2000 i 2001

18 grudnia 2000
Uchwała 15/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego deleguje na Zebranie prezesów Okręgów, prezesa i v-ce prezesa, oraz ustala ryczałt w wysokości 200,00 zł. na osobę.
Uchwała 16/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego uchwala zmianę pieczątek /wszystkich/ na Zarząd Okręgu Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego.
Uchwała 17/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego uchwala założenie okręgowego konta internetowego.
Uchwała 18/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza TTT "O Pierścień Królowej Kingi" dn. 03.06.2000 w Bochni jako turniej nie punktowy w kategoriach 10-11E, 12-13E, 12-13D, 14-15E, 14-15D, pow. 15 E, D, B oraz zatwierdza skład sędziowski w składzie: Łyczko Jerzy, Smoroń Stanisław, Trylska Joanna, Dominiak Andrzej, Rumin Stanisław, Cembala Jerzy, Gargula Grzegorz.
Uchwała 19/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza TTT w dn. 23.09.2000 organizowany przez Klub Iskierka oraz Klub Tańca Towarzyskiego Podgórze w kategoriach: 10-11E, 12-13E, pow.15 C jako turniej punktowy oraz zatwierdza skład sędziowski: Maria Nowak, Grzegorz Gargula, Jerzy Łyczko, Wojciech Zopoth, Dariusz Dragan.
Uchwała 20/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza "IV Ogólnopolski TTT Rytm'2000" w dn. 07.10.2000 organizowany przez Klub Tańca Towarzyskiego "Rytm" Kraków w kategoriach: do 9 lat, 10-11E, 10-11D, 12-13E, 12-13D, 14-15E, 14-15D jako turniej punktowy oraz zatwierdza skład sędziowski:Adam Berkowicz, Grzegorz Gargula, Andrzej Dominiak, Dariusz Wiewiórka, Andrzej Orszulak.
Uchwała 21/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza "Turniej punktowy" w dn. 04.11.2000 organizowany przez Studencki Klub Tańca Towarzyskiego AGH Kraków w kategoriach: 10-11E, 12-13E, 12-13D, pow. 15 E, D, C jako turniej punktowy oraz zatwierdza skład sędziowski: S.Smoroń, T.Krupiński, A.Golonka, S.Grzybek, H.Kędziora.
Uchwała 22/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza "III Ogólnopolski TTT Trzebinia 2000" w dn. 25.11.2000 organizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Trzebini w kategoriach: 12-13C, 14-15D, 14-15C, pow. 15 E, D, C jako turniej punktowy i w kat.10-11 E+D, 12-13 E+D jako nie punktowy oraz zatwierdza skład sędziowski: M.Nowak, A.Orszulak, A.Gąsiorowski, I.Wójtowicz, H.Kosubek.
Uchwała 23/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza "Ogólnopolski TTT Zima'2000" w dn. 09.12.2000 organizowany przez Klub Tańca Towarzyskiego "eMika" Tarnów w kategoriach: do 9 lat, 10-11E, 12-13E, 12-13D, 14-15E, pow. 15 E, D jako turniej punktowy oraz zatwierdza skład sędziowski: M.Nowak, A.Golonka, I.Wójtowicz, M.Szyda, A.Wantuch.
Uchwała 24/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza proponowany skład sędziowski na Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego 2000 w Skawinie w składzie: A.Jakubowski, W.Opitz, A.Grycmacher, A.Błażejczyk, R.Piasta, M.Chojnacki, K.Majewski.
Uchwała 25/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza "II TTT o Puchar Burmistrza Miasta Bochni" w dn. 18.11.2000 organizowany przez Klub Tańca Towarzyskiego "Regis" Bochnia w kategoriach: 10-11E, 12-13E, 12-13D, 14-15E, 14-15D, 14-15C, pow.15 E, D jako turniej punktowy oraz zatwierdza skład sędziowski: J.Łyczko, S.Smoroń, J.Trylska, A.Dominiak, J.Cembala, S.Rumin, G.Gargula, A.Berkowicz, A.Golonka.
Uchwała 26/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza "Ogólnopolski Mikołajkowy TTT i o Puchar Dyrektora MDK DH w dn. 02.12.2000 organizowany przez Klub Tańca Towarzyskiego Poleczka Kraków w kategoriach: do 9 lat, 10-11E, 12-13E, 12-13D,pow. 15 D, C jako turniej punktowy oraz zatwierdza skład sędziowski: M.Nowak, M.Igielska, M.Szyda, G.Gargula, A.Orszulak.
Uchwała 27/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza "II Międzyklubowy TTT o Pluszowego Misia " w dn. 10.12.2000 organizowany przez Klub Tańca Towarzyskiego Fantazja Kraków w kategoriach: do 9 lat, 10-11E, 12-13E, 12-13D, 14-15E, 14-15D, pow. 15 E jako turniej punktowy oraz zatwierdza skład sędziowski: M.Nowak, J.Dragan, M.Igielska, W.Zopoth, M.Pletty-Zyznar.
Uchwała 28/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza "V Zimowy TTT o Puchar Dyrektora ZSO nr 48" w dn. 20.01.2001 organizowany przez Szkolny Klub Sportowy "Dobry Wynik" Kraków w kategoriach: 10-11E, 12-13E, 14-15E jako turniej punktowy oraz zatwierdza skład sędziowski: M.Nowak, M.Szyda, M.Igielska, D.Wiewiórka, D.Dragan.
Uchwała 29/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza zmianę kategorii wiekowych i klas tanecznych na turniejach: 02.12.2000 organizowany przez KTT Poleczka Kraków i 10.12.2000 organizowany przez KTT Fantazja Kraków.
Uchwała 30/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza zmianę terminu "Turnieju punktowego" organizowanego przez SKT AGH z 04.11.2000 na 02.12.2000; kategorie wiekowe i klasy taneczne oraz skład sędziowski pozostaje bez zmian.
Uchwała 31/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia dofinansować zakup pucharów i medali na Puchar Okręgu Małopolskiego w dn. 22.10.2000 w kwocie do 1000,00 zł.
Uchwała 32/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia dofinansować zakup medali na Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego 2000 w Skawinie w kwocie do 1000,00 zł.
Uchwała 33/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia przyjąć parę Grzegorz Citko - Ewa Skoczeń jako parę niezrzeszoną, para Okręgu Małopolskiego PTT.
Uchwała 34/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia przekazać kwotę 1000,00 zł. na konto Karola Piaseckiego; z powodu operacji przeszczepu szpiku kostnego.
Uchwała 35/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza zmianę terminu "TTT Lodowy Sopel" organizowanego przez AKTT Encek Kraków z 25.02.2001 na 04.03.2001; kategorie wiekowe i klasy taneczne oraz skład sędziowski pozostaje bez zmian.
Uchwała 36/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego upoważnia Grzegorz Gargulę do jednorazowego reprezentowania prezesa Okręgu Małopolskiego na zebraniu PTT w dn. 27.11.2000 w Warszawie.
Uchwała 37/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego przyjmuje członka wspierającego Centrum Kultury Katolickiej Mistrzejowice Klub Tańca Towarzyskiego Mistrzejowice.
Uchwała 38/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza "XI TTT Andrychów 2001 " w dn. 04.02.2001 organizowany przez CK i W Andrychów w kategoriach: 10-11b/k, 12-13b/k, 12-13E, 12-13D, pow. 15 b/k, D, C, B jako turniej punktowy oraz zatwierdza skład sędziowski: T.Krupiński, O.Hila, G.Gargula, K.Michlik, L.Lewandowski, J.Trzemżalska, W.Zopoth.

