2002

Uchwała 1/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego "Wiosna 2002" organizowany przez KTT Takt Kraków w dn. 13.04.2002 w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 lat,10-11E, 10-11 D, 12-13 E, 12-13 D, 14-15 E, 14-15 D oraz proponowany skład sędziowski: J.Mierzwa, J.Łyczko, A.Berkowicz, J.Cembala, W.Zopoth.
Uchwała 2/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza jako punktowy XV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Złote Pantofelki" organizowany przez KTT Kleks w Kętach w dn. 16.02.2002 w kategoriach i klasach tanecznych: 12-13 E, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 E, 14-15 C, pow. 15 D, C oraz proponowany skład sędziowski: R.Piasta, A.Smoroń, M.Pletty-Zyznar, A.Mierzejewski, A.Dominak.
Uchwała 3/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego skreśla z dn. 16.01.2002 członka wspierającego Klub Tańca Towarzyskiego "Kleks" Kętach.
Uchwała 4/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego przyjmuje nowego członka wspierającego Studio Tańca "Ragtime" Kęty, 32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 2a, Dom Kultury.
Uchwała 5/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia przyjąć parę Krzysztof Ożóg-Monika Heinze jako parę reprezentujące Okręg Małopolski.
Uchwała 6/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza rezerwację terminu 14.04.2002 na Turniej Tańca Towarzyskiego organizowany przez SKT AGH Kraków.
Uchwała 7/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia wydelegować p.G. Gargulę i p.T.Krupińskiego do Elbląga na zebranie w sprawie tworzenia struktur tańca sportowego i przyznaje ryczałt w wysokości 200,00 PLN na osobę.
11 marca 2002
Uchwała 8/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza jako punktowy IX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "O Puchar Dyrektora MCK Sokół w Nowym Sączu" organizowany przez KTT Axis Nowy Sącz w dn. 06.04.2002 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, 12-13 D, 14-15 D, pow.15 E, C, B oraz proponowany skład sędziowski: W.Wójtowicz, W.Ciok, F.Witos, G.Gargula, M.Zdun, D.Dragan, A.Orszulak.
Uchwała 9/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza jako punktowy Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Emika 2002" organizowany przez KTT Emika Tarnów w dn. 27.04.2002 w kategoriach i klasach tanecznych: do 9, 10-11 E, 10-11 D, 12-13 E, 14-15 E, 14-15 D, pow. 15 E oraz proponowany skład sędziowski: M.Nowak, A.Berkowicz, W.Zopoth, P.Ozyra, P.Szcześniak.
Uchwała 10/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego "Prestiże 2002" organizowany przez KTT Prestiże Myślenice w dn. 20.04.2002 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 E, pow. 15 E, B oraz proponowany skład sędziowski: M.Nowak, G.Gargula, A.Berkowicz, I.Wójtowicz, L.Lewandowski, W.Zopoth, D.Dragan.
Uchwała 11/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza zmianę terminu z 14.04.2002 na 21.04.2002 Turnieju Tańca Towarzyskiego organizowanego przez SKT AGH Kraków.
Uchwała 12/2002
Zarząd Oddziału Małopolskiego PTT postanawia zrefundować ryczałtem 200,00 PLN na osobę koszty podróży pierwszym trzem parom w kolejności zajętych miejsc na Mistrzostwach Polski Amatorów w stylu Standard w Szczecinie 2-3.03.2002 roku.
Uchwała 13/2002
Zarząd Oddziału Małopolskiego PTT zatwierdza zmianę terminu Pucharu Okręgu Małopolskiego na 01.05.2002 i zmianę terminu Mistrzostw Okręgu Małopolskiego na 20.10.2002.
9 maja 2002
14/2002
Zarząd Oddziału Małopolskiego PTT przyznaje rangę turnieju punktowego kat. 14-15 lat klasa D towarzyszącego Mistrzostwom Polski LA w Krakowie w dn. 23.03.2002.
15/2002
Zarząd Oddziału Małopolskiego PTT postanawia wydelegować v-ce prezesa p. T. Krupińskiego na forum tańca sportowego w Poznaniu dn. 16.02.2002. Przyznajemy ryczałt w wysokości 250,00 PLN.
16/2002
Zarząd Oddziału Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy turniej tańca towarzyskiego w Trzebini w dn. 09.11.2002 w kategoriach i klasach tanecznych: 12-13 E, 12-13 D, 14-15 C, pow. 15 E, D, C.
17/2002
Zarząd Oddziału Małopolskiego PTT przeznacza środki do 30.000,00 PLN na obsługę Mistrzostw Polski w LA-Kraków. Jednocześnie wpływy z biletów z dn. 23.03.2002 wpłyną na konto Okręgu Małopolskiego PTT. Rozliczenie powyższej imprezy do 10.04.2002.
18/2002
Zarząd Oddziału Małopolskiego PTT postanawia skreślić z listy członków wspierających Klub Tańca Towarzyskiego "Rytm" przy Szkole Podstawowej nr.116 , ul. Spółdzielców 5 Kraków.
19/2002
Zarząd Oddziału Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członka wspierającego: Klub Tańca Towarzyskiego "Rytm", ul. Nuszkiewicza 5/20, 31-422 Kraków.
20/2002
Zarząd Oddziału Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy turniej tańca towarzyskiego: VIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Pląs 2002" organizowany przez Centrum Tańca M.I. Kraków w dn. 04-05.05.2002w klasach i kategoriach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, 12-13 D, 14-15 E, 14-15 D, pow. 15 E, D, C, B, A. Zatwierdzamy proponowany skład sędziowski: M.Nowak, W.Ziomek, W.Wójtowicz, G.Gargula, A.Berkowicz, R.Piasta, D.Dragan.
