/* Plik baza/dzien_2018-11-14.sql.php ju┼╝ istnieje */