/* zapisano w pliku: baza/dzien_2018-01-19.sql.php
USUWAM: 2017-12-10 => baza/dzien_2017-12-10.sql.php Usunieto 1 plikow */