/* zapisano w pliku: baza/dzien_2017-11-19.sql.php
USUWAM: 2017-10-09 => baza/dzien_2017-10-09.sql.php Usunieto 1 plikow */