8 luty 2001
Uchwała 39/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza Turniej Tańca Towarzyskiego w dn. 28.01.20001 w Skawinie, turniej z cyklu "Małopolska Liga Taneczna" jako punktowy w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, 14-15 E, 14-15 D, 14-15 C, 14-15 B oraz proponowany skład sędziowski: T.Krupiński, A.Bieniek, K.Majewski, P.Zamorski, K.Gronuś.
Uchwała 40/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza Turniej Tańca Towarzyskiego organizowany przez SKT AGH w dn.11.03.2001 w Klasach i Kategoriach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, 12-13 D, pow. 15 E, D, C, B oraz zatwierdza proponowany skład sędziowski: A.Golonka, S.Smoroń, T.Krupiński, H.Kędziora, W.Dudek, A.Berkowicz, S.Rumin.
Uchwała 41/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza Ogólnopolski Turniej Tańca "Złote Pantofelki" organizowany przez Dom Kultury w Kętach i KTT Kleks w dn. 17 i 18.2.2001 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 10-11 D, 12-13 E, 12-13 D, 14-15 E, 14-15 D, 14-15 C, pow. 15 D, C, B oraz proponowany skład sędziowski: L.Lewandowski, S.Rumin, A.Berkowicz, A.Orszulak, D.Dragan, M.Nowak, K.Gronuś, M.Szyda, D.Wiewiórka.
Uchwała 42/2000
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zwrócić ryczałt w wysokości 250,00 PLN członkowi Oddziału Małopolskiego p. Dorocie Lipka reprezentującej nasz Okręg na zebraniu Zarządu Głównego w Warszawie w dn. 27.11.2000.