21/2002
Zarząd Oddziału Małopolskiego PTT postanawia zrefundować zakup pucharów na Puchar Okręgu Małopolskiego 2002 w kwocie do 1500,00 PLN.
22/2002
Zarząd Oddziału Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy turniej tańca towarzyskiego: "Z okazji Dnia Dziecka" organizowany przez KTT Fantazja Kraków w dn. 02.06.2002 w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 lat, 10-11 E, 12-13 E, 12-13 D, 14-15 E, pow. 15 E. Zatwierdzamy proponowany skład sędziowski: M.Nowak, M.Szyda, M.Igielska, M.Pletty-Zyznar,A.Smoroń, J.Trzemżalska.
23/2002
Zarząd Oddziału Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy turniej tańca towarzyskiego: "Dziecięce Święto Tańca" organizowany przez Szkołę Tańca Latina Kraków w dn. 12.05.2002 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, 12-13 D, 14-15 D. Zatwierdzamy proponowany skład sędziowski: M.Nowak, D.Dragan, M.Szyda, G.Gargula, P.Szczęśniak.
24/2002
Zarząd Oddziału Małopolskiego PTT postanawia dofinansować Mistrzostwa Polski LA w dn.23.03.2002-Kraków w kwocie 9.608,74 PLN z przeznaczeniem na: plakatowanie, druki, transport, oświetlenie, gastronomia, ochrona, hotel, scena, parkit rozkładany.
25/2002
Zarząd Oddziału Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy turniej tańca towarzyskiego: "Uśmiech Dziecka" organizowany przez AKTT "Encek" Kraków w dn. 01.06.2002 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, 14-15 E, 14-15 D, pow. 15 E,D,C. Zatwierdzamy proponowany skład sędziowski: A.Dominiak, A.Jelińska, J.Jelinek, J.Dziedziczak, T.Piątkowski. Proponujemy p.A.Dominiaka jako sędziego głównego.
14 czerwca 2002
26/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza rezerwację terminu 29.09.2002 na Turniej Tańca Towarzyskiego organizowany przez KTT Axis Nowy Sącz.
27/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza rezerwację terminu 01.12.2002 na Turniej Tańca Towarzyskiego "O Pluszowego Misia" organizowany przez KTT Fantazja Kraków.
28/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza rezerwację terminu 07.12.2002 na "Mikołajkowy Turniej Tańca Towarzyskiego" organizowany przez KTT Poleczka.
29/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza rezerwację terminu 12-13.10.2002 na Turniej Tańca Towarzyskiego organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne Klasa Tarnów.
30/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza rezerwację terminu 16-17.11.2002 na Turniej Tańca Towarzyskiego organizowany przez Centrum Tańca M.I.
31/2002
Zarząd Oddziału Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy turniej tańca towarzyskiego: "Jesień 2002" organizowany przez KTT "Takt" Kraków w dn. 27.10.2002 w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 lat, 10-11 E, 10-11 D, 12-13 E, 12-13 D, 14-15 E, 14-15 D. Zatwierdzamy proponowany skład sędziowski: J.Mierzwa, J.Łyczko, A.Berkowicz, J.Cembala, W.Zopoth.
32/2002
Zarząd Oddziału Małopolskiego PTT podejmuje uchwałę o wynajęciu mikrobusu do przewozu delegatów na Nadzwyczajny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w Warszawie, dn. 02.06.2002.
33/2002
Zarząd Oddziału Małopolskiego PTT deleguje p. T.Krupińskiego i p. G.Gargulę na zebranie przygotowujące do zebrania Założycielskiego Struktur Sportowych Tańca Towarzyskiego w Warszawie, dn. 02.05.2002. Przyznajemy ryczałt w wysokości 200,00 PLN na osobę.
16 lipca 2002
34/2002
Zarząd Oddziału Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy turniej tańca towarzyskiego: "As 2002" organizowany przez Szkołę Tańca AS Kraków w dn. 23-24.11.2002 w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 lat, 10-11 E, 10-11 D, 12-13 E, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 E, 14-15 D, 14-15 C, pow. 15 E, D, C, B, A. Zatwierdzamy proponowany skład sędziowski: K.Wasilewski, A.Golonka, I.Pavlović, W.Ciok, A.Jakubowski, M.Sakowska, J.Jakubowska, J.Przekop, M.Zdun, A.Żaliński, A.Mierzwa.
35/2002
Zarząd Oddziału Małopolskiego PTT przyjmuje rezerwację terminów imprez tanecznych (orientacyjny kalendarz imprez tanecznych 2002/2003) wg załączonych propozycji.
24 września 2002
36/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć parę T.Rachwalski-A.Protas jako parę reprezentującą Okręg Małopolski PTT.
37/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia podpisać umowę sponsorską nr 78/ZPI/27/2002 z Bankiem PKO BP S.A.
38/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować Mistrzostwa Okręgu 2002 w Skawinie kwotą do 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup medali.
39/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zrefundować koszty podróży dla dwóch pierwszych w kolejności par startujących w Mistrzostwach Polski w 10-ciu tańcach 2002.
