-05-19 Dąbrowa Tarnowska - Ogólnopolski Festiwal Tańca LATIN DANCE Dąbrowa Tarnowska 2019 o Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego - LATIN DANCE Dąbrowa TarnowskaTurniej o Puchar Wieczystego Kraków 2015
Turniej o Puchar Wieczystego Kraków 2015
zobacz galerię

XXVII OTTT o Smoka Wawelskiego i XXVI o Krakowską Czapeczkę
XXVII OTTT o Smoka Wawelskiego i XXVI o Krakowską Czapeczkę
zobacz galerię

Mistrzostwa Polski PTT Par Akademickich w tańcu towarzyskim Kraków 2014-11-11
Mistrzostwa Polski PTT Par Akademickich w tańcu towarzyskim Kraków 2014-11-11
zobacz galerię

Grand Prix Senior Liszki 2015
Grand Prix Senior Liszki 2015
zobacz galerię

Professional Dance Show 2015
Professional Dance Show 2015
zobacz galerię

Puchar klas C,B,A
Puchar klas C,B,A
zobacz galerię
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków


e-mail: d.dragan@taniec.pl


Nr konta okręgu: 04 1240 4588 1111 0010 6736 6717