ROK 2001

Uchwała 43/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza VIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury Sokół organizowany przez KTT Axis MCK Sokół w Nowym Sączu w dn. 17.03.2001 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, 14-15 D, pow. 15 E, C, B oraz zatwierdza proponowany skład sędziowski:M. Nowak, W.Wójtowicz, R.Piasta, A.Orszulak, F.Witos, W.Przemieniecki, G.Gargula.
Uchwała 44/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Myślenic organizowany przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Myślenicach w dn. 28.04.2001 w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 lat, 10-11 E, 10-11 D, 12-13 E, 12-13 D, 14-15 E, 14-15 D oraz zatwierdza proponowany skład sędziowski: M.Nowak, A.Orszulak, M.Pletty-Zyznar, G.Gargula, D.Dragan.
Uchwała 45/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego eMika 2001 w dn. 24.03.2001 w Tarnowie w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 lat b/k, 10-11 E, 12-13 E, 12-13 D, 14-15 E, pow. 15 E, D oraz zatwierdza proponowany skład sędziowski: M.Nowak, K.Michlik, A.Łukomski, J.Dragan, W.Zopoth.
Uchwała 46/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza XIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Smoka Wawelskiego organizowany przez Kolejowe Towarzystwo Kultury i KTT Fantazja w dn. 31.03 i 01.04.2001 w Krakowie w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 lat, 10-11 E, 10-11 D, 12-13 E, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 E, 14-15 D, 14-15 C, pow. 15 E, D, C, B, A oraz zatwierdza proponowany skład sędziowski: M.Nowak, J.Ziomek, A.Golonka, L.Lewandowski, A.Berkowicz, F.Witos, J.Oleszczyński.
Uchwała 47/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza TTT Wiosna 2001 organizowany przez MDK im. J. Tuwima i KTT "Takt" Kraków w dn. 21.04.2001 w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 lat, 10-11 E, 12-13 E, 12-13 D, 14-15 E, 14-15 D oraz zatwierdza proponowany skład sędziowski: J.Mierzwa, J.Łyczko, J.Cembala, A.Gąsiorowska, W.Zopoth.
Uchwała 48/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia skreślić z listy członków wspierających Międzyszkolny Ośrodek Kultury i Sportu w Żywcu z dn. 10.01.2001 na prośbę w/w członka.
Uchwała 49/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia dofinansować Puchar Prof.M.Wieczystego 2001 w kwocie do 1000,00 zł.