40/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar TG Sokół-Myślenice 2002 organizowany przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Myślenicach, dn. 26.10.2002 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, 14-15 D i pow. 15 E.
41/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować Dom Kultury "Podgórze"-Dzielnicowy Klub Taneczny "Podgórze", organizatora Pucharu Profesora M.Wieczystego kwotą 400,00 zł. z przeznaczeniem zapłacenia zaległych licencji za XXVII(2001r.) i XXVIII(2002r.) Turniej o Puchar Profesora Mariana Wieczystego.
42/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zwrócić się do Zarządu Głównego PTT o zrefinansowanie opłaty licencyjnej Turnieju o Puchar Profesora Mariana Wieczystego lub o rozważenie możliwości zwolnienia tego turnieju z w/w opłaty.
43/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć członka wspierającego Szkoła Tańca "Pro Dance", Paweł Garncarz, ul. Teligi 18/28, 30-835 Kraków.
44/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy IV T.T.T. o Pluszowego Misia organizowany przez KTT Fantazja Kraków, 01.12.2002 w Krakowie w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 lat, 10-11 E, 10-11 D, 12-13 E, 12-13 D, 14-15 E i klasa E amatorzy. Zatwierdzamy proponowany skład Komisji Sędziowskiej: M.Nowak, M.Igielska, M.Szyda, J.Trzemżalska, M.Pletty-Zyznar, P.Szczęśniak.
45/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy Mikołajkowy i o Puchar Dyrektora MDK-Dom Harcerza organizowany przez KTT Poleczka Kraków, 07.12.2002 w Krakowie w kategoriach i klasach tanecznych: Do 9 lat, 10-11 D, 12-13 E, 12-13 D, 14-15 D, 14-15 C i klasa B amatorzy. Zatwierdzamy proponowany skład Komisji Sędziowskiej: M.Nowak, A.Berkowicz, A.Orszulak, G.Gargula, A.Dominiak, D.Dragan, D.Kurzeja.
46/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowymi Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Nowy Sącz 2002 organizowany przez KTT Axis Nowy Sącz, 28.09.2002 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, 12-13 D, 14-15 D, amatorzy E, C, B. Zatwierdzamy proponowany skład Komisji Sędziowskiej: M.Nowak, F.Witos, A.Golonka, I.Wójtowicz, R.Piasta, A.Orszulak, W.Zopoth.
12 listopada 2002
47/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza skład komisji sędziowskiej na Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar TG Sokół-Myślenice 2002 organizowany przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Myślenicach, dn. 26.10.2002 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, 14-15 D i pow. 15 E: W.Zopoth, D.Dragan, M.Pletty-Zyznar, K.Gronuś, A.Gąsiorowski.
48/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy V Turniej Tańca Towarzyskiego Trzebinia 2002 organizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini dn. 09.11.2002 w kategoriach i klasach tanecznych: 12-13 E, 12-13 D, 14-15 C i pow. 15 E, D, C. Zatwierdzamy proponowany skład Komisji Sędziowskiej:W.T.Piątkowski, S.Grzybek, E.Witos. A.Jakubowski, D.Wieliczko.
49/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego "O Puchar Burmistrza Bochni" organizowany przez Szkołę Tańca B.Czechowskiej w Bochni dn. 19.10.2002 w kategoriach i klasach tanecznych: 12-13 E, 14-15 E i pow. 15 E, D. Zatwierdzamy proponowany skład Komisji Sędziowskiej: A.Jankowski, M.Nowak, S.Smoroń, J.Łyczko, M.Szyda.
50/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia dofinansować Puchar Świata w rock'n'rollu akrobatycznym w kwocie 2.500,00 zł. na zakup pucharów.
51/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego przyjmuje rezygnację pary Tomasz Rachwalski - Anna Protas z reprezentowania Okręgu Małopolskiego.
52/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Zima 2002" organizowany przez Szkołę Tańca Emika w Tarnowie, dn. 14.12.2002 w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 lat, 10-11 E, 10-11 D, 12-13 D, 14-15 E, 14-15 C, pow. 15 D. Zatwierdzamy proponowany skład sędziowski: M.Nowak, A.Berkowicz, D.Wiewiórka, A.Łukomski, W.Zopoth.
53/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego "Pląs 2002" organizowany przez C.T. M.I. w Krakowie, dn. 15.12.2002 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11E, 12-13 E, 12-13D, 14-15 D, pow. 15 D, B, A. Ztwierdzamy proponowany skład sędziowski: M.Nowak, G.Gargula, A.Orszulak, D.Dragan, W.Ziomek, F.Witos, R.Piasta.
54/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zrefundować koszty podróży p. Barbarze Nagode Ambroz wykładowcy ze Słowenii na obowiązkowym szkoleniu sędziowskim 2002 w wysokości 1850,00 zł.
55/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia zrefundować w formie ryczałtu polskim wykładowcom na obowiązkowym szkoleniu sędziowskim 2002: I.Pawlowicz, L.Romankiewicz, A.Romankiewicz, B.Przemieniecka, W.Przemieniecki, M.Sakowska, R.Wota; koszty podróży w wysokości 200,00 zł., koszty noclegów w wysokości 80,00 zł.
56/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających Centrum Tańca "Prima Dance", ul. Kotlarska 4/2.
57/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających Szkołę Tańca "Prestiż" , Oświęcim, ul. Mieszka 5/12.