23 luty 2001
Uchwała 50/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza I TTT "Prestige 2001" organizowany przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Klub Tańca Towarzyskiego "Prestige" dn. 12.05.2001 w Myślenicach w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, 12-13 D, 14-15 E, pow.15 E, C, B oraz zatwierdza proponowany skład sędziowski: M.Nowak, G.Gargula, A.Wantuch, W.Ziomek, A.Golonka, K.Michlik, P.Zamorski.
Uchwała 51/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza IV TTT "Puchar Powiśla" organizowany przez Dąbrowski Dom Kultury i Studio Tańca Berger w Gruszowie Wielkim w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 lat, 10-11 E, 12-13 D, pow.15 C oraz zatwierdza proponowany skład sędziowski: A.Jankowski, W.Wójtowicz, J.Łyczko, A.Berkowicz, W.Kozak, S.Horwat.
Uchwała 52/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza TTT "O Pierścień Królowej Kingi" w Bochni dn. 19.05.2001 organizowany przez Bocheńskie Stowarzyszenie Miłośników Tańca Towarzyskiego w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, 12-13 D, pow. 15 D, C oraz zatwierdza proponowany skład sędziowski: J.Łyczko, S.Smoroń, J.Trylska, A.Dominiak, J.Cembala, S.Rumin, G.Gargula, A.Berkowicz, A.Golonka.
Uchwała 53/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza TTT Małopolska Liga Taneczna organizowany w dn. 03.03.2001 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, 12-13 D, 14-15 E, 14-15 D, 14-15 C.
Uchwała 54/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza TTT Małopolska Liga Taneczna organizowany w dn. 07 i 08.04.2001 w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 lat, 10-11 E, 10-11 D, 12-13 E, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 E, 14-15 D, 14-15 C, 14-15 B, pow. 15 E, D, C.
Uchwała 55/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zmienia uchwałę nr 47/2001 w części dotyczącej terminu tj. Turniej Tańca Towarzyskiego "Wiosna 2001" odbędzie się w dn. 22.04.2001.
Uchwała 56/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza terminy cyklu turniejów "Małopolska Liga Taneczna": 26.05.2001, 30.09.2001, 14.10.2001, 18.11.2001, 15.12.2001.
Uchwała 57/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza termin Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego "Pląs 2001".

4 kwietnia 2001
Uchwała 58/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza Turniej Tańca Towarzyskiego organizowany przez SKT AGH w dn.20.05.2001 w klasach i kategoriach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, 12-13 D, pow. 15 E, D, C, B oraz zatwierdza proponowany skład sędziowski: A. Golonka, S. Smoroń, T. Krupiński, H. Kędziora, Grzybek, J. Oleszczyński, A. Berkowicz.
Uchwała 59/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza proponowany skład sędziowski na Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego w dn. 21.04.2001 w składzie: Stachura, Sienkiewicz, Grycmacher, B.Lewandowski, Chojnacki, Jawor, M.Sakowska.
Uchwała 60/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego deleguje prezesa M. Nowak jako przedstawiciela Zarządu Okręgu Małopolskiego na Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego w dn. 21.04.2001 w Skawinie.
Uchwała 61/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego przyjmuje nowego członka wspierającego "Taniec i Ruch Beata Marszałek".
14 maja 2001
Uchwała 62/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego refinansuje koszt przejazdu delegatów na Walny Zjazd PTT w Warszawie, w kwocie 1337,50 zł.
Uchwała 63/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia sfinansować koszt medali na Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego 2001 do wysokości 1500,00 zł.
Uchwała 64/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego " Z okazji Dnia Dziecka i o Puchar Święta M.Krakowa" organizowany przez KTT "Poleczka" w dn.02.06.2001 w klasach i kategoriach tanecznych: 10-11 E, 10-11 D, 12-13 E, 12-13 D, 12-13 C, pow. 15 D, B oraz zatwierdza proponowany skład sędziowski: M.Nowak, A.Orszulak, G.Gargula, M.Igielska, W.Zopoth, E.Witos, A.Smoroń, K.Gronuś.
Uchwała 65/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Prestige 2001" organizowany przez KTT "Prestige" Myślenice w dn.12.05.2001 w klasach i kategoriach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, 12-13 D, 14-15 E, pow. 15 E, C, B oraz zatwierdza proponowany skład sędziowski: M.Nowak, G.Gargula, A.Wantuch, W.Ziomek, A.Golonka, K.Michlik, P.Zamorski.
Uchwała 66/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza proponowany skład sędziowski na Turniej Tańca Towarzyskiego "Pląs 2001" w dn. 19.05.2001 w Krakowie: M.Nowak, L.Lewandowski, A.Berkowicz, A.Smoroń, W.Zopoth, D.Wiewiórka, H.Kędziora.
Uchwała 67/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego przyjmuje nowego członka wspierającego "Sportowy Klub Taneczny T.K.", adres: 30-655 Kraków, ul. Monterska 21.
Uchwała 68/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego przyjmuje nowego członka wspierającego "Centrum Tańca M.I.".
Uchwała 69/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza jako punktowe kategorie pow. 15 D, C na turnieju "Małopolska Liga Taneczna" w dn. 26.05.2001 organizowanym przez Szkołę Tańca "Abat" z Myślenic oraz zatwierdza proponowany skład sędziowski: A.Błażejczyk, A.Wantuch, W.Przemieniecki, A.Romankiewicz, M.Korzeb.
6 września 2001
Uchwała 70/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "RYTM 2001" organizowany przez KTT "Rytm" Kraków w dn. 22.09.2001 w klasach i kategoriach tanecznych: 10-11 E, 10-11 D, 12-13 E, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 D i pow. 15 D oraz zatwierdza proponowany skład sędziowski: M.Nowak, G.Gargula, A.Berkowicz, A.Orszulak, F.Witos.
Uchwała 71/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza termin Turnieju Tańca Towarzyskiego organizowanego przez Szkołę Tańca "AS" Kraków w dn. 10-11.11.2001
Uchwała 72/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza Turniej Tańca Towarzyskiego "Jesień 2001" organizowany przez KTT Korczak Kraków w dn. 6 lub 7.10.2001 w klasach i kategoriach tanecznych: do 9 lat, 10-11 E, 12-13 E, 12-13 D, 14-15 E, 14-15 oraz zatwierdza proponowany skład sędziowski: J.Mierzwa, J.Łyczko, J.Cembala, W.Zopoth, A.Berkowicz.
Uchwała 73/2001
Dla par: Mistrzów, v-ce Mistrzów i II v-ce Mistrzów w tańcach Standartowych i Latynoamerykańskich Mistrzostw Okręgu Małopolskiego 2001 Zarząd Okręgu Małopolskiego uchwala ryczałt na zwrot kosztów podróży w wysokości: 200,00 PLN na osobę, na Mistrzostwa Polski w tańcach Latynoamerykańskich w Słupsku i tańcach Standartowych w Sopocie.
Uchwała 74/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia skreślić z listy członków Polskiego Towarzystwa Tanecznego członków, którzy nie opłacili składki członkowskiej za rok 1999.
Uchwała 75/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Trzebinia 2001" organizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Trzebini w dn. 10.11.2001 w klasach i kategoriach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, 12-13 D, 14-15 C, pow. 15 E, D oraz zatwierdza proponowany skład sędziowski: R.Piasta, M.Szyda, W.Świech, J.Trzemżalska, Z.Gardyańczyk.
Uchwała 76/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zmienia uchwałę nr 70/2001 w części dotyczącej terminu tj. V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Rytm 2001" odbędzie się w dn. 06.10.2001.
Uchwała 77/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza XII Turniej Tańca Towarzyskiego "Klasa M.F.K. 2001" organizowany przez Stowarzyszenie Taneczne Klasa Tarnów w dn. 13.10.2001 w klasach i kategoriach tanecznych: do 9 lat, 10-11 E, 10-11 D, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 C, pow. 15 C, B oraz zatwierdza proponowany skład sędziowski: M.Nowak, A.Jankowski, W.Wójtowicz, A.Berkowicz, W.Kozak, S.Horwat, O.Hilla, J.Koprocaj.
Uchwała 78/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza proponowany skład sędziowski na turniej z cyklu Małopolskiej Ligi Tanecznej w dn. 15.09.2001 w składzie: M.Nowak, B.Szarżanowicz, M.Ziętowska, D.Kurzeja, J.Przekop.