14 stycznia 2003
58/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego Latina 2003 organizowany przez S.T. Latina Kraków w dn. 05.01.2003 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 D, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 C, pow. 15 D, C, B, A, S. Zatwierdzamy proponowany skład sędziowski: M.Nowak, R.Wota, I.Pavlovic, W.Ziomek, K.Felska, R.Piasta, J.Dąbrowska, A.Berkowicz, A.Wantuch, W.Przemieniecki, L.Romankiewicz, A.Golonka.
59/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy VII Zimowy Turniej Tańca Towarzyskiego organizowany przez S.T. Styl Kraków , dn. 12.01.2003 w kategoriach i klasach tanecznych: 12-13 D, 12-13 C, 14-15 D, pow. 15 D, C, B.
60/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego organizowany przez AKT AGH Kraków, dn. 08.12.2002 w kategoriach i klasach tanecznych: 12-13 E, 12-13 D, 14-15 D, pow. 15 E, D, C, B. Zatwierdzamy proponowany skład sędziowski: A.Golonka, S.Smoroń, E.Witos, S.Grzybek, D.Dragan, M.Nowak, T.Krupiński.
61/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT przyjmuje rezygnację pary K.Ożóg - M.Heinze z reprezentowania Okręgu Małopolskiego.
62/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia dofinansować XXIX Puchar prof. M.Wieczystego w kwocie do 2000,00 zł. Z przeznaczeniem na koszty związane z pracami Komisji Skrutacyjnej.
63/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT postanawia przesunąć termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania (program Zebrania pozostaje bez zmian). Nowy termin zostanie podany do publicznej wiadomości z chwilą otrzymania żądanych dokumentów.
64/2002
Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zatwierdza proponowany skład sędziowski na VII Zimowy Turniej Tańca Towarzyskiego: M.Nowak, M.Szyda, D.Dragan, W.Zopoth, F.Witos, T.Reindl, G.Rybicki.