Uchwała 79/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego organizowany przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu w dn. 29.09.2001 w klasach i kategoriach tanecznych: 10-11 lat kl E, 12-13 lat kl E, 12-13 lat kl D, 14-15 lat kl E, pow. 15 lat kl: D, C, B oraz zatwierdza proponowany skład sędziowski: Sędzia Gł. Wojciech Wójtowicz, Maria Nowak, Franciszek Witos, Ryszard Piasta, Waldemar Ziomek, Andrzej Orszulak, Wojciech Zopoth, Krzysztof Kulig - sędziuje kl. E i D.
13 listopada 2001
Uchwała 80/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia przyjąć pary: Karol Rosa i Klaudia Zięba, Bartłomiej Rosa i Barbara Zięba oraz Tomasz Rosa i Ewelina Rosa jako pary reprezentujące Okręg Małopolski.
Uchwała 81/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego "AS 2001" organizowany przez Szkołę Tańca As Kraków dn.10-11.11.2001 w klasach i kategoriach tanecznych: do 9 lat,10-11 lat kl E, 10-11 lat kl. D, 12-13 lat kl E, 12-13 lat kl D, 12-13 Lat kl. C, 14-15 lat kl E, 14-15 lat kl. D, 14-15 lat kl. C pow. 15 lat kl E, D, C, B, A oraz zatwierdza proponowany skład sędziowski: A.Mierzwa, A.Golonka, A.Pawlowic,I.Szymańska-Pawlowic, W.Ciok, J.Jakubowska, G.Kałmuczak, L.Lewandowski, D.Markiewicz-Trylska, M.Chojnacki, K.Majewski, K.Michlik, J.Oleszczyński, W.Olszak, T.Piątkowski, M.Sakowska, M.Sienkiewicz, F.Witos, Z.Zasada, M.Zdun, A.Żaliński, D.Wota, R.Wota, J.Przekop, Z.Gardyańczyk, A.Orszulak, G.Gargula.
Uchwała 82/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza jako punktowy Międzyklubowy Turniej Tańca Towarzyskiego "O Pluszowego Misia" organizowany w dn 09.12.2001 przez Kolejowe Towarzystwo Kultury i KTT Fantazja Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 lat, 10-11 E, 12-13 E, 12-13 C, 14-15 D, pow. 15 E, D oraz zatwierdza skład komisji sędziowskiej: M.Nowak, J.Dragan, M.Szyda, M.Igielska, A.Smoroń, W.Zopoth, M.Pletty-Zyznar, A.Gąsiorowska.
Uchwała 83/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza jako punktowy Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Tańca Towarzyskiego organizowany w dn. 01.12.2001 przez MDK ul. Lotnicza i KTT Poleczka Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 10-11 D, 12-13 E, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 C, pow. 15 B oraz zatwierdza proponowany skład sędziowski: M.Nowak, D.Dragan, G.Gargula, M.Igielska, A.Berkowicz, M.Trzemżalski, A.Orszulak, K.Gronuś, A.Jankowski, D.Wiewiórka.
Uchwała 84/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza jako punktowy XIII O Krakowską Czapeczkę i XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego O Smoka Wawelskiego organizowany w dn. 15-16.03.2002 przez Kolejowe Towarzystwo Kultury i KTT Fantazja Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 lat, 10-11 E, 10-11 D, 12-13 E, 12-13 D, 12-13 C, 14-15 E, 14-15 D, 14-15 C, pow. 15 E,D,C,B,A oraz zatwierdza proponowany skład sędziowski: M.Nowak, A.Golonka, G.Gargula, L.Lewandowski, W.Ciok, A.Mierzwa, D.Dragan, A.Orszulak, W.Olszak, M.Igielska, W.Ziomek.
Uchwała 85/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza termin 02.06.2002 na Turniej Tańca Towarzyskiego z Okazji Dnia Dziecka organizowany przez KTT Fantazja Kraków.
Uchwała 86/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza kategorię pow.15 lat klasa C jako punktową na IV Ogólnopolskim Turnieju Tańca Trzebinia 2001 w dn. 10.11.2001.
Uchwała 87/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza jako punktowy Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Zima 2001" organizowany w dn. 08.12.2001 przez Pałac Młodzieży , KTT eMIKA i Szkołę Tańca eMIKA Tarnów w kategoriach i klasach tanecznych: do 9 lat, 10-11 E, 10-11 D, 12-13 E, 12-13 D, 14-15 E, pow. 15 D oraz zatwierdza proponowany skład sędziowski: M.Nowak, M.Trzemżalski, W.Zopoth, J.Dragan, P.Ozyra.
Uchwała 88/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza jako punktowy II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Latina 2002 organizowany w dn. 06.01.2002 przez Szkołę Tańca Latina Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 D, 12-13 E, 12-13 D, 14-15 D, pow. 15 C,B,A oraz zatwierdza proponowany skład sędziowski: M.Nowak, R.Wota, I.Pawlowic, M.Sienkiewicz, W.Ziomek, A.Czyżyk, A.Berkowicz.
Uchwała 89/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza jako punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego SKT AGH organizowany w dn. 02.12.2001 przez SKT AGH Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, 12-13 D, pow. 15 E,D,C,B oraz zatwierdza proponowany skład sędziowski: A.Golonka, S.Smoroń, T.Krupiński, H.Kędziora, S.Grzybek, J.Oleszczyński, A.Orszulak.
Uchwała 90/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza jako punktowy VI Zimowy Turniej Tańca Towarzyskiego organizowany w dn. 13.01.2002 przez KTT Styl Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 10-11 D, 12-13 E, 14-15 E, pow. 15 E, D oraz zatwierdza proponowany skład sędziowski: M.Nowak, M.Szyda, A.Golonka, D.Dragan, D.Wiewiórka.
Uchwała 91/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia dofinansować w formie ryczałtu Puchar Okręgu Małopolskiego 2001 w wysokości 1000,00 zł.
19 listopada 2001
Uchwała 92/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza zmianę terminów Małopolskiej Ligi Tanecznej na : 25.11.2001 i 15.12.2001 oraz proponowane składy komisji sędziowskich: W.Sakowski, M.Sakowska, A.Berkowicz, K.Kulig, M.Ziętowska oraz R.Wota, J.Łyczko, D.Wiewiórka, A.Golonka, A.Orszulak.
Uchwała 93/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza jako punktowy turniej "o Puchar Burmistrza Miasta Bochni" w dn. 17.11.2001 w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, 12-13 D, pow. 15 E, D oraz proponowany skład sędziowski: S.Smoroń, J.Łyczko, J.Cembala, A.Smoroń, W.Dudek.
Uchwała 94/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza jako punktowy II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Prestige 2002" w dn. 20.04.2002 w kategoriach i klasach tanecznych: 12-13 E, 12-13 C, 14-15 E, pow. 15 E, C, B.

7 luty 2002
Uchwała 95/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza jako punktowy XIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Andrychów '2002 w dn. 10.02.2002 organizowany przez Centrum Kultury i Wypoczynku Andrychów w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 12-13 E, 12-13 D, 14-15 D, pow. 15 C, B, A oraz skład sędziowski: T.Krupiński, O.Hilla, G.Gargula, K.Michlik, L.Lewandowski, J.Trzemżalska, W.Zopoth.
Uchwała 96/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia dofinansować XXVIII Puchar prof. M. Wieczystego w kwocie do 2000,00 zł.
Uchwała 97/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego postanawia zorganizować szkolenie dla trenerów i nauczycieli tańca przed XXVIII Pucharem prof. M. Wieczystego dn. 18.01.2002 zakończone balem.
Uchwała 98/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza jako punktowy IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego O Puchar Burmistrza Myślenic w dn. 09.02.2002 organizowany przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Myślenice w kategoriach i klasach tanecznych: 10-11 E, 10-11 D, 12-13 E, 14-15 E, 14-15 D, pow. 15 E, B oraz skład komisji sędziowskiej: M.Nowak, F. Witos, A.Wantuch, G.Kałmuczak, J.Dąbrowska, W.Zopoth, A.Orszulak.
Uchwała 99/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego wnioskuje o przedłużenie dyskusji nad przepisami Organizacji Ruchu Tanecznego do 31.03.2002 oraz termin wprowadzenia na 01.09.2002. Ze względu na radykalne zmiany organizacji imprez i przepisów nimi zawiadujących zaproponowany tryb uchwalania nie pozwala na szeroką konsultację, która w tym wypadku wydaje się niezbędna.
Uchwała 100/2001
Zarząd Okręgu Małopolskiego zatwierdza jako punktowy Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Lodowy Sopel w dn. 24.02.2002 organizowany przez AKTT ENCEK Kraków w kategoriach i klasach tanecznych: 12-13 E, 14-15 E, 14-15 D, pow. 15 E, D, C, B oraz skład sędziowski: T.Piątkowski, M.Trzemżalski, Z.Gardyańczyk, W.Zopoth, M.Szymańska, K.Kozłowska, K.Simko.