Najbliższe turnieje

2019-02-23 Kęty - XXXII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Złote Pantofelki" - RAGTIME - Kęty

2019-03-16 Wieliczka - II Turniej Tańca Towarzyskiego ROYAL CUP Wieliczka 2019 - JUST DANCE Wieliczka

2019-03-17 Tarnów - Festiwal Tańca Towarzyskiego – „STARS FINAL 2019” - STARDANCE - Kraków

2019-03-23 Tarnów - Festiwal Tańca Emika 2019 - SzT eMiKa - Tarnów

2019-03-24 Tarnów - Festiwal Tańca Emika 2019 - SzT eMiKa - Tarnów

2019-04-06 Kraków - II Ogólnopolski Turniej Tańca EUFORIA 2019 - Rekreacja Małopolska - EUFORIA Dance Kraków

2019-04-07 Kraków - GPP PTT w stylach, GPP PTT 10-11 lat w kombinacji - ArtDance - Kraków

2019-04-13 Brzesko - IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Thomas Dance - THOMAS DANCE - Kraków

2019-04-27 Dąbrowa Tarnowska - Puchar Klas F, E i D - LATINO - Żabno

2019-05-19 Dąbrowa Tarnowska - Ogólnopolski Festiwal Tańca LATIN DANCE Dąbrowa Tarnowska 2019 o Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego - LATIN DANCE Dąbrowa TarnowskaTurniej o Puchar Wieczystego Kraków 2015
Turniej o Puchar Wieczystego Kraków 2015
zobacz galerię

XXVII OTTT o Smoka Wawelskiego i XXVI o Krakowską Czapeczkę
XXVII OTTT o Smoka Wawelskiego i XXVI o Krakowską Czapeczkę
zobacz galerię

Mistrzostwa Polski PTT Par Akademickich w tańcu towarzyskim Kraków 2014-11-11
Mistrzostwa Polski PTT Par Akademickich w tańcu towarzyskim Kraków 2014-11-11
zobacz galerię

Grand Prix Senior Liszki 2015
Grand Prix Senior Liszki 2015
zobacz galerię

Professional Dance Show 2015
Professional Dance Show 2015
zobacz galerię

Puchar klas C,B,A
Puchar klas C,B,A
zobacz galerię
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków


e-mail: d.dragan@taniec.pl


Nr konta okręgu: 04 1240 4588 1111 0010 6736 6717