Najbliższe turnieje

2019-02-23 Kęty - XXXII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Złote Pantofelki" - RAGTIME - Kęty

2019-03-16 Wieliczka - II Turniej Tańca Towarzyskiego ROYAL CUP Wieliczka 2019 - JUST DANCE Wieliczka

2019-03-17 Tarnów - Festiwal Tańca Towarzyskiego – „STARS FINAL 2019” - STARDANCE - Kraków

2019-03-23 Tarnów - Festiwal Tańca Emika 2019 - SzT eMiKa - Tarnów

2019-03-24 Tarnów - Festiwal Tańca Emika 2019 - SzT eMiKa - Tarnów

2019-04-06 Kraków - II Ogólnopolski Turniej Tańca EUFORIA 2019 - Rekreacja Małopolska - EUFORIA Dance Kraków

2019-04-07 Kraków - GPP PTT w stylach, GPP PTT 10-11 lat w kombinacji - ArtDance - Kraków

2019-04-13 Brzesko - IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Thomas Dance - THOMAS DANCE - Kraków

2019-04-27 Dąbrowa Tarnowska - Puchar Klas F, E i D - LATINO - Żabno

2019-05-19 Dąbrowa Tarnowska - Ogólnopolski Festiwal Tańca LATIN DANCE Dąbrowa Tarnowska 2019 o Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego - LATIN DANCE Dąbrowa TarnowskaTurniej o Puchar Wieczystego Kraków 2015
Turniej o Puchar Wieczystego Kraków 2015
zobacz galerię

XXVII OTTT o Smoka Wawelskiego i XXVI o Krakowską Czapeczkę
XXVII OTTT o Smoka Wawelskiego i XXVI o Krakowską Czapeczkę
zobacz galerię

Mistrzostwa Polski PTT Par Akademickich w tańcu towarzyskim Kraków 2014-11-11
Mistrzostwa Polski PTT Par Akademickich w tańcu towarzyskim Kraków 2014-11-11
zobacz galerię

Grand Prix Senior Liszki 2015
Grand Prix Senior Liszki 2015
zobacz galerię

Professional Dance Show 2015
Professional Dance Show 2015
zobacz galerię

Puchar klas C,B,A
Puchar klas C,B,A
zobacz galerię
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków


e-mail: d.dragan@taniec.pl


Nr konta okręgu: 04 1240 4588 1111 0010 6736